دلارام

معنی اسم دلارام

دلارام

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم دلارام در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم دلارام

معنی دلارام Delaram name meaning

دلارام یعنی: دختری که دلی آرام و آرامش دارد.

ریشه اسم دلارام

ریشه نام دلارام فارسی است و یک نام اصیل ایرانی به حساب می آید. دلارام در اشعار مختلف ایران زمین آمده است و یک اسم دختر شاهنامه ای است.

معنی اسم دلارام
معنی اسم دلارام با عکس

اسم دلارام در لغت نامه دهخدا

دلارام: [ دِ ] (ص مرکب) دل آرام. مایهٔ آرام دل، خواه به جمال و خواه به کمال. آرامش دهندهٔ دل. آرام بخش دل. که سبب آرامش دل و خاطر باشد، موجب آسایش خاطر شود. که دل را آسودگی بخشد. مایهٔ آرام دل، تسکین دهندهٔ خاطر. تسکین بخش خاطر. سَکَن. (از مهذب الاسماء). تسلی بخش. مایهٔ تسلی.

دلارام در شاهنامه فردوسی

دلارام او بود و هم کام اوی / همیشه به لب داشتی نام اوی.

همی داشتش تا بشد سیرشیر / دلارام و گوینده و یادگیر.

سوی پارس آمد دلارام و شاد / کلاه بزرگی بسر بر نهاد.

ازآن صد یکی نام بهرام بود / که در پادشاهی دلارام بود.

یکی پور بودش دلارام بود / ورا نام بهرام بهرام بود.

یکی چشمه ای دید رخشان ز دور / یکی سروبالا دلارام پور.

وزآن پس هم آموزگارش تو باش / دلارام و دستور و یارش تو باش.

دلارام و گنجور شاه اردوان / که از من بود شاد و روشن روان.

دلارام در اشعار سعدی

شنید این سخن نامبردار طی بخندید و گفت ای دلارام حی.

دلارام باشد زن نیکخواه ولیک از زن بد خدایا پناه.

دلبندم آن پیمان گسل منظور چشم آرام دل نی نی دلارامش مخوان کز دل ببرد آرام را.

پس دلارام از اسم های دختر در اشعار سعدی هم محسوب می شود.

اسم دلارام در اشعار سایر شعرای ایران

این هوای خوش و این دشت دلارام نگر و این بهاری که بیاراست زمین را یکسر. فرخی.

در این بهار دلارام شاد باد مدام کسی که شاد نباشد بدو نژند و دژم. فرخی.

ور سخن گوید باشد سخن او ره راست زو دلارام و دل انگیز سخن باید خواست. منوچهری.

که آنجای را رامنی نام بود یکی خوش بهشت دلارام بود. اسدی.

رسید از پس هفته ای شاد و کش به شهری دلارام و پدرام و خوش. اسدی.

اسم دلارام در ثبت احوال ایران

فراوانی دلارام در ثبت احوال

تعداد اسم دلارام در ثبت احوال ایران ۷۹۰۷ نفر است. گرچه این عدد از سال ۱۳۹۶ به روز نشده اما فراوانی دلارام در ایران در دسته بندی نسبتا کم قرار می گیرد.

معنی دلارام در ثبت احوال

دلارام = (به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر.

معنی اسم دلارا و دلارام

دلارا یعنی آراینده دل و دلارام یعنی آرامش دل. از نظر معنی مجازا می توان گفت هم معنی هستند.

اسم های مشابه دلارام

اسم دختر که به دلارام بیاد

نام های دخترانه دلسا، مریلا، آرام، لیلا، مارال، دلوین، دلماه، رامیلا، دیارا و دنیرا از جمله اسم های دخترانه متناسب با دلارام هستند. لیست کامل اسامی دخترانه با حرف دال را نیز در قسمت اسم دختر با د ببینید.

اسم پسر که به دلارام بیاد

نام های پسرانه دلیر، داریو، داراب، رامیار، رامین، میران، ارمیا، دارا، پدرام و دیار از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام دلارام هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

عکس اسم دلارام به انگلیسی

طراحی اسم دلارام برای پروفایل (عکس نوشته و اسمنوشته نام دل آرام Delaram):

Delaram
اسم دلارام به انگلیسی

نظرسنجی اسم دلارام

اسم دلارام قشنگه؟ محبوبیت نام دل آرام.

نظر شما درباره اسم دلارام چیست؟ آیا این نام را می پسندید؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را درباره این اسم زیبا بنویسید.

منابع