اسم دنیا

معنی اسم دنیا

دنیا

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم دنیا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم دنیا

معنی دنیا Donya name meaning

دنیا یعنی: جهان، گیتی، کیهان و هستی.

معنی اسم دنیا معنی اسم دنیا در قران

به زودی.

معنی اسم دنیا به ترکی

به زودی.

ریشه اسم دنیا

ریشه نام دنیا عربی است و از جمله اسامی محبوب عربی در ایران، به خصوص در دهه ۶۰ می باشد.

معنی اسم دنیا
معنی و ریشه اسم دنیا

دنیا اسم دختر خوش آوا، کوتاه (چهار حرفی) است که اگر ریشه عربی نداشت بی شک در ایران خیلی محبوب تر از حال حاضر می بود.

Donya
معنی اسم دنیا

اسم دنیا در ثبت احوال ایران

فراوانی اسم دنیا در ثبت احوال

تعداد اسم دنیا در ثبت احوال  ۴۴۴۸۴ نفر است.

معنی اسم دنیا در ثبت احوال

دنیا = (عربی) (در نجوم) کیهان؛ جهان، گیتی. هم معنی دنیا اسم های کیهان، جهان، گیتا و گیتی نیز واژگان فارسی هستند و در واقع همگی اسامی ایرانی. کیهان و جهان اسم پسرانه هستند و گیتا و گیتی نام دخترانه.

اسم دنیا برای پروفایل Donya

اسم دنیا به انگلیسی با فونت زیبا

نوشتن دنیا به انگلیسی به صورت Donya درست است. گرچه در این مورد مثل خیلی از واژگان فارسی نمی توان قطعی نظر داد. این اسم و واژه بعد از انتشار آهنگی با اسم دنیا Donya توسط خواننده ایرانی، آرش بیش از پیش در دنیا شناخته شد.

Donya
اسم دنیا به انگلیسی با فونت زیبا
Donya
Donya name

هم اسم دنیا (اسم های مشابه دنیا)

اسم دختر که به دنیا بیاد

نام های دخترانه آوا، دیانا، دایان، دینا و نادیا از جمله اسم های دخترانه متناسب و شبیه با اسم دنیا هستند.

اسم پسر که به دنیا بیاد

نام های پسرانه نوید و نادر، داریوش، داریو و دانیال از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام دنیا هستند.

هم معنی دنیا نیز اسم های هستی، گیتا و گیتی از اسم های دختر و اسم های جهان و کیهان اسم های پسر هستند.

مشاوره اسم

نظرسنجی اسم دنیا

اسم دنیا قشنگه؟

نظر شما درباره اسم دنیا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را درباره این نام بنویسید.