name with R

اسم جدید با ر

اسم جدید دختر پسر با ر

لیست جدید ترین اسامی دختر و پسر با حرف ر

شامل نام های منتخب و محبوب ایرانی (فارسی، کردی و …) که در ۳ سال اخیر محبوب ترین اسم های دختر و پسر در ایران بوده و هستند.

Iranian names with R
اسم های ایرانی با ر

به نظر شما زیباترین اسم ها با حرف ر کدام اسم ها هستند؟

اسم رادمان

معنی اسم رادمان

رادمان

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم رادمان در ثبت احوال ایران

Radman's name
اسم رادمان Radman’s name

در قسمت اسم پسر ایرانی با ر در وبسایت و هم چنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، رادمان اسم فارسی پسرانه با معنی خیلی زیبا با حرف ر است. اسم رادمان هم مثل خیلی نام ها از آنجا که در این سال ها خیلی کم برای نامگذاری استفاده شده است این روزها یک اسم جدید برای پسر از دید خیلی پدر مادرها به حساب می آید. رادمان اسمی در درجه اول با معنی فوق العاده زیبا، اسمی خوش آوا و دو هجایی است. اسمی که در دهه اخیر بیش از پیش محبوب شده است.

توضیحات تکمیلی درباره نام رادمان را در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید

Boy name with R

نام پسر با ر

اسم پسر فارسی با حرف ر

لیست کامل اسم پسر با ر به همراه معنی و توضیح کامل

اسم پسر با ر
اسم پسرانه با ر

فهرست اسامی پسرانه با ر که ریشه فارسی دارند یعنی اسم ایرانی اصیل محسوب می شوند.

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ راتین   رادترین، بسیار جوانمرد، هم چنین اسم یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی.
۲ راد   اسم پسر به معنی جوانمرد، سخاوتمند، بخشنده، بزرگمنش، خردمند، دانا.
۳ رادان  مرکب از راد به معنی جوانمرد + پسوند نسبت، کسی که منسوب به جوانمردی است، همچنین یکی از توابع اصفهان.
۴ رادبرزین   از شخصیت های شاهنامه فردوسی،  اسم فرماندار زابلستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۵ رادبه   مرکب از راد (بخشنده یا خردمند) + به (خوبتر، بهتر). به نوعی معادل اسم بهراد است.
۶ رادفرخ   از شخصیت های شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساسانی.
۷ رادمان   دارمان، از شخصیتهای شاهنامه، اسم یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی. از اسم های پسرانه شاهنامه ای.
۸ رادمهر   مرکب از راد (بخشنده) + مهر (خورشید)، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی. بررسی کامل: اسم رادمهر.
۹ رادنوش   مرکب از راد (جوانمرد، بخشنده) + نوش (نیوشنده). نوش معنی جاوید و جاودان هم میدهد. پس رادنوش را می توان جوانمرد جاوید یا بخشنده جاودان معنی کرد.
۱۰ رادوین  جوانمرد. بررسی کامل: اسم رادوین.
۱۱ رادین   بخشنده، جوانمرد. بررسی کامل: اسم رادین.
۱۲ راشا   راه عبور، راه شادی هم در برخی منابع معنی شده است. هم چنین راشا یعنی منسوب به راش؛ به مجاز یعنی سرسبز، خرّم و با طراوت؛ راش = گياهي درختي + ا (پسوند نسبت). توجه کنید که اسم راشا در حال حاضر فقط به عنوان اسم دختر مورد تایید ثبت احوال کشور است.
۱۳ رام   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین.
۱۴ رام برزین   از شخصیت های شاهنامه، اسم یکی از بزرگان و مشاوران درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۱۵ رامان   نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی. از نظر ترکیب واژه اگر رامان را مرکب از رام (آرام) و پسوند نسبت تعبیر کنیم، معنی آرام و متین برای این نام قابل برداشت هست. ضمنا رامان در لغت نامه دهخدا نسخه چاپی این جنین معنی شده است: نام یکی از خدایان سرزمین بابل. نام ناحیه ای است از بلاد فرس در اهواز.
۱۶ رامبد   اسم پسرانه به معنی نگهبان و پاسدار آرام. مرکب از رام و بد.
۱۷ رامشاد   مرکب از رام (آرام یا مطیع) + شاد (خوشحال)، آنکه شخصیتی آرام و شاد دارد.
۱۸ رامی   رامتین اسم پسر ایرانی
۱۹ رامیاد   زامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم.
۲۰ رامیار   از نظر ترکیب واژه می توان اسم رامیار را یار آرام معنی شود. رمه یار چوپان، شبان  نام زیبای فارسی
۲۱ رامین   عاشق ویس در منظومه ویس و رامین.
۲۲ رایان  اندیشمند، فکر کننده، فکور، مرکب از راه (فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی؛ هم چنین ذکر شده است: از واژه اوستایی (Raonat/رینت)؛ این اسم یک اسم بین المللی است و در کشورهای مختلف برای نامگذاری پسر این نام را انتخاب می کنند. رایان در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان “رایان” میشد. رایان Rian یا Ryan در زبان انگلیسی و ایرلندی به معنی شاه کوچولو میدهد. معنی اسم رایان را نیز ببینید و نظر دهید.
۲۳ رایبد  به ضم ب، به معنی حکیم، دانا، دانشمند، خداوندگار خرد، مرکب از رای (به معنای دانش و خرد) + بد (پسوند ملکیت).
۲۴ رایین   نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی.
۲۵ رایان  راهنما. اسم رهبان نیز به معنی محافظ راه، نگهبان راه. راهنما، اگر رُهبان (عربی) باشد به معنی آن که در ترس از خدا مبالغه كند، زاهد.
۲۶ رزمان   نام یکی از سرداران دیلمیان.
۲۸ رسا  به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است (به گوش می رسد) گفته می شود، موزون و بلند، هم چنین به معنی آنچه به راحتی قابل درک است، ونیز به معنی توانا در رسیدن ‏به هدف یا رسیدن به جایی، بلیغ، واضح، کنایه از شخص رشید و خوش قد و قامت نیز هست.
۲۹ رستار   نجات یافته، رها شده.
۳۰ رستم   در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس (بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان)، نام پهلوان اسطوره ای شاهنامه فردوسی.
۳۱ رستهم  = رستم، در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس (بالش، نمو) + تهم (دلیر،دلاور، پهلوان)، نام پهلوان شاهنامه.
۳۲ رشنواد   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای مادر داراب و شناسنده داراب و به حکومت رساننده او.
۳۳ رغمان   از شخصیت های شاهنامه فردوسی است و نیز اسم یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی.
۳۴ رکسار  پهلوان، قدرتمند، نام یکی از پهلوانان افسانه ای ایران باستان و نام افسانه ای به همین نام.
۳۵ رمیار   رامیار.
۳۶ روزبه   به معنی بهروز، خوشبخت، از شخصیت های شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر (ص)، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دوم.
۳۷ روزبهان   نام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به شیخ شطاح.
۳۸ روزک   روز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفوی.
۳۹ روزمهر   اسم پسرانه به معنی خورشید روز، درخشان.
۴۰ روشاک   نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی.
۴۱ روماک   در گویش مازندران راست و منظم.
۴۲ روهام  نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی.
۴۳ روهان  نیک سیرت و پارسا، زاهدان دین زرتشت را گویند، مرکب از روه به معنای (سیرت نیک) + پسوند نسبت.
۴۴ رهام   از شخصیت های شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی. بررسی کاملتر: اسم رهام.
۴۵ رهان   نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر.
۴۶ رهی   غلام، بنده.
۴۷ ریو   ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی و داماد طوس سپهسالار ایران.
۴۸ ریونیز   = ریو، از شخصیتهای شاهنامه، اسم دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی و داماد طوس سپهسالار ایران.
www.NameFarsi.com

رامند هم اسم فارسی پسرانه است و نام نوایی و لحنی در موسیقی ایرانی. از روستاهای خارج از محوطه ی بخارا در عهد رودکی. یکی از بخش های شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین.

اسم پسر ایرانی با ر

کدام اسم پسر در لیست بالا را بیشتر می پسندید؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

منابع

  1. وبلاگ نام فارسی، نوشته دکتر نیکزاد، مقاله ۴۶٫
  2. لغت نامه دهخدا.
  3. tandfonline.com/doi
  4. fa.wikipedia.org/wiki
Girl names with R

اسم دختر با ر

نام دختر ایرانی با حرف ر

اسم های زیبای دختر ایرانی (اوستایی، عربی، فرانسوی و …) با حرف ر

شامل زیباترین اسم های ایرانی دختر با حرف ر. اسم های دخترانه کردی، عربی، لاتین و … که به “ر” شروع می شوند.

نام دختر با ر
نام های دختر با حرف ر
ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم ها
۱ رؤیا عربی رویا، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد، وهم، تصاویر، احساسات و افکاری که در حالت خواب بصورت غیر ارادی از ذهن می گذرد.
۲ رابعه عربی اسم دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسیار مشهور قرن دوم که از او حکایات و سخنان زیادی نقل شده است.
۳ رابو اوستایی، پهلوی هدیه، پیشکش
۴ راحل عربی مهاجر
۵ راحله عربی مؤنث راحل
۶ راحیل عبری نام همسر یعقوب (ع) و مادر یوسف (ع)، راحیل یعنی پاک و معصوم و به عربی یعنی مسافر از ریشه رحل؛ توضیحات بیشتر درباره اسم راحیل را بخوانید.
۷ رازقی عربی گیاهی بوته ای از خانواده زیتون با گل های درشت و سفید و معطر شبیه گل یاس.
۸ راشل فرانسه راحیل. اسم راشل در حال حاضر مورد تایید ثبت احوال کشور نیست.
۹ راضیه نام عربی خشنود، خرسند.
۱۰ رافع عربی بالا برنده، اوج دهنده.
۱۱ رافعه عربی مؤنث رافع: بالا برنده، اوج دهنده.
۱۲ رامسینا آشوری نام یکی از خدایان آشور.
۱۳ رامیلا آشوری خدای بزرگ. بررسی کامل: اسم رامیلا.
۱۴ رامینا آشوری بالا.
۱۵ رانا یونانی مصحف رایای انار.
۱۶ رانیا عربی قرب و نزدیکی، همچنین نام یک گل.
۱۷ راوک عربی راوق صاف، لطیف و پالوده هر چیز.
۱۸ راهین نام کردی آموزنده.
۱۹ رایان عربی نام کوهی در حجاز. توجه کنید که رایان اسم پسر فارسی و بین المللی Rayan نیز هست. این اسم در حال حاضر فقط برای فرزند پسر قابل ثبت در ثبت احوال ایران است.
۲۰ رایحه عربی بوی خوش.
۲۱ رأفت اسم عربی مهربانی، نرم خویی
۲۲ رباب عربی نام سازی است.
۲۳ ربابه عربی = رباب: نام ساز.
۲۴ ربیعه عربی مرغزار، نام خواهر صلاح الدین ایوبی.
۲۵ رتاج عربی به کسر ر = دروازه، در بزرگ، در بزرگی که قالبا بسته است و از در کوچکی که در آن تعبیه شده رفت و آمد می کنند.
۲۶ رحمه عربی نام همسر ایوب (ع) اسم اصیل ایرانی
۲۷ رحیمه عربی مؤنث رحیم، مهربان، با رحم و مروت
۲۸ رخامین فارسی، عربی رخام (عربی) + ین (فارسی) از جنس رخام
۲۹ رخسانا یونانی رکسانه، روشنک، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
۳۰ ردا عربی به کسر ر ، چادر، رو انداز، در اصطلاحات رزمی شمشیر یا کمان، همچنین عقل یا خرد نام دختر
۳۱ رز فرانسه گلی از خانواده گل سرخ دارای گلهایی به رنگهای مختلف.
۳۲ رزا لاتین نام لاتین گل رز.
۳۳ رزالین لاتین مانند گل رز. اسم رزالین در حال حاضر مورد تایید ثبت احوال ایران نیست.
۳۴ رزان عربی زن باوقار، بانوی متین، خانم محترم.
۳۵ رزیتا فرانسه گل رز کوچک.
۳۶ رزین دخت فارسی، عربی رزین (عربی) + دخت (فارسی) دختر موقر و متین.
۳۷ رزینا عربی، فارسی به فتح ر، مرکب از رزین بعلاوه الف تأنیث، بانوی با وقار، متین، موقر، خوش فکر، خوش نظر، دختر ساکت، همچنین صمغ و شیره درخت کاج.
۳۸ رژان کردی روژان، روزها ایام.
۳۹ رسپینا اسم اوستایی، پهلوی فصل پاییذ، پاییز.
۴۰ رضوانه عربی مؤنث رضوان، بهشت
۴۱ رضیه عربی مؤنث رضی، نام تنها زنی که در زمان سلطنت مسلمانان در هند سلطنت کرد.
۴۲ رعنا عربی زیبا، دلفریب، بلند و کشیده، گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.
۴۳ رفیعه عربی مؤنث رفیع، مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
۴۴ رقیه عربی سحر و افسون، نام یکی از چهار دختر پیامبر (ص) از خدیجه
۴۵ رکسانا یونانی روشنک، رکسانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
۴۶ رکسانه یونانی = رکسانا
۴۷ رمان عربی انار
۴۸ رمانه عربی دختری که مانند گل انار نرم و لطیف است.
۴۹ رمیصا اسم عربی ام سلیم، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است.
۵۰ روبینا لاتین یاقوت قرمز
۵۱ روح انگیز فارسی، عربی روح (عربی) + انگیز (فارسی) دل انگیز، مفرح، روح افزا
۵۲ روحبخش فارسی، عربی روح (عربی) + بخش (فارسی) مفرح، روح انگیز
۵۳ روزیتا فرانسه رزیتا، گل رز کوچک
۵۴ روژ کردی روز
۵۵ روژا کردی ستاره
۵۶ روژان اسم دختر کردی روزها، روزان، هم چنین معنی اسم روژان خورشید و روز هم هست.
۵۷ روژانو کردی روز نو، روز تازه، آفتاب تازه سر زده
۵۸ روژدا کردی طلوع خورشید
۵۹ روژیا کردی روز، روشنایی
۶۰ روژیار کردی آفتاب، خورشید
۶۱ روژین کردی مانند روز، روشن
۶۲ روژینا کردی روژین
۶۳ روژییار کردی روزگار
۶۴ روشنک یونانی از شخصیت های شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
۶۵ رومینا آشوری معنی اسم رومینا: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده.
۶۶ روناک کردی روشن. اسم کردی دخترانه محبوب.
۶۷ رونیکا یونانی عامل پیروزی، پیروز کننده، دختر خوش یمن
۶۸ رویا عربی رؤیا، مجموعه ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی در ذهن می گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال است.
۶۹ ریتا یونانی مروارید
۷۰ ریجینا لاتین با شکوه، ملکه وار
۷۱ ریحان عربی گیاهی علفی، کاشتنی و معطر از خانواده نعناع، گیاه خوشبو از سبزی های خوردنی
۷۲ ریحانه عربی ریحان نام زیبای عربی
۷۳ ریما یونانی نام حیوانی است.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

◄ مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با ر

نام دختر با ر
اسم دختر ایرانی با ر

زیباترین اسم های دختر با حرف ر به نظر شما کدام اسم ها هستند؟

دیدگاه خود را در قسمت نظرات بنویسید.

اسم دختر با ر

نام دختر با ر

اسم دختر فارسی با حرف ر

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف ر

بسیاری از اسم های زیبای فارسی دخترونه با حرف ر شروع می شوند. اسم هایی که چند دهه اخیر محبوب بوده اند مثل رها و رستا که اتفاقا معنی یکسانی دارند و هم چنین بسیاری از نام های کردی دختر که در صفحه بعدی اسامی قرار دارند با ر آغاز می شوند.

در ادامه ابتدا لیست کامل اسامی دختر با ر که ریشه فارسی دارند را می بینید. سپس در صفحه بعدی اسامی دخترانه با ر که ریشه ایرانی، کردی، عربی و لاتین دارند.

اسم با ر
اسم دختر با ر
ردیف اسم فارسی  معنی نام
۱ رابو   اسم گلی بهاری است.
۲ رابیا   مشهور، نامدار، معروف.
۳ راتا   نام فرشته ای است.
۴ رادا  مونث راد، دختر جوانمرد، بانوی بخشنده.
۵ راددخت   دختر بخشنده و خردمند، دختر باگذشت. ترکیب “راد” به معنی بخشنده و “دخت” به معنی دختر است.
۶ راز   آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر.
۷ رازان   نام روستایی در نزدیکی خرم آباد است.
۸ رازک   گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ و دارویی است.
۹ رافونه   پونه.
۱۰ رام افزا   افزاینده آرامش.
۱۱ رام افزون   = رام افزا، افزون کننده آرامش. رام صورت دیگر آرام و آرامش است.
۱۲ رام بانو   بانوی آرام یا بانوی شاد.
۱۳ رامتین   نام یکی از نوازندگان و موسیقی دانان در زمان ساسانیان. رامتین در حال حاضر فقط به عنوان اسم پسرانه مورد تایید ثبت احوال است.
۱۴ رامدخت   دختر آرام.
۱۵ رامش   شادی، آسایش، لذت، حظ، خوشی، سرور، آسودگی، نغمه.
۱۶ رامشین   نام روستایی در نزدیکی سبزوار.
۱۷ رامک   رام، اهلی.
۱۸ رامونا   لاتین نگهبان عاقل. Ramona. متاسفانه این اسم دخترانه زیبا در حال حاضر مورد تایید ثبت احوال کشور نیست.
۱۹ رامینه  رامین.
۲۰ راوش   مصحف زاوش، نام ستاره مشتری. (یونانی) (= زاوش و زواش) به معنی مشتری. این کلمه در اصل یونانی است و از « زئوس» zeus (خدای بزرگ) مشتق شده است. باید اضافه کنیم که این اسم در حال حاضر برای فرزند پسر مورد تایید ثبت احوال است. تلفظ راوش به ضورت Ravash است، یعنی فتحه روی حرف واو.
۲۱ راویز   خارشتر.
۲۲ راویس   صاحب جاه و جلال.
۲۳ رایکا   محبوب، مطلوب.
۲۴ رخ افروز   روشن کننده چهره، شادی آور.
۲۵ رخسار   چهره، سیما، صورت، گونه.
۲۶ رخساره   معادل رخسار است و به معنی چهره،  صورت، گونه و سیما.
۲۷ رخشا   درخشان، معادل رخشان است.
۲۸ رخشاد   خوشرو، دارای چهره شاد و گشاده. آنکه صورتی شادمان دارد.
۲۹ رخشان   درخشان.
۳۰ رخشنده   درخشنده، دارای عظمت و شکوه.
۳۱ رخشید   آن که چهره ای روشن و تابان دارد.
۳۲ رخشیده   = رخشید، دختری با چهره درخشان و تابان.
۳۳ رخک   مرکب از رخ (چهره، سیما، صورت) + ک (نشانه تحبیب).
۳۴ رخگل   آن که چهره ای زیبا چون گل دارد.
۳۵ رخنا   زیبارو
۳۶ رخنار   زیباروی.
۳۷ رزان  به فتح ر، نعت فاعلی از رزیدن به معنای رنگ کردن، همچنین جمع رز است، اما غالباً به عنوان مفرد بکار می رود به معنای درخت انگور، تاکستان.
۳۸ رزمین  دختر جنگجو، دختر مبارز.
۳۹ رستا  رستگار شده، رهایی یافته، از بند جدا شده. بررسی کامل: اسم رستا.
۴۰ رستاک  به فتح ر، شاخه تازه ای که از بیخ درخت در آید، زاده ی درخت مو.
۴۱ روجا   درگویش مازندران ستاره صبح.
۴۲ روجا  ستاره صبح، آخرین ستاره ای که از آسمان می رود.
۴۳ رودابه  مرکب از رود (فرزند) + آبه (روشنی)، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر سیندخت و مهراب کابلی، همسر زال زر و مادر رستم پهلوان شاهنامه.
۴۴ روزافزون   آنچه روز به روز بر آن افزوده می شود، روز به روز پیشرفت کننده، نام دختر کانون، سپهسالار ماچین در داستان سمک عیار اسم زیبای دختر
۴۵ روزانا  روشنا. منسوب به روز، بانویی با چهره ی تابنده، دختر زیبا. بررسی کامل اسم روشنا را نیز ببینید.
۴۶ روسانا  مانند چهره، مثل رخ، مرکب از رو بعلاوه پسوند سان بعلاوه الف تأنیث.
۴۷ روشا   اسم دخترانه به معنی روشن. بر برخی منابع معنی شادروی نیز برایش آمده است. بررسی کاملتر این اسم زیبا در: اسم روشا.
۴۸ روشان   روشن.
۴۹ روشن   تابان، درخشان.
۵۰ روشن چهر   آن که چهره ای روشن و تابان دارد.
۵۱ روشن رخ   روشن چهر.
۵۲ روشن مهر   خورشید درخشان.
۵۳ روشنا   نور، روشنایی.
۵۴ رومیسا  دختری که مانند رومیان است، سپید رو.
۵۵ رونیا  آنکه چهره اش مثل نیاکانش است، اصیل و با نژاد.
۵۶ رویا   روینده؛ اسم “رؤیا” را در صفحه بعدی اسم ها ببینید.
۵۷ رها   نجات یافته، آزاد.
۵۸ ریرا   در گویش مازندران بیدار باش، به هوش باش. از اسم های زیبای شمالی است.
۵۹ ریکا   محبوب، معشوق.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دختر ایرانی با ر

زیباترین اسم های دخترانه با حرف ر به نظر شما کدام اسم ها هستند؟
در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.