اسم به معنی ایران

اسم های با معنی و مفهوم ایران

اسامی با معنای ایران

نام های دختر و پسر که معنی ایران و ایرانی و آریایی دارند

در میان اسم های ایرانی زیبا، خیلی از نام های دخترانه و پسرانه هستند که دارای معنی و یا مفهوم ايران هستند. شاید بتوان گفت این اسامی، ایرانی ترین نام های موجود هستند. اسم هایی که در خود مفهومی کامل از سرزمین ایران دارند. از نام ایران که خود اسم دختر است گرفته تا اسم هایی چون پارسیا و خیلی اسم های دیگر که در ادامه خواهید دید.

اسم هایی که معنی ایران و آریایی دارند

می توانید روی اسم هایی که هایلایت شدند را لمس نمایید و توضیح و بررسی دقیق و کامل هر کدام (معنی اسم، ریشه، تعداد در ایران، میزان محبوبیت و …) را ببینید.

اسامی دختر با معنی ایران

اسامی پسر با معنی ایران

Aryan names

اسم هایی که اشاره به سرزمین پارس دارند

همانطور که می دانید، سرزمین پارس Persia نامی است که امپراطوری ایران بدان مشهور بوده و نام های زیر دارای این مفهوم هستند:

 • پارسیا: منسوب به پارسی. اسم پسرانه است.
 • پارسین
 • پارسوآ: نام قبایل پارسَ در کتیبه های آشوری.
 • پارسان: منسوب به پارس.
 • پارسانا: شکل دخترانه نام پارسان.
 • پارسه
 • پارسی
 • پارسینا

اکثریت نام های فوق به معنی منسوب به پارس، ایرانی و از قوم پارس می باشند.

توجه شود که اسم هایی چون پارسا، پارسادخت، پارساکیا و پارسامهر که شامل “پارس” هستند، به طور کلی معانی ای غیر از سرزمین برایشان موجود است. مثلا همانطور که می دانید پارسا به معنی پرهیزکار است. البته بد نیست اشاره کنیم که در فرهنگ رشیدی آمده است که: «پارسا مرکب است از پارس که لغتی است در پاس به معنی حفظ و نگهبانی و از الف که چون لاحق کلمه شود افاده معنی فاعلیت کند و معنی ترکیبی [ آن ] حافظ و نگهبان [ است ] چه پارسا پاسدار نفس خود باشد؟»

معنی واژه پارس

پارس شکل پارسی واژه فارس است. شاید بهتر باشد از واژه “فارسی” استفاده نکنیم، صحبتی که خیلی از دوستان از سال ۱۳۸۸ تا به امروز به ما داشتند و گلگی می کردند که چرا نام وبسایت شما نام‌فارسی است و نه نام‌پارسی. و پاسخ ما:

 1. متاسفانه در زبان ثبت دامین و وبسایت، دامنه نام پارسی موجود نبود.
 2. خوب یا بد زبان پارسی در دنیا با عنوان Farsi و Persian شناخته، ثبت و پذیرفته شده است و نه Parsi.

و حالا برسیم به معنی پارس در لغت نامه دهخدا این چنین معنی شده است:

 1. (اِخ) صورتی دیگر از کلمهٔ فارس است. منسوب به قوم پارسَ از قبایل آریائی ایران. و سپس این کلمه بر تمام مملکت ایران اطلاق شده است برای تاریخ پارس رجوع به کلمهٔ فارس شود: چنان بد که در پارس
 2. پارس [ رُ ] (اِخ) جزیره ای از گنگبار سیکلاد بجنوب دِلس و بدانجا مرمرهای سفید و زیبای مشهور بوده است. مولد آرشیلوک. صاحب ۷۷۰۰ تن سکنه و عاصمهٔ آن به همین نام دارای ۲۷۰۰ تن سکنه است.
 3. پارس [ سَ ] (اِخ) نام قوم پارسی. رجوع به فارس شود.
 4. پارس [ سَ ] (اِخ) نام سرزمین پارس. رجوع به فارس و پارس و رجوع به بلادالخاضعین شود.

منابع

 1. وبلاگ نام فارسی، نوشته دکتر نیکزاد، مقاله ۲۰۹
 2. لغت نامه دهخدا: پارس.
Original Iranian name

معنی اسم آرمبتی

آرمتی یا آرمیتی یا آرمبتی

به نظر می رسد بسیاری از دوستان به دنبال معنی اسم آرمیتی بودند و واژه آرمبتی را با این اسم اشتباه گرفتند. در هر صورت در ادامه هم توضیح کامل اسم آرمیتی (آرمتی) از طریق لینک زیر در دسترس است و هم اسامی مشابه با نام آرمیتی (اسم های آرمیتا، آترین و …) معرفی شده اند. بیشتر نام های معرفی شده در ادامه اسم های اصیل ایرانی (آریایی) با ریشه اوستایی هستند. اسم هایی که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایرانیان باستان دارند و همگی معانی بسیار زیبایی دارند.

معنی اسم آرمیتی

اسم های شبیه اسم آرمیتی (آرمتی):

نام های آرمیتا، آترینا، آترین، آرتینا، عطرین، میترا، آمیتیدا (آمی تیدا)، متینا، ماتینا.

آرمیتا

آرميتا اسم اوستایی دخترانه است و این یعنی یک اسم دختر ایرانی اصیل.

معنی اسم آرمیتا:

آرمیتا یعنی پارسا، پاک، فروتن.

فراوانی اسم آرمیتا در ثبت احوال ایران: ۲۵۹۸۰ نفر است.

آترین

آترین معادل آتشین است. تلفظ کتابی اسم آترین هم مثل تلفظ واژه آتشین است. همانطور که بار ها در وبسایت و شبکه های اجتماعی نام‌فارسی گفته ایم، آتش نزد ایرانیان باستان بسیار مقدس بوده است. آترین را می توان مثل آتش، مقدس نیز معنی کرد. این اسم دخترانه زیبا مجازا زیبارو نیز معنی شده است.

اسم آترین در ثبت احوال ایران

معنی اسم آترین:

آترین: آتر = آتش + ین (پسوند نسبت)، منسوب به آتش، آتشین. (به مجاز) زیبارو. اَعلام: در دوره‌ هخامنشی “آترین” بانویی نامدار از بازماندگان کمبوجیه پسر کوروش شاه بود که بر داریوش بزرگ شورش کرد. لازم به ذکر است که این اسم از نام های مشترک بین دختر و پسر بوده است.

Atrin name meaning
اسم آترین Atrin name

فراوانی اسم آترین در ثبت احوال ایران: ۲۷۰۷ نفر است.

آترینا

در واقع آترینا از ترکیب آترین + الف نسبت ساخته شده است. آترینا یعنی منسوب به آترین.

معنی اسم آترینا: مثل آتش، مقدس، زیباروی.

فراوانی اسم آترینا در ثبت احوال ایران: ۳۵۶۲ نفر است.

آرتینا

توجه شود که اسم آرتینا  با آترینا تفاوت دارند و تفاوت این دو اسم را در قسمت اسم آترینا و آرتینا ببینید.

معنی اسم آرتینا:

فراوانی اسم آرتینا در ثبت احوال ایران: ۲۲۷۸ نفر است.

عطرین

عطرین از جمله نام های دختر با ریشه عربی هست که زمانی که در اینستاگرام نام فارسی معرفی شد، خیلی مورد استقبال دوستانی که این اسم را نشنیده بودند قرار گرفت. اسمی لطیف زیبا و با فراوانی کم.

Atrin name
اسم عطرین Atrin

معنی اسم عطرین:

عطرین یعنی عطرآگين، منسوب به عطر؛ معطر، خوشبو.

فراوانی اسم عطرین در ثبت احوال: ۱۵۷۷ نفر.

آمیتیدا

معنی اسم آمیتیدا

تا اینجا اسامی ای که معرفی شدند همگی اسم دختر با آ بودند و می توان آن ها را در دسته اسم های منتخاب دخترانه با حرف الف نیز قرار داد. حال سایر نام های مشابه با آرمبتی و آرمیتی را خواهید دید. اسامی که با الف شروع نمی شوند.

میترا

اسم محبوب در دهه ۵۰ و ۶۰ یک اسم اصیل ایرانی که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایرانیان و پارسیان باستان دارد. میترا اسم اوستایی دخترانه است.

معنی اسم میترا:

میترا یعنی مهر، خورشید. پیمان. = مهر، مهر معنی مهربانی نیز دارد.

Mitra name
اسم میترا Mitra

فراوانی اسم میترا در ثبت احوال ایران: ۸۲۳۸۵ نفر. میترا از اسم های زنان ایران باستان است.

متینا

متینا از ترکیب متین + الف نسبت یا الف تانیث ساخته شده است. ریشه اسم متینا عربی است.

معنی اسم متینا:

متین یعنی دختر باوقار و سنگین. متین یعنی دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت. استوار، محكم؛متین از نام‌ها و صفات خداوند نیز هست. متینا مونث متین است.

Matina name
اسم متینا Matina

فراوانی اسم متینا در ثبت احوال ایران: ۳۷۳۶ نفر.

ماتینا

ماتینا اسم دختر شمالی و فارسی است. از جمله نام های محبوب شمالی نیز هست. اسمی خوش آوا با معنی زیبا که فراوانی نسبتا کمی هم دارد.

معنی اسم ماتینا:

ماتینا به معنی گل سرخ نیز هست.

اسم ماتینا در ثبت احوال ایران:

ماتینا: نام ساتراپ نشین شمال شرقی ارمنستان كه به دست كیاكسار یا (هوخشتره) فتح شده است و در زمان داریوش اول از ارمنستان مجزا شده است.

فراوانی اسم ماتینا در ثبت احوال ایران: ۷۴۴ نفر است. یعنی یک اسم خاص دخترانه محسوب می شود.

معنی اسم ماتینا

ریشه تمامی نام های فوق فارسی (و اوستایی و پهلوی) است و فقط اسم عطرین و متینا ریشه عربی دارد. ماتینا نیز علاوه بر ریشه فارسی، ریشه مازنی هم دارد.

❤️ نام‌فارسی | مرجع تخصصی اسم های ایرانی | از سال ۱۳۸۸

اسم های آریایی

اسم با معنی ایران و آریایی

اسم دختر پسر آریایی

اسم دختر و پسر با معنی ایرانی و آریایی

گروهی از نام های زیبای ایرانی خودشان معنی ایران، ایرانی، آریایی را در بر دارند که بسیار زیبا هستند. البته خود واژه ایران هم معنی زیبایی دارد که پیشنهاد هم می کنیم معنی اسم ایران را ببینید که در میان سایر کشورها می درخشد. در بیست زیر قسمتی از این نام ها قرار گرفته اند. و همانطور که می بینید بیشتر این اسم ها نام های دختر و پسری هستند که با “آر” شروع می شوند. در قسمت اسم پسر با آر هم دیدید خیلی از اسم های ایرانی به پیشوند آر معنی ایرانی و آریایی را به آن اسم اضافه می کنند. در ادامه لیست منتخب اسم دختر و پسر آریایی را قرار داده ایم.

بیشتر بخوانید