اسم های مذهبی دختر

اسم مذهبی دختر

اسامی مذهبی دختر

لیست کامل اسم های مذهبی دختر

در این قسمت اسم های مذهبی دخترانه که ریشه عربی دارند را قرار می دهیم. بعضی از این نام ها اسامی معصومین هستند و برخی دیگر از القاب ایشان. خیلی از اسم ها نیز در قرآن آمده اند و به قولی اسامی قرآنی دخترانه هستند.

اسم مذهبی جدید

بسیاری از دوستان و همراهان نام فارسی درخواست اسم مذهبی جدید دارند. البته منظور ایشان نام های مذهبی خاص تر است که فراوانی کمتری دارند و در سال های اخیر کمتر برای نامگذاری انتخاب شده اند. چرا که اسم جدید تولید نشده و نمی شود!

در ادامه لیست نام های مذهبی دخترانه را مشاهده می نمایید:

اسامی دخترانه به ترتیب حروف، به همراه معنی شان لیست شده اند. برای برخی از نام ها بررسی کامل تری صورت گرفته است که می توانید با لمس (کلیک) آن ها توضیح کاملشان را ببینید.

اسم های دخترانه مذهبی با معنی

اسرا یعنی به شب راه رفتن، در شب سیر كردن؛ اسرا همان معراج پیامبر اسلام است. همچنین نام هفدهمین سوره قرآن كریم دارای صد و یازده آیه.

تالیا یعنی تلاوت کننده قرآن، مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی (اسم فارسی عربی).

تبارک یعنی مبارک شد، از صفات خدا.

تبسم یعنی لبخند.

ترنم یعنی زمزه یک نغمه، آواز، نغمه.

تکتم‌ نام چاه زمزم، نام مادر امام رضا، بانوی رازدار و راز نگهدار.

تسنیم یعنی رودی در بهشت (سوره مطففین): اسم قرآنی دختر.

تینا یعنی در عربی (طین) به معنی گِل سرخ.

ثنا یعنی حمد، شکر، سپاس.

حسنا یعنی نیک و پسندیده. معنی زن زیبا نیز برایش آمده است.

حسیبا یعنی مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت، دختر با اصل و نسب.

حلما: دختر صبور، از صفات حضرت زینب.

حلیا: آنچه در چشم خوش می درخشد (حلی+ا).

دینا: اسم خواهر حضرت یوسف، به معنی دین هم هست.

درسا: مانند در، مروارید، در (عربی) + سا (فارسی).

راحیل: نام یک فرشته است. راحیل عربی شدهٔ لغت عبری رَجِل به معنای بی گناه است. راحیل همسر دوم و محبوب یعقوب و مادر یوسف است. نام او در کتاب پیدایش در تورات ذکر گشته است. راحیل دختر لابان و خواهر کوچک تر لیاه است. مادر یعقوب، ربقاه، خواهرلابان بوده است. راحیل در نزدیکی بیت‌لحم یهودیه مدفون است.

ریحانه: گل خوشبو و معطر (نام مادر امام رضا، از القاب حضرت زهرا)

رانیا: قریب و نزدیک.

رمیصا: بانوی دلیر و جنگجوی صدر اسلام که از زنان دیگر و همچنین خیمه پیامبر دفاع کرد تا اینکه پس از مقاومت و دلیری بسیار شهید شد (ام سلیم، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله، همچنین نام یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است).

سامیه: یعنی بانوی بلندمرتبه و از القاب حضرت زینب (س).

ستیا (با تلفظ setia): زن با حیا. بانوی بلند مرتبه . نام حضرت معصومه که دختر حضرت موسی ابن جعفر هستند.

ستیلا (با تلفظ satila): نام دختر امام موسی کاظم و لقب حضرت مریم.

سدنا: (با تلفظ Sednā) سجده کننده بر خانه خدا – مرکب از سدن (عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + الف فاعلی (فارسی).

سلاله یعنی نسل، از القاب حضرت زهرا.

سلوا (سلوی) یعنی نوعی پرنده (بلدرچین) در قرآن که در بهشت هم هست.

سلوی (بر وزن حلوا) یعنی کبوتر بهشتی؛ اسم قرآنی دخترانه.

شمسا یعنی دختری که مانند خورشید است، درخشان و پرتو افشان؛ به مجاز زیبارو.

شیما یعنی زنی که روی چانه اش خال دارد، زن زیبای عرب، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر (ص).

صبا یعنی نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم؛ معنی اسم سبا و صبا

طهورا یعنی پاکیزه، پاک کننده، از اسامی قرآنی (شرابا طهورا). توضیح بیشتر: اسم طهورا.

طاهره یعنی پاک، مونث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص). توضیح بیشتر: اسم طاهره.

طناز یعنی بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده.

عطیه یعنی هدیه عطا شده (از طرف خداوند).

فائزه یعنی نائل، رستگار، از اسامی قرآنی.

فاطمه نام دختر پیامبر (ص). معنی اسم فاطمه در زیر آمده است.

کوثر یعنی نیکی بسیار، نام یک سوره قرآن که درباره حضرت زهراست؛ اسم قرآنی دختر.

ماریه یعنی زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر.

معصومه یعنی پاک.

Religious girl name
اسم مذهبی دختر

اسامی معصومین

فاطمه زهرا (س) و القاب ایشان که در زیر آمده است.

القاب و اسامی حضرت زهرا

فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه، زهراء

القاب حظرت زهرا (س): بتول، تقیه، حبیبه، حُرَّه، حوراء، حوریه، راکعه، رشیده، رضیه، ریحانه، زهره، ساجده، سعیده، سیده، شهیده، صابره، صادقه، صدوقه، طیبه، عارفه، عالیه، عذراء، عزیز، علیمه، عدیله، فاضله، فریده، کریمه، کوثر، کوکب، مبشره، محموده، مطهره، معصومه، ملهمه، ممتحنه، منصوره، موفقه، مهدیه، مؤمنه، ناعمه، نقیّه، والهه، وحیده، انسیه، نوریه، حانیه، رحیمه، رشیده، محترمه، صابره، سلیمه، صفیه، معصومه، محتشمه، جلیله، حکیمه، فهیمه، حنانه.

اسامی قرآنی دختر

اسم های دخترانه زیبا که در آیات کتاب قرآن آمده است:

الهه ـ اله: در سوره بقره ۱۳۳ به معنی خدا معبود.

اسماء: اعراف ۱۸۰ اسم‌ها، به معنی نام ها.

آتنا: در سوره بقره ۲۰۰ به ما بده، عطا کن به ما ـ فعل امر.

سکینه: در سوره بقره ۲۴۸ آرامش، سکون، به معنی آرامش خاطر.

طیبه: در سوره آل عمران ۳۸ به معنی پاک و پاکیزه.

رضوانه: در سوره مائده ۱۶ به معنی خوشنودی ـ رضایت.

صدیقه: در سوره مائده ۷۵ به معنی زن راستگو.

قمر: انعام ۷۷ به معنی ماه.

زینب: در سوره اعراف ۱۲۳ به معنی شهر.

عشرت: در سوره اعراف ۱۶۰ عدد  ۱۰به معنی خوشی.

حدیث: در سوره اعراف ۱۸۵ به معنی گفتارـ حدیث ـ سخن.

شوکت: انفال ۷ به معنی بزرگی.

هاجر: انفال ۷۲ به معنی هجرت کننده.

اعظم: توبه ۲۰ به معنی بزرگ ـ والا ـ بزرگتر.

فضه: توبه ۳۴ به معنی گنج ـ نفره ـ نام کنیز حضرت زهرا (س).

لیلا: یونس ۲۴ به معنی شب ـ شبانه.

کوکب: در سوره یوسف ۵ به معنی خواب ـ رویا.

رویا: یوسف ۳۶ به معنی خواب ـ رویا.

هما: یوسف ۳۶ به معنی نوعی مرغ ـ آن دو نفر.

زکیه: کهف ۷۶ به معنی پاک شده.

عذرا: کهف ۷۶ به معنی عذر معذرت.

فردوس: در سوره کهف ۱۰۷ به معنی بهشت؛ معادل پردیس فارسی.

بهجت: در سوره نمل ۶۰ به معنی شادی.

سلاله: در سوره سجده ۸ به معنی تداوم نسل.

فرح: شوری ۴۸ به معنی شادی ـ شادمانی.

کبری: دخان ۱۶ به معنی بزرگ.

سیما: فتح ۲۹ به معنی چهره ـ روی ـ صورت.

سحر: قمر ۳۴ به معنی سحر و جادو ـ سحر (صبح زود).

راضیه: در سوره حاقه ۲۱ به معنی خوش ـ راضی ـ خوشنود.

عالیه:حاقه ۲۲ به معنی بلند مرتبه.

طهورا: دهر ۲۱ به معنی پاک ـ پاکیزه.

ساهره: در سوره نبأ ۱۴ به معنی زمین هموار.

مائده: مائده ۱۱۲ به معنی غذا، سفر غذا.

مبینا: در سوره نساء ۲۰ روشن به معنی آشکار.

مدینه: اعراف ۱۲۳ به معنی شهر.

مریم: در سوره بقره ۲۵۳ نام مادر حضرت عیسی (ع).

ملوک: مائده ۲۰ به معنی پادشاهان، جمع ملک.

منیر: در سوره آل عمران ۱۸۴ به معنی نورانی، روشن.

مولود: در سوره بقره ۲۳۳ تولد یافته، متولد.

میثاق: نساء ۱۵۴ به معنی عهد و پیمان.

مرجان: الرحمن ۲۲ نوعی جاندار دریایی.

محیا: در سوره جاثیه ۲۱ به معنی زندگی ـ زندگانی.

مرضیه: فجر ۲۸ به معنی راضی ـ خوشنود شده.

مطهره: در سوره بینه ۲ به معنی پاک ـ پاکیزه.

مهین: سجده ۸ به معنی مانند ماه.

دنیا: در سوره بقره ۸۵ جهان ـ عالم ماهده به معنی جهان، هستی.

ندا: بقره ۱۷۱ صدا، ندا، به معنی نوا.

هدی: در سوره آل عمران ۷۳ به معنی هدایت.

یاقوت: الرحمن ۵۸ نوعی سنگ گرانقیمت.

انتخاب شما کدام اسم هست؟ شما هم اسم مذهبی دخترانه می شناسید که در لیست بالا نیست؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

4.7/5 - (30 امتیاز)

74 نظر برای “اسم مذهبی دختر”

 1. اسم دختر فقط حدیث. خیلی زیباست و اصلا از مد نمی افته
  چیه بک الف میزارن آخر اسمها اسمهای ارمنی نزارید
  مثل هلیا

  6
  14
  1. سلام،البته ببخشید اما هرکس نظر خودش رو داره،بعضی از آهنگ یک اسم خوششون میاد،دلیل نمیشه شما نظرتون رو غالب کنید،گاهی احترام گذاشتن به نظرات دیگران نشانه برخورداری از احترام اجتماعیه…..

   18
   4
  2. چرا شما نظرتئن را به بقه غالب می کنید؟؟اصلا کارتون خوب نیست..
   خیلی ها از این نوع اسم ها خوششون میاد والبته از اسم حدیث هم بدشون میاد.

   16
   4
  3. چرا فقط حدیث این نظر شخصی شماست پس منم باید بگم اسم من سارا از همه زیباترین خودشیفته نباشبم

   11
   3
   1. سلام و تشکر از اسامی دخترانه مذهبی و سایت خوبتون

    3
    0
  4. همه یه علاقه ای دارن حدیث هم خیلی خوب نیست معنی خوبی هم نداره شما به بقیه کاری نداشته باش

   3
   2
   1. خوب شما هم که دارید اشتباه اون خانم رو تکرار میکنید!!
    همه اسم ها قشنگن

    8
    0
   2. اسرا معنی خیلی خوبی هم داره و خیلی اسم قشنگی هم هستش اسم قرآنی خیلی با معنی هست
    به نظر من اسم دخترا تون رو میتونین بزارین خیلی اسم قشنگی هستش و همچنین شیک

    8
    0
  5. بتوچه اسم مذهبی دختر میخوام چون حاج آقا گفته کارم رو درست می‌کنه تو اداره کار می ده بهم

   0
   1
  6. به تو چه که برای دیگران تعیین تکلیف می کنی ؟ اسم دختر مذهبی فقط فاطمه ، زهرا ، زبیده ، زکیه سادات، باقره و هاشمه و اسم اکازیون سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مذهبی برای دختران ذوب ولایت ( جیره خور های درجه یک ) بهترین اسم این دنیا و آخرت: اسم قاسمه . به یاد سردار مظلومان جهان حاج قاسم شلیمانی .

   0
   3
 2. سلام به نظر من حدیث اصلا اسم قشنگی نیست حتی معنیش هم اصلا جالب نیست. اسم باید با معنی باشه

  3
  3
  1. سلام..یک اسم دخترانه قشنگ و ساده..نظرتون درباره حلما چیه؟؟
   انتخاب اسم دختر خیلی سخته..کلی گشتم و فکرکردم تااین اسم رو خوشم اومد..نظرتون رو بگین لطفا ممنون میشم

   12
   2
   1. خیلی قشنگه منم دختر دار بشم این اسمو مسزارم از القاب حضرت رینب هم هست

    8
    0
  2. کی گفته اسم حدیث قشنگ نیست خیلی هم قشنگ و با معنی نیک و زیباست هرکی میگه معنیش زیبا نیست معلوم است که چیزی از این دنیای که خداوند متالی فرستاد اصلن خبر ندار و یا این که اصلا از اسم گذاشتن یاد نگرفته و بلد نیست معنیش یعنی داستان حکایت و روایت سخنی از پیامبر اسلام ص یا بزرگان دین اسم خودم هم حدیثه است و معنی اسم حدیثا هم میشه به معنی نو تازه

   5
   1
   1. اسم مولودی زیبا هست به نظرتون؟ اسم مذهبی زیبا می خوام.
    فامیلی خانم بنده ساکی هست و فامیلی خودم جلسه ای.

    1
    2
   2. به اسم مذهبی آش هم فکر کنید، آش نذری
    اون شخص هم که فامیلیش ساکی هست به نظرم تغییر نام خانوادگی بده بهتر هست

    0
    0
 3. سلام ی اسم دخترونه ک ب امیر عباس بخوره میخوام یا اسمی ک دخترونه باشه و مذهبی هم باشه خودم مهلا رو خیلی دوست دارم اما همسرم میگه ی وقت بد تلفظ میشه یا بچه ها مسخرش میکنن
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  0
  1
 4. باسلام.اسم هرچقدر ساده باشه قشنگ تره و اینم در صورتی به هر زبانی کردی ترکی فارسی لری بلوچی و انگلیسی و فرانسوی و… بتوان روان برسر زبانها آورد ما پدرومادرها وظیفه داریم زیباترین اسم را برای دختر و پسر خود انتخاب کنیم.

  1
  0
 5. باسلام.اسم هرچقدر ساده باشه قشنگ تره و اینم در صورتی به هر زبانی کردی ترکی فارسی لری بلوچی و انگلیسی و فرانسوی و… بتوان روان برسر زبانها آورد ما پدرومادرها وظیفه داریم زیباترین اسم را برای دختر و پسر خود انتخاب کنیم.

  0
  0
 6. من میخواهم یک اسم قشنگ برای دخترم نام پسرم سروش است ما برش میگم علی سروش و میخواهم اسم دخترم را سارینا بگذارم..

  0
  0
   1. اسم باید اصیل و ریشه در کشور خودمون نه اینکه…

    1
    8
   2. بله
    اصلا توی زندگی انسان هم تاثیر میزاره

    1
    0
 7. سلام یه اسم قشنگ مذهبی بگین دخترباشه وهمینطور نظرتون درباره اسم حسنا

  4
  2
  1. به نظر من اسم طهورا خیلی زیباست والبته مذهبی هم است. اسم حسنا هم عالیه…

   6
   2
 8. اسمهای دخترانه : هیمنا سجا مریم مرضیه مهدیه مهدیا ضحا محیا حسنا کوثر مهیلا مهلا مهاد مهادا

  حدیثه نعیمه فهیمه فاطمه راحمه راضیه راحیل ناعمه لبابه ساریه ساره سارا اسرا زهرا نصرا صبرا سلما سما اسما صبورا
  صفورا یسرا یمنا حلما حلیا مرجان هدا بشرا فادیه اسم فادیا ندا نادیا اریحا مریحا فریحا متینا مبینا یاسینا یسنا سنا ثنا عاتکه رحیمه عاطفه فاطیما سحر سبا امامه نرجس نرگس ملیکا الینالیلی لیلا آلا نجلا نژلا شکیلا اسم مهلا مهیلا همیلا شهلا سهیلا کمیلا دلارام تیارام تیارا تیادا چیماه چیدا آساره نازاره گلپاره ماهپاره شاپاره ستاره منصوره مهسا محنا مهنا محیا یاسمن یاس گندم سوگند سوگل سوتیام دینا دنیا دیارا دیانا نازنین سارینا مارینا فرینا فریدا اسم فرنیا فرگل فردیس مهرگل گلمهر گلسا گلین گلینا گل آرا دل آرا ایلدا ایلماه ایلناز الناز الهام تیارام نازتیام مه تیام فرتیا مهرناز گل دا گل آنا مهردا مهرآنا مهرآوه آوا آرا رزا روژدا روژینا زوشا زویا

  2
  0
 9. به نظرم صبورا اسم مذهبی زیبایی است و از نامهای خدای متعال است .

  0
  3
  1. من میخوام اسم دخترم را محیا بزارم بنظر شما عزیزان خوب است

   5
   0
  1. اسم بچه م رو چغندر میذارم اما عربی نمی ذارم یه عرب بخواد بگه چغندر تشنج میگیره چون چ ندارن

   5
   14
   1. اشتباه به عرضتون رسوندن این شمایید که ح رو نمی تونید تلفظ کنید وبا ه یه لفظ درنظر می گیرید اسم عربی انتخاب کردن لیاقت میخاد شما اسم بچت رو پیازچه بزار بهتره

    9
    2
 10. اسم بنده محمدرضا هست تغییرش دادم ساشا به خاطر علاقه زیاد به اون مفسد فی العرض و آقازاده و دخترباز و ج باز ساشا سبحانی که سریالش را هم ساخته اند که انقدر افتضاح بود بالا آوردم از یک عن سریال می سازند و مردم میرن پول می دن پای سریال خاک بر سر مردم کنند که گول سلبریتی های مفت خور را می خورند و سینما می روند و فیلم های آشغالشان را می بینند. اون یارو فوتبالیست در پیت پژمان جمشیدی که هیچ گهی تو فوتبال نخورد اومده تو سینما تو تماما فیلما هست گهخور حالا علی انصاریان که اون هم هیچ گهی در فوتبال نخورده چون برادر زاده آخوند انصاریان بوده شده بازیگر عن تو عن که میگن همینه

  4
  8
 11. اسم پسر من محيا است و و از حيات مي ايد و پسر من زندگي من هست

  0
  2
   1. عزیزم محیا اسم دخترانه است نه پسرانه و این که معنیش حیات و زندگی است

    1
    0
 12. شکل نوشتاری اسم محیا و تلفظ اسم دخترانه اس چرا واقعا بعضیا بدون اینکه ببرن سوال کنن ثبت احوال به اسم دختر قید میکنه باز میرن اسم پسراشون میزارن شاید چون اسم قشنگ و اسپورت

  0
  0
 13. سلام دوستان یک اسم دخترانه بلوچی است ک خیلی زیباس اونم سوهیدا است

  0
  2
 14. همه ی اسامی دخترای گل این سرزمین زیباست اسم دخترای من ریحانه و حانیه ست

  1
  0
 15. وجیهه هستم میخام اسم دخترم را ثناء بگزارم دوستان میشه یک نظر بدیدی
  تشکر از اسامی مذهبی دخترانه

  1
  0
 16. سلام اسم دخترمن شهرزاده ولی متاسفانه بیشتری ها میگن شررررزاد می‌خوام عوضش کنم یه چیز دیگه بذارم که هم مذهبی باشه هم به اسم دختر اولم که شیدا هست بیادخودم ولی سارا دوستدارم ولی دودلم

  0
  0
  1. اسم های تیلدا گیلدا لیند ندا
   اینا خیلی هم وزن و هم آوا هستن با اسم شیدا

   0
   0

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.