دالیا Dalia

معنی اسم دالیا

معنی نام دالیا

معنی و ریشه دقیق اسم دالیا

در قسمت اسم های دختر با د در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم دالیا یک اسم فارسی اصیل برای دختر است. اسمی خوش آوا که در خیلی از کشورهای دیگر نیز مورد استفاده برای انتخاب اسم دختر قرار می گیرد. لذا یک نام بین المللی نیز به حساب می آید. اسم دالیا یک نام اصیل ایرانی است که خیلی کم برای نامگذاری فرزند دختر انتخاب شده است و به همین دلیل به عقیده خیلی از دوستان اسم جدید دختر به حساب می آید.

دالیا
معنی اسم دالیا

معنی دالیا

اسم دالیا یعنی چه؟

دالیا نام گلی است. همانطور که در قسمت اسم گل ها گفتیم، نوعی گل کوکب را دالیا می گویند. معنی دالیا در سایر زبان ها را در زیر ببینید:

ریشه اسم دالیا

نام دالیا یک اسم دخترانه فارسی است. اما همانطور که گفته شد دالیا به صورت Dalia و Dahlia در خیلی کشورهای دنیا کاربرد دارد و لذا یک اسم بین المللی به حساب می آید. در عبری و سواحلی معنی دالیا شاخه تاک (درخت انگور) و شاخه درخت زیتون معنی شده است. در لیتوانی و به زبان لیتوانیایی دالیا یعنی سرنوشت و تقدیر. در زبان سوئدی معنی دره گل برای اسم دالیا آمده است.

اسم های ایرانی هماهنگ با دالیا

اسم دختر:

اسم دیبا، الیا، الینا، درنا، هلیا، لادن، دایانا و … قسمت اسم دختر با د را ببینید.

اسم پسر:

اسم آریا، ایلیا، داریوش و … قسمت اسم پسر با د را ببینید.