اسم های مذهبی دختر

اسم مذهبی دختر

اسامی مذهبی دختر

لیست کامل اسم های مذهبی دختر

در این قسمت اسم های مذهبی دخترانه که ریشه عربی دارند را قرار می دهیم. بعضی از این نام ها اسامی معصومین هستند و برخی دیگر از القاب ایشان. خیلی از اسم ها نیز در قرآن آمده اند و به قولی اسامی قرآنی دخترانه هستند.

اسم مذهبی جدید

بسیاری از دوستان و همراهان نام فارسی درخواست اسم مذهبی جدید دارند. البته منظور ایشان نام های مذهبی خاص تر است که فراوانی کمتری دارند و در سال های اخیر کمتر برای نامگذاری انتخاب شده اند. چرا که اسم جدید تولید نشده و نمی شود!

در ادامه لیست نام های مذهبی دخترانه را مشاهده می نمایید:

اسامی دخترانه به ترتیب حروف، به همراه معنی شان لیست شده اند. برای برخی از نام ها بررسی کامل تری صورت گرفته است که می توانید با لمس (کلیک) آن ها توضیح کاملشان را ببینید.

اسم های دخترانه مذهبی با معنی

اسرا یعنی به شب راه رفتن، در شب سیر كردن؛ اسرا همان معراج پیامبر اسلام است. همچنین نام هفدهمین سوره قرآن كریم دارای صد و یازده آیه.

تالیا یعنی تلاوت کننده قرآن، مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی (اسم فارسی عربی).

تبارک یعنی مبارک شد، از صفات خدا.

تبسم یعنی لبخند.

ترنم یعنی زمزه یک نغمه، آواز، نغمه.

تکتم‌ نام چاه زمزم، نام مادر امام رضا، بانوی رازدار و راز نگهدار.

تسنیم یعنی رودی در بهشت (سوره مطففین): اسم قرآنی دختر.

تینا یعنی در عربی (طین) به معنی گِل سرخ.

ثنا یعنی حمد، شکر، سپاس.

حسنا یعنی نیک و پسندیده. معنی زن زیبا نیز برایش آمده است.

حسیبا یعنی مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت، دختر با اصل و نسب.

حلما: دختر صبور، از صفات حضرت زینب.

حلیا: آنچه در چشم خوش می درخشد (حلی+ا).

دینا: اسم خواهر حضرت یوسف، به معنی دین هم هست.

درسا: مانند در، مروارید، در (عربی) + سا (فارسی).

راحیل: نام یک فرشته است. راحیل عربی شدهٔ لغت عبری رَجِل به معنای بی گناه است. راحیل همسر دوم و محبوب یعقوب و مادر یوسف است. نام او در کتاب پیدایش در تورات ذکر گشته است. راحیل دختر لابان و خواهر کوچک تر لیاه است. مادر یعقوب، ربقاه، خواهرلابان بوده است. راحیل در نزدیکی بیت‌لحم یهودیه مدفون است.

ریحانه: گل خوشبو و معطر (نام مادر امام رضا، از القاب حضرت زهرا)

رانیا: قریب و نزدیک.

رمیصا: بانوی دلیر و جنگجوی صدر اسلام که از زنان دیگر و همچنین خیمه پیامبر دفاع کرد تا اینکه پس از مقاومت و دلیری بسیار شهید شد (ام سلیم، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله، همچنین نام یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است).

سامیه: یعنی بانوی بلندمرتبه و از القاب حضرت زینب (س).

ستیا (با تلفظ setia): زن با حیا. بانوی بلند مرتبه . نام حضرت معصومه که دختر حضرت موسی ابن جعفر هستند.

ستیلا (با تلفظ satila): نام دختر امام موسی کاظم و لقب حضرت مریم.

سدنا: (با تلفظ Sednā) سجده کننده بر خانه خدا – مرکب از سدن (عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + الف فاعلی (فارسی).

سلاله یعنی نسل، از القاب حضرت زهرا.

سلوا (سلوی) یعنی نوعی پرنده (بلدرچین) در قرآن که در بهشت هم هست.

سلوی (بر وزن حلوا) یعنی کبوتر بهشتی؛ اسم قرآنی دخترانه.

شمسا یعنی دختری که مانند خورشید است، درخشان و پرتو افشان؛ به مجاز زیبارو.

شیما یعنی زنی که روی چانه اش خال دارد، زن زیبای عرب، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر (ص).

صبا یعنی نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم؛ معنی اسم سبا و صبا

طهورا یعنی پاکیزه، پاک کننده، از اسامی قرآنی (شرابا طهورا). توضیح بیشتر: اسم طهورا.

طاهره یعنی پاک، مونث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص). توضیح بیشتر: اسم طاهره.

طناز یعنی بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده.

عطیه یعنی هدیه عطا شده (از طرف خداوند).

فائزه یعنی نائل، رستگار، از اسامی قرآنی.

فاطمه نام دختر پیامبر (ص). معنی اسم فاطمه در زیر آمده است.

کوثر یعنی نیکی بسیار، نام یک سوره قرآن که درباره حضرت زهراست؛ اسم قرآنی دختر.

ماریه یعنی زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر.

معصومه یعنی پاک.

Religious girl name
اسم مذهبی دختر

اسامی معصومین

فاطمه زهرا (س) و القاب ایشان که در زیر آمده است.

القاب و اسامی حضرت زهرا

فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه، زهراء

القاب حظرت زهرا (س): بتول، تقیه، حبیبه، حُرَّه، حوراء، حوریه، راکعه، رشیده، رضیه، ریحانه، زهره، ساجده، سعیده، سیده، شهیده، صابره، صادقه، صدوقه، طیبه، عارفه، عالیه، عذراء، عزیز، علیمه، عدیله، فاضله، فریده، کریمه، کوثر، کوکب، مبشره، محموده، مطهره، معصومه، ملهمه، ممتحنه، منصوره، موفقه، مهدیه، مؤمنه، ناعمه، نقیّه، والهه، وحیده، انسیه، نوریه، حانیه، رحیمه، رشیده، محترمه، صابره، سلیمه، صفیه، معصومه، محتشمه، جلیله، حکیمه، فهیمه، حنانه.

اسامی قرآنی دختر

اسم های دخترانه زیبا که در آیات کتاب قرآن آمده است:

الهه ـ اله: در سوره بقره ۱۳۳ به معنی خدا معبود.

اسماء: اعراف ۱۸۰ اسم‌ها، به معنی نام ها.

آتنا: در سوره بقره ۲۰۰ به ما بده، عطا کن به ما ـ فعل امر.

سکینه: در سوره بقره ۲۴۸ آرامش، سکون، به معنی آرامش خاطر.

طیبه: در سوره آل عمران ۳۸ به معنی پاک و پاکیزه.

رضوانه: در سوره مائده ۱۶ به معنی خوشنودی ـ رضایت.

صدیقه: در سوره مائده ۷۵ به معنی زن راستگو.

قمر: انعام ۷۷ به معنی ماه.

زینب: در سوره اعراف ۱۲۳ به معنی شهر.

عشرت: در سوره اعراف ۱۶۰ عدد  ۱۰به معنی خوشی.

حدیث: در سوره اعراف ۱۸۵ به معنی گفتارـ حدیث ـ سخن.

شوکت: انفال ۷ به معنی بزرگی.

هاجر: انفال ۷۲ به معنی هجرت کننده.

اعظم: توبه ۲۰ به معنی بزرگ ـ والا ـ بزرگتر.

فضه: توبه ۳۴ به معنی گنج ـ نفره ـ نام کنیز حضرت زهرا (س).

لیلا: یونس ۲۴ به معنی شب ـ شبانه.

کوکب: در سوره یوسف ۵ به معنی خواب ـ رویا.

رویا: یوسف ۳۶ به معنی خواب ـ رویا.

هما: یوسف ۳۶ به معنی نوعی مرغ ـ آن دو نفر.

زکیه: کهف ۷۶ به معنی پاک شده.

عذرا: کهف ۷۶ به معنی عذر معذرت.

فردوس: در سوره کهف ۱۰۷ به معنی بهشت؛ معادل پردیس فارسی.

بهجت: در سوره نمل ۶۰ به معنی شادی.

سلاله: در سوره سجده ۸ به معنی تداوم نسل.

فرح: شوری ۴۸ به معنی شادی ـ شادمانی.

کبری: دخان ۱۶ به معنی بزرگ.

سیما: فتح ۲۹ به معنی چهره ـ روی ـ صورت.

سحر: قمر ۳۴ به معنی سحر و جادو ـ سحر (صبح زود).

راضیه: در سوره حاقه ۲۱ به معنی خوش ـ راضی ـ خوشنود.

عالیه:حاقه ۲۲ به معنی بلند مرتبه.

طهورا: دهر ۲۱ به معنی پاک ـ پاکیزه.

ساهره: در سوره نبأ ۱۴ به معنی زمین هموار.

مائده: مائده ۱۱۲ به معنی غذا، سفر غذا.

مبینا: در سوره نساء ۲۰ روشن به معنی آشکار.

مدینه: اعراف ۱۲۳ به معنی شهر.

مریم: در سوره بقره ۲۵۳ نام مادر حضرت عیسی (ع).

ملوک: مائده ۲۰ به معنی پادشاهان، جمع ملک.

منیر: در سوره آل عمران ۱۸۴ به معنی نورانی، روشن.

مولود: در سوره بقره ۲۳۳ تولد یافته، متولد.

میثاق: نساء ۱۵۴ به معنی عهد و پیمان.

مرجان: الرحمن ۲۲ نوعی جاندار دریایی.

محیا: در سوره جاثیه ۲۱ به معنی زندگی ـ زندگانی.

مرضیه: فجر ۲۸ به معنی راضی ـ خوشنود شده.

مطهره: در سوره بینه ۲ به معنی پاک ـ پاکیزه.

مهین: سجده ۸ به معنی مانند ماه.

دنیا: در سوره بقره ۸۵ جهان ـ عالم ماهده به معنی جهان، هستی.

ندا: بقره ۱۷۱ صدا، ندا، به معنی نوا.

هدی: در سوره آل عمران ۷۳ به معنی هدایت.

یاقوت: الرحمن ۵۸ نوعی سنگ گرانقیمت.

انتخاب شما کدام اسم هست؟ شما هم اسم مذهبی دخترانه می شناسید که در لیست بالا نیست؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

4.7/5 - (30 امتیاز)

74 نظر برای “اسم مذهبی دختر”

 1. سلام من خیلی اسم آیسل دوست دارم اسم ترکی است معنیش هم خیلی خوب است اما نمیدونم توی قرآن شریف است یا نه میگن اگر به قرآن شریف نباشه روز قیامت بی اسم میشه آدم

  5
  0
 2. درباره اسامی مذهبی دختر نظرت قدیمی تر رو خوندم برگام ریخت

  1
  0
 3. یکی در اینستاگرام همین سایت نوشته بود فاطمه زیباترین اسم در این جهان و سایر جهان ها
  پاسخ های عجیبی دریافت کرده بود
  البته بررسی کامل اسم فاطمه و زهرا رو ببینید همین جا

  4
  0
 4. من یه دوست دارم اسم دخترش رو گذاشته آیه . به نظرم اسم تک و زیباییه و من خودم خیلی دوست داشتم

  0
  0

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.