اسامی مذهبی دخترانه

اسم مذهبی دختر

اسامی مذهبی دختر

بنا به درخواست خیلی از دوستان عزیز

در این قسمت نام های مذهبی دخترانه که ریشه عربی دارند را قرار می دهیم؛ بعضی از این نام ها اسامی معصومین هستند و برخی دیگر از القاب معصومین؛

اسم مذهبی جدید

خیلی از دوستان و همراهان نام فارسی درخواست اسم مذهبی جدید دارند؛ البته منظور ایشان نام های مذهبی خاص تر است که فراوانی کمتری دارند و کمتر برای نامگذاری انتخاب شده اند؛ چرا که اسم جدید تولید نشده است!

اسامی مذهبی دخترانه
اسم مذهبی قرآنی دختر

در ادامه لیست نام های مذهبی دخترانه را مشاهده می نمایید:

تالیا یعنی تلاوت کننده قرآن، مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی (اسم فارسی عربی)

تبارک یعنی مبارک شد، از صفات خدا

تبسم یعنی لبخند

ترنم یعنی زمزه یک نغمه، آواز، نغمه

تکتم‌ نام چاه زمزم، نام مادر امام رضا، بانوی رازدار و رازنگهدار

تسنیم یعنی رودی در بهشت (سوره مطففین): اسم قرآنی دختر؛

تینا یعنی در عربی (طین) به معنی گِل سرخ

ثنا یعنی حمد، شکر، سپاس

حسنا یعنی نیک و پسندیده. معنی زن زیبا نیز برایش آمده است.

حسیبا یعنی مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت، دختر با اصل و نسب

حلما: دختر صبور، از صفات حضرت زینب

حلیا: آنچه در چشم خوش می درخشد (حلی+ا)

دینا: اسم خواهر حضرت یوسف، به معنی دین هم هست؛

درسا: مانند در، مروارید، در (عربی) + سا (فارسی)

راحیل: نام یک فرشته؛ راحیل عربی شدهٔ لغت عبری رَجِل به معنای بی گناه است. راحیل همسر دوم و محبوب یعقوب و مادر یوسف است. نام او در کتاب پیدایش در تورات ذکر گشته‌است. راحیل دختر لابان و خواهر کوچک تر لیاه است. مادر یعقوب، ربقاه، خواهرلابان بوده‌است. راحیل در نزدیکی بیت‌لحم یهودیه مدفون است.

ریحانه: گل خوشبو و معطر (نام مادر امام رضا، از القاب حضرت زهرا)

رانیا: قریب و نزدیک

رمیصا: بانوی دلیر و جنگجوی صدر اسلام که از زنان دیگر و همچنین خیمه پیامبر دفاع کرد تا اینکه پس از مقاومت و دلیری بسیار شهید شد (ام سلیم، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله، همچنین نام یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است)

سامیه: یعنی بانوی بلندمرتبه و از القاب حضرت زینب (س)

ستیا (با تلفظ setia): زن با حیا. بانوی بلند مرتبه . نام حضرت معصومه که دختر حضرت موسی ابن جعفر هستند

ستیلا (با تلفظ satila): نام دختر امام موسی کاظم و لقب حضرت مریم

سدنا: (با تلفظ Sednā) سجده کننده بر خانه خدا – مرکب از سدن (عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + الف فاعلی (فارسی)

سلاله یعنی نسل، از القاب حضرت زهرا

سلوا (سلوی) یعنی نوعی پرنده (بلدرچین) در قرآن که در بهشت هم هست؛

سلوی (بر وزن حلوا) یعنی کبوتر بهشتی؛ اسم قرآنی دخترانه؛

شمسا یعنی دختری که مانند خورشید است، درخشان و پرتو افشان؛ به مجاز زیبارو؛

شیما یعنی زنی که روی چانه اش خال دارد ، زن زیبای عرب، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر(ص)

صبا یعنی نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم؛ معنی اسم سبا و صبا

طهورا یعنی پاکیزه، پاک کننده، از اسامی قرآنی (شرابا طهورا)

طاهره یعنی طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص)

طناز یعنی بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده

عطیه یعنی هدیه عطا شده (از طرف خداوند)

فائزه یعنی نائل، رستگار، از اسامی قرآنی

فاطمه نام دختر پیامبر (ص)؛ معنی اسم فاطمه در زیر آمده است؛

کوثر یعنی نیکی بسیار، نام یک سوره قرآن که درباره حضرت زهراست؛ اسم قرآنی؛

ماریه یعنی زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر

معصومه یعنی پاک

اسامی معصومین

فاطمه زهرا (س) و القاب ایشان که در زیر آمده است؛

القاب و اسامی حضرت زهرا

فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه، زهراء

القاب حظرت زهرا (س): بتول، تقیه، حبیبه، حُرَّه، حوراء، حوریه، راکعه، رشیده، رضیه، ریحانه، زهره، ساجده، سعیده، سیده، شهیده، صابره، صادقه، صدوقه، طیبه، عارفه، عالیه، عذراء، عزیز، علیمه، عدیله، فاضله، فریده، کریمه، کوثر، کوکب، مبشره، محموده، مطهره، معصومه، ملهمه، ممتحنه، منصوره، موفقه، مهدیه، مؤمنه، ناعمه، نقیّه، والهه، وحیده، انسیه، نوریه، حانیه، رحیمه، رشیده، محترمه، صابره، سلیمه، صفیه، معصومه، محتشمه، جلیله، حکیمه، فهیمه، حنانه

اسامی قرآنی دختر

الهه ـ اله در سوره بقره ۱۳۳ به معنی خدا معبود

اسماء اعراف ۱۸۰ اسم‌ها، به معنی نام ها

آتنا در سوره بقره ۲۰۰ به ما بده، عطا کن به ما ـ فعل امر

سکینه در سوره بقره ۲۴۸ آرامش، سکون، به معنی آرامش خاطر

طیبه در سوره آل عمران ۳۸ به معنی پاک و پاکیزه

 

رضوانه در سوره مائده ۱۶ به معنی خوشنودی ـ رضایت

صدیقه در سوره مائده ۷۵ به معنی زن راستگو

قمر انعام ۷۷ به معنی ماه

زینب در سوره اعراف ۱۲۳ به معنی شهر

عشرت در سوره اعراف ۱۶۰ عدد  ۱۰به معنی خوشی

حدیث در سوره اعراف ۱۸۵ به معنی گفتارـ حدیث ـ سخن

شوکت انفال ۷ به معنی بزرگی

هاجر انفال ۷۲ به معنی هجرت کننده

اعظم توبه ۲۰ به معنی بزرگ ـ والا ـ بزرگتر

فضه توبه ۳۴ به معنی گنج ـ نفره ـ نام کنیز حضرت زهرا (س)

لیلا یونس ۲۴ به معنی شب ـ شبانه

کوکب در سوره یوسف ۵ به معنی خواب ـ رویا

رویا یوسف ۳۶ به معنی خواب ـ رویا

هما یوسف ۳۶ به معنی نوعی مرغ ـ آن دو نفر

زکیه کهف ۷۶ به معنی پاک شده

عذرا کهف ۷۶ به معنی عذر معذرت

فردوس در سوره کهف ۱۰۷ به معنی بهشت؛ معادل پردیس فارسی؛

بهجت در سوره نمل ۶۰ به معنی شادی

سلاله در سوره سجده ۸ به معنی تداوم نسل

فرح شوری ۴۸ به معنی شادی ـ شادمانی

کبری دخان ۱۶ به معنی بزرگ

سیما فتح ۲۹ به معنی چهره ـ روی ـ صورت

سحر قمر ۳۴ به معنی سحر و جادو ـ سحر (صبح زود)

 

راضیه در سوره حاقه ۲۱ به معنی خوش ـ راضی ـ خوشنود

عالیه حاقه ۲۲ به معنی بلند مرتبه

طهورا دهر ۲۱ به معنی پاک ـ پاکیزه

ساهره در سوره نبأ ۱۴ به معنی زمین هموار

مائده مائده ۱۱۲ به معنی غذا، سفر غذا

مبنیا در سوره نساء ۲۰ روشن به معنی اشکار

مدینه اعراف ۱۲۳ به معنی شهر

مریم در سوره بقره ۲۵۳ نام مادر حضرت عیسی (ع)

ملوک مائده ۲۰ به معنی پادشاهان، جمع ملک

منیر در سوره آل عمران ۱۸۴ به معنی نورانی، روشن

مولود در سوره بقره ۲۳۳ تولد یافته، متولد

میثاق نساء ۱۵۴ به معنی عهد و پیمان

مرجان الرحمن ۲۲ نوعی جاندار دریایی

محیا در سوره جاثیه ۲۱ به معنی زندگی ـ زندگانی

مرضیه فجر ۲۸ به معنی راضی ـ خوشنود شده

مطهره در سوره بینه ۲ به معنی پاک ـ پاکیزه

مهین سجده ۸ به معنی مانند ماه

دنیا در سوره بقره ۸۵ جهان ـ عالم ماهده به معنی جهان، هستی

ندا بقره ۱۷۱ صدا، ندا، به معنی نوا

هدی در سوره آل عمران ۷۳ به معنی هدایت

یاقوت الرحمن ۵۸ نوعی سنگ گرانقیمت

سوالات همراهان NameFarsi.com:

اسم مذهبی دخترانه اسم مذهبی دختر اسم مذهبی دختر با معنی اسم مذهبی جدید اسم مذهبی دختر جدید اسم مذهبی برای گروه اسم مذهبی دخترانه جدید اسم مذهبی اسم مذهبی دختر اسامی مذهبی دختر اسامی مذهبی دخترانه اسامی مذهبی دختر و پسر اسامی مذهبی دخترانه با معنی اسامی مذهبی زیبا اسامی مذهبی جدید اسامی مذهبی دختر

اسم قرآنی دختر اسم قرآنی دخترانه اسم دخترانه قرآنی اسم قرآنی دختر با م اسم قرآنی دختر با س اسم قرانی برای دختر اسم قرانی دخترانه اسم قرآنی دختر اسم قرآنی دخترانه اسم قرانی جدید دختر

29 نظر برای “اسم مذهبی دختر”

 1. اسم دختر فقط حدیث. خیلی زیباست و اصلا از مد نمی افته
  چیه بک الف میزارن آخر اسمها اسمهای ارمنی نزارید
  مثل هلیا

  1. سلام،البته ببخشید اما هرکس نظر خودش رو داره،بعضی از آهنگ یک اسم خوششون میاد،دلیل نمیشه شما نظرتون رو غالب کنید،گاهی احترام گذاشتن به نظرات دیگران نشانه برخورداری از احترام اجتماعیه…..

  2. چرا شما نظرتئن را به بقه غالب می کنید؟؟اصلا کارتون خوب نیست..
   خیلی ها از این نوع اسم ها خوششون میاد والبته از اسم حدیث هم بدشون میاد.

  3. چرا فقط حدیث این نظر شخصی شماست پس منم باید بگم اسم من سارا از همه زیباترین خودشیفته نباشبم

 2. سلام به نظر من حدیث اصلا اسم قشنگی نیست حتی معنیش هم اصلا جالب نیست. اسم باید با معنی باشه

  1. سلام..یک اسم دخترانه قشنگ و ساده..نظرتون درباره حلما چیه؟؟
   انتخاب اسم دختر خیلی سخته..کلی گشتم و فکرکردم تااین اسم رو خوشم اومد..نظرتون رو بگین لطفا ممنون میشم

  2. خیلی قشنگه منم دختر دار بشم این اسمو مسزارم از القاب حضرت رینب هم هست

 3. سلام ی اسم دخترونه ک ب امیر عباس بخوره میخوام یا اسمی ک دخترونه باشه و مذهبی هم باشه خودم مهلا رو خیلی دوست دارم اما همسرم میگه ی وقت بد تلفظ میشه یا بچه ها مسخرش میکنن
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. به نظر من اسم فاطمه یاس با امیر عباس هم آوا هستن

 4. باسلام.اسم هرچقدر ساده باشه قشنگ تره و اینم در صورتی به هر زبانی کردی ترکی فارسی لری بلوچی و انگلیسی و فرانسوی و… بتوان روان برسر زبانها آورد ما پدرومادرها وظیفه داریم زیباترین اسم را برای دختر و پسر خود انتخاب کنیم.

 5. باسلام.اسم هرچقدر ساده باشه قشنگ تره و اینم در صورتی به هر زبانی کردی ترکی فارسی لری بلوچی و انگلیسی و فرانسوی و… بتوان روان برسر زبانها آورد ما پدرومادرها وظیفه داریم زیباترین اسم را برای دختر و پسر خود انتخاب کنیم.

 6. من میخواهم یک اسم قشنگ برای دخترم نام پسرم سروش است ما برش میگم علی سروش و میخواهم اسم دخترم را سارینا بگذارم..

 7. سلام یه اسم قشنگ مذهبی بگین دخترباشه وهمینطور نظرتون درباره اسم حسنا

  1. به نظر من اسم طهورا خیلی زیباست والبته مذهبی هم است. اسم حسنا هم عالیه…

 8. اسمهای دخترانه : هیمنا سجا مریم مرضیه مهدیه مهدیا ضحا محیا حسنا کوثر مهیلا مهلا مهاد مهادا

  حدیثه نعیمه فهیمه فاطمه راحمه راضیه راحیل ناعمه لبابه ساریه ساره سارا اسرا زهرا نصرا صبرا سلما سما اسما صبورا
  صفورا یسرا یمنا حلما حلیا مرجان هدا بشرا فادیه اسم فادیا ندا نادیا اریحا مریحا فریحا متینا مبینا یاسینا یسنا سنا ثنا عاتکه رحیمه عاطفه فاطیما سحر سبا امامه نرجس نرگس ملیکا الینالیلی لیلا آلا نجلا نژلا شکیلا اسم مهلا مهیلا همیلا شهلا سهیلا کمیلا دلارام تیارام تیارا تیادا چیماه چیدا آساره نازاره گلپاره ماهپاره شاپاره ستاره منصوره مهسا محنا مهنا محیا یاسمن یاس گندم سوگند سوگل سوتیام دینا دنیا دیارا دیانا نازنین سارینا مارینا فرینا فریدا اسم فرنیا فرگل فردیس مهرگل گلمهر گلسا گلین گلینا گل آرا دل آرا ایلدا ایلماه ایلناز الناز الهام تیارام نازتیام مه تیام فرتیا مهرناز گل دا گل آنا مهردا مهرآنا مهرآوه آوا آرا رزا روژدا روژینا زوشا زویا

 9. به نظرم صبورا اسم مذهبی زیبایی است و از نامهای خدای متعال است .

 10. اسم محیصا اسم دخترم هست که از اسامی قرآنی میباشد

 11. اسم بنده محمدرضا هست تغییرش دادم ساشا به خاطر علاقه زیاد به اون مفسد فی العرض و آقازاده و دخترباز و ج باز ساشا سبحانی که سریالش را هم ساخته اند که انقدر افتضاح بود بالا آوردم از یک عن سریال می سازند و مردم میرن پول می دن پای سریال خاک بر سر مردم کنند که گول سلبریتی های مفت خور را می خورند و سینما می روند و فیلم های آشغالشان را می بینند. اون یارو فوتبالیست در پیت پژمان جمشیدی که هیچ گهی تو فوتبال نخورد اومده تو سینما تو تماما فیلما هست گهخور حالا علی انصاریان که اون هم هیچ گهی در فوتبال نخورده چون برادر زاده آخوند انصاریان بوده شده بازیگر عن تو عن که میگن همینه

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید: