اسم شاهوین

اسم شاهوین

شاهوین

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم شاهوین در ثبت احوال ایران

اسم شاهوین در وهله اول نامی با فراوانی بسیار کم (نادر) در ایران است. خوشبختانه بر اساس استعلامی که تیم نام‌فارسی اخیرا از ثبت احوال کشور داشتیم، این نام مورد تایید ثبت احوال برای نامگذاری فرزند پسر است و از نام های به اصطلاح خاص محسوب می شود.

همه چیز درباره اسم شاهوین

معنی شاهوین Shahvin name meaning

شاهوین یعنی: مانند شاه، شاه کوچک. از نظر معنا مشابه اسم شاهان است که در چند سال پیش ناشناخته بود و از نظر فراوانی و تعداد وضعیتی مشابه اسم شاهوین داشت. شاهوین مثل خیلی از اسم های زیبای فارسی، از جمله اسم های دارای معنی و مفهوم شاه است.

ریشه اسم شاهوین

ریشه نام شاهوین فارسی است. اسمی از نظر ساختاری مرکب از شاه + وین. “وین” در برخی منابع پسوند تصغیر معنی شده است. پسوندی که در اسم های الوین (اسم ترکی پسر)، رادوین (اسم فارسی) و دلوین (اسم کردی) هم به چشم می خورد و در همگی به نوعی به عنوان پسوند نسبت معنا شده اند.

بر اساس یک منبع آنلاین، وین در زبان سنسکریت یک پسوند هست و به نظر می رسد پسوند نسبیت باشد. دوستانی که در این زمینه (معنی وین در زبان هندی) اطلاعات دارند، در قسمت نظرات بنویسند.

با این تفاسیر، معنی نام شاهوین، همانند شاه، شاهانه و در تعبیر دیگر، شاه کوچک درست به نظر می رسد. ❤️ در ادامه بررسی کامل اسم شاهوین را خواهید دید.

بیشتر بخوانید