Turkish girls name with A

اسم دختر ترکی با آ

اسم های ترکی دخترانه با حرف آ

به طور کلی اسم های ترکی و آذری نه تنها بین بین ترک زبانان ایران، بلکه بین فارس زبانان در ایران نیز محبوب هستند. به خصوص اسم های با آ که فارغ از ریشه شان به دلیل آوای زیبا همیشه نام های محبوب بوده اند. اسم های آیدا و الناز از این دسته نام ها هستند. ریشه بیشتر این نام ها ترکی (استانبولی) یا آذری (آذربایجانی) هستند. در بین اسامی ترکی نام هایی هستند که ریشه ترکی – فارسی دارند. این اسم ها از ترکیب واژه ترکی و واژه فارسی ساخته شده اند که جالب است که بدانید اکثر این اسم ها مختص ایران زمین هستند. یعنی این نام های ترکیبی در ترکیه یا آذربایجان کاربرد ندارد.

خیلی از نام های ترکی دخترانه با پیشوند “آی” شروع می شوند. مثل اسم آیسان، آیگل و آیسودا. آی یعنی ماه. همانند بسیاری از نام های فارسی که با “ماه” یا “مه” آغاز می شوند. “آی” به مجاز مفهوم زیبایی دارد. زیبا . درخشان مثل ماه. حال زمانیکه با واژه دیگر ترکیب می شود این مفهوم را به واژه بعدی اضافه می کند. مثل اسم آیناز که معنیش می شود ماه ناز، دختر زیبا و ناز.

Turkish girls name with A
اسم دختر ترکی با آ

به طور کلی می توان گفت اسم های ترکی، از محبوب ترین نام های غیر فارسی در ایران هستند. اسامی که بیشتر به دلیل آوای زیبا و معنی لطیفشان برای انتخاب اسم دختر زیبا استفاده شده و می شوند.

لیست کامل اسم ترکی دختر با حرف آ

نام های دخترانه ترکی زیبا

اسم دختر ترکیریشه نام ترکیمعنی اسم ترکی
۱آتانازترکی، فارسیدختر نازنین بابا
۲آتلازترکیاطلس، حریر، پارچه ای نرم و لطیف
۳آق بانوفارسی، ترکیآق (ترکی) + بانو (فارسی)، بانوی سپید، کسی که چهره ای زیبا و سفید دارد.
۴آق گلفارسی، ترکیآق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید
۵آلاگلفارسی، ترکیآلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی، نام بزرگترین تالاب جهان واقع در شمال آق قلا که متاسفانه اخیرا نابود شده است.
۶آلان قواترکیآلان گوا، زیبای وحشی
۷آلان گواترکی= آلان قوا، زیبای وحشی
۸آلتنایترکیزر، طلای ناب
۹آلتونترکیآلتنای، زر، طلای ناب
۱۰آلتینترکیمعادل آلتون = آلتنای، زر، طلای ناب
۱۱آلتین گلینترکیعروس طلایی
۱۲آلماترکیسیب، کنایه از زیبایی
۱۳آلمازترکیاز اعلام زنان
۱۴آلیشترکیشعله، شعله گیر
۱۵آمانداناترکیآماندا، در امان، در پناه تو
۱۶آناترکیمادر. آنا اسم بین المللی دخترانه نیز هست.
۱۷آناشیدترکی، فارسیمرکب از کلمه ترکی “آنا” به معنای مادر و کلمه فارسی “شید” به معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر.
۱۸آنالیترکیبرخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر.
۱۹آوادانترکیزیبا، قشنگ
۲۰آیترکیماه
۲۱آی اوزترکیماهرخ، ماهرو
۲۲آی بی بیترکیماه بی بی
۲۳آی پاراترکیماه پاره، ماه نو
۲۴آی پریفارسی، ترکیآی (ترکی) + پری (فارسی) ماه پری
۲۵آی خانمترکیماه بانو
۲۶آی ساترکی، فارسیآیسا، آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه
۲۷آی سوداترکیماه در آب
۲۸آی گلفارسی، ترکیآی (ترکی) + گل ( فارسی) گلی چون ماه
۲۹آی گوزلاسم ترکیماه زیبا
۳۰آی گینترکی، فارسیماننده ماه، زیبارو، دارنده روی چون ماه، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت
۳۱آی نشانفارسی، ترکیآی (ترکی) + نشان (فارسی) دارای نشان ماه
۳۲آیا تایترکیمثل ماه، دختری که مانند ماه زیباست. بانوی درخشان.
۳۳آیتایترکیمانند ماه
۳۴آیتکترکیمانند و مثل ماه
۳۵آیتنفارسی، ترکیآی (ترکی) + تن (فارسی) مهوش، مه پیکر
۳۶آیجانترکیپاک و آراسته همچون ماه
۳۷آیداترکیشاد، خوش
۳۸آیدانترکیمانند ماه، بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش همچون ماه زیباست.
۳۹آیدکترکیآیتک،مانند ماه
۴۰آیدنترکیالبته اسم پسرانه است. آیدین، روشن و آشکار، شفاف، صاف، معلوم، واضح، روشنفکر، نام شهری در جنوب شرقی ترکیه، از امرای ولایت لیدیا.
۴۱آیدنگترکیمهتاب
۴۲آیسافارسی، ترکیآی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه
۴۳آیسانفارسی، ترکی= آیسا. آی (ترکی) + سان (فارسی) زیبا، مانند ماه
۴۴آیسلترکیزیبا و درخشان مانند ماه
۴۵آیسوترکیمرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب، ماه و آب، زیبارو، با طراوت و درخشنده
۴۶آیگلفارسی، ترکیدرخشان مانند ماه و زیبا مانند گل
۴۷آیلاترکیهاله دور ماه
۴۸آیلارترکیزیبا رویان، خوبرویان، هاله دور ماه.
۴۹آیلماترکیتاب ماه
۵۰آیلیترکیمهتاب
۵۱آیلینترکیمعنی اسم آیلین را ببینید.
۵۲آیماترکی، فارسیماه من، مجازا عزیز من، زیبا رو بانوی زیبا دختر خوش چهره.
۵۳آیناترکیآینه، آبگینه، شیشه، دختر زیبارو، بانوی سپید چهره
۵۴آینازفارسی، ترکیآی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ما
۵۵آینورترکی، عربیآینور، نور ماه، نورانی مثل ماه، روشنایی ماه، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.

اسم آیشن هم نام ترکی دخترانه مورد تایید ثبت احوال است به معنی شبیه ماه؛ زیبا روی. آی‌شِن؛

اسم دختر ترکی با آ
اسم ترکی دختر با ا

اگر اسم دختر ترکی با حرف آ می شناسید که در لیست بالا نیامده است، در قسمت نظرات بنویسید تا به این صفحه اضافه نماییم.

شاد باشید و خوشنام.

157 نظر برای “اسم دختر ترکی با آ”

 1. سلام برمدیر محترم سایت
  بدنبود درگزینه های انتخابیتان گزینه ایی با اسم قوم ریشه ی لک را جهت انتخاب درج مینمودید قابل ذکراست که جمعیت قومیت لک در ایران بسیار بیشتر از سایر ریشه های انتخابیتان میباشد..و این امر که لکی بعنوان زبان است نه گویش ولهجه بر هیچ کسی پوشیده نیست به امید انروز که در این سرزمین حقوق تمام قومیت ها به نیکی پاس داشته شود نه دور انداخته شود..در پناه حق

  1. منم لک زبان هستم دوس دارم اسم لکی انتخاب کنم برا دخترم

  2. ببخشید ولی لک ترکیبی از کرد و لر هست پس ترکیبی از این دو قومیت شده لک و ما در گذشته قومیتی به نام لک نداشتیم

  3. قوم لک حاصل ترکیب دو نژاد اقلیت کرد و لر هست که هر دو اقلیت ایرانی نیستند که بعد ها از عراق به ایران مهاجرت کرده اند و زبانی به اسم لک به کلی وجود نداره بلکه یک نوع گویش به حساب میاد

  4. لرها اصیل ترین قوم آریای هستن تو که ازتاریخ و تمدن لر اطلاعی نداری چرا حرف میزنی

  5. مطمئنم توایرانی نیستی اگه بودی میدونستی قوم لر(بختیاری)بزرگترین قوم توایرانه ودرضمن اگرلروکردنبودتوالان به امسال اسکندرمغدونی میگفتی خان عمو،من این حرفهارومثل توازروی نفهمی نمیزنم برویکم تاریخ بخون

  6. کردها کجا بودن تو تپه ها پنهان بودن اما بختیاریا بودن هستن چرا کردا خودشونو میچسپونن اینم از خاصیتشون

  7. ببخشید کردها و لرها اقوام اصیل ایرانین شما جز مهاجران هستین که به ایران اومدین و ساکن شدین

  8. موضوع همین که مهاجر اصلی شما کردایین که از سر مرز عراق و … جاهای دیگه اومدین فقط انگتون میخواین به بقیه قوما بزنیین لرا از شما جدان شما کردا خودتونو قاطی لرا نکنین.

  9. لطفا بدون مطالعه و مستند مطلب نگذارید!

   توی ایران دو زبان بیشتر نیست فارسی و ترکی

   هر کدام اینها دارای بیش از ۴۵۰ لهجه می باشند که از جمله لکی یکی از لهجه های زبان فارسی است
   و قدیمیترین لهجه در زبان فارسی ، کاردوچی (کردی ) می باشد

  10. منم تاریخ شناسو باستانشناسم ندیدم هم چین چیزیو خودت حتما کردی عمو

  11. فک کنم شما از بیخ عربی.ما در ایران قوم بلوچ داریم با زبان کاملا متفاوت و قومیتی متفاوت در ایران :cool:

 2. اسم من آیسل است :grin: :grin: 15 سالمه ترکیه به دنیا اومدم پدر و مادرم ایرانی هستند .

  میخواستم معنی دقیق اسممو بدونم ….

  به نظر خودم آیسل از همه بهتر بود ….. :grin:

  1. تو که ترکی پس چرا معنی اسمت رو نمیدونی ما باید از تو کمک بگیریم :???:

  2. پرتو ماه – ماه گونه – زیبا و درخشان چون ماه

  3. ایشالله همیشه تن سالمی داشته باشی در سایه پدر مادرت
   معنی اسمت : پرتو مانند ماه – نور ماه

  4. اسم منم آیسل هستش اما تبریزی هستم و ۱۲ سالمه :razz: :razz:

  5. شوخی – بیشتر به اسم اپراتور های تلفن همراه شبیهه . مثل ترکسل . ایرانسل . اینترسل – :grin:

 3. باتشکر از مدیریت محترم سایت میخواستم به اطلاعتون برسونم که کلمه (گل ) ترکی هست و در اسامی دیگر ترکی و با معانی دیگر نیز بکار رفته و دقت شما در انتقال این اطلاعات باعث پیشرفت شما و سایتونن خواهد بود

 4. من اسممممم الینه معنیش نـــور ماه چرا نزدین معنیشو؟ :cry: :cry:

  1. اسم الین به معنی ” متعلق به ایل وطایفه ” میباشد و نورماه کاملا نادرست است

 5. باسلام اسم دخترم آی سل هستش به نظر من بهترینه که واسه دخترم انتخاب کردم یه اسم مشابه و هم خانواده دیگه واسه دختر دومم که تو راهه میخوام اگه مذهبی بود که شبیه به آیسل باشه که چه بهتر
  با تشکر از سایت

  1. برادر شوهر من دو تا دختر داره به اسم های آیسل و آیناز

 6. با تشکر از سایت خوبتون، من معتقدم اسم باید تلفظ روان و ساده داشته باشه و معنی خوب و به صرفه اینکه تک باشه معیار خوبی نیست.

 7. من الان ٨ ماهه حامله ام ولى هنوز تو انتخاب اسم شك دارم بين چند تا اسم لطفا راهنمايى كنيد چون با پدره بچم زندگى نميكنم كه نظرشو بخوام
  اسم های النا، نيكا و ارا

  1. اسم النا قشنگتره.
   مبارکتون باشه خانوم. :wink:

  2. مبارک بیشتر از همش ارا هم متفاوت هستش هم خیلی قشنگ تر

 8. سلام به همه ی دوستان من اسمم آیگین.
  تا اونجایی که به من گفتن آی به معنی ماه و گین به معنیه خورشید ولی اینجا گین رو به عنوان یه پسوند شباهت معرفی کرده که واسم جالب بود
  باید بیشتر تحقیق کنم

  1. سلام بله آی یعنی ماه
   ولی “گون “به معنی روز یا خورشید هم معنی میشه نه گین

  2. خیلی از اسامی ترکی هستن وقتی به فارسی نوشته میشن بعلت ناوارد بودن مامور ثبت احوال به معنی اسم ها و نبود یه سری حروف ترکی در زبان فارسی اشتباه نوشته میشن مثل اسم شما که به نظر من باید به صورت آی گون نوشته میشد که به معنی ماه و خورشید هست. حالا که آیگین ثبت شده معنی آی که مشخصه ولی گین نه کلمه فارسی هست و نه ترکی یه چیز من درآوردی معنی میکنن

 9. اسم آیگین کاملا کلمه ترکی است .لطفا اصلاح کنید.گین اصلا فارسی نیست اگه ای خورشید بود میشد گفت ترکی و فارسی. لطفا اصلاح فرمائید
  آی:ماه
  گین:خورشید
  ماه و خورشید

 10. وااااای از اسم آماندا خیلی خوشم اومد
  اسم دخترمو میذارم آماندا^__^

 11. این سایت خیلی کلمات ترکی را به اسم فارسی ثبت کرده و خیلی اسم های کاملا ترکی را فارسی و ترکی نوشته!!! باید بگم اون کلمات که فارسی مینویسید همه ترکی هستند که وارد زبان فارسی شدند ضمن اینکه معنی خیلی ها رو اشتباه نوشتند

  1. ریشه واژگانی که در وبسایت نام فارسی ثبت شده است بر اساس منابع معتبر زبانی می باشند. لذا اگر درباره واژه یا واژگانی نظری مغایر با آنچه در وبسایت درج شده است دارید مشخصا بفرمایید (همراه با منبع) تا در صورت تایید، ویرایش شود.

  2. آلتن ای رو چطوری زر ناب معنی کردین؟ آلتن به معنی طلا و آی به معنی ماه هست حالا شما ناب رو از کجا آوردین؟
   ضمنا آیا تای هم معنیش میشه رقیب ماه.
   در کل هر دوتا اسم استعاره از زیبارویی و خوشگلی هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *