اسم دختر با چ

لیست نام دختر ایرانی با حرف چ

اسم های دخترانه زیبا با حرف چ. همانطور که می دانید چ جزو ۴ حرفی هست که در زبان عربی وجود ندارد. حروف گ، چ، پ و ژ. پس اسامی با “چ” نام های غیر عربی هستند. اگر نام دیگری از حرف چ سراغ دارید و در لیست زیر نیست، در قسمت نظرات بنویسید تا در اولین زمان ممکن به این لیست اضافه نماییم.

ردیفاسم ایرانیریشه ناممعنی اسم
۱چوکاسم کردی  چشمه
۲چیچکاسم ترکی   گل
۳چیکااسم گیلکی  نوعی پرنده است.

ادامه: مشاهده نام دختر فارسی با چ

نام دختر با چ

اسم دختر فارسی با حرف چ

اسم دختر با چ Girl’s name with Ch

ردیف اسم فارسی معنی نام
۱چالی  پرنده ای بزرگ تر از گنجشک
۲چامه  شعری که با آواز خوانده می شود.
۳چرمه  اسب سفید
۴چشمه  جایی که آب زیرزمینی در آن به طور طبیعی در سطح زمین ظاهر می شود.
۵چکامه  شعر، قصیده
۶چکاوک  پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر سر دارد.
۷چکاوه  = چکاوک
۸چلچله  پرستو
۹چمان  کسیکه یا چیزی که با ناز حرکت می کند، خرامان.
۱۰چمانه  پیاله شراب
۱۱چمن  گروهی از گیاهان علفی پایا و کوتاه، زمین سبز و خرم
۱۲چمن آرا  زینت دهنده باغ، باغبان، آنچه موجب زیبایی و آراستگی باغ و بوستان است. نام فارسی دختر
۱۳چمن افروز  آن که یا آنچه زینت دهنده چمن است، تاج خروس، نام چند نوع گیاه علفی که گل آذین قرمز رنگ آن ها به شکل تاج خروس است.
۱۴چمن چهر  کسی که چهره ای زیبا چون باغ و بوستان دارد. نام ایرانی اصیل
۱۵چهرآرا  آراینده چهره
۱۶چهراب  دارای چهره ای روشن و لطیف چون آب.
۱۷چهرافروز  مرکب از چهر (صورت) + افروز (افروزنده، روشن کننده).
۱۸چهرزاد  لقب هما، دختر بهمن از شخصیت های شاهنامه فردوسی.
۱۹چهرفروز  چهرافروز
۲۰چهرک  نام شخصی در کتیبه کعبه زرتشت که از ولازمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی بوده است.
۲۱چهرمینو  آن که چهره ای زیبا چون بهشت دارد.
۲۲چهره  صورت، سیما
۲۳چهره گل  آن که چهره ای زیبا چون گل دارد.
۲۴چهل چراغ  چلچراغ
۲۵چیترا  نژاد
۲۶چیستا  نام فرشته دانش و معرفت، اسم زیبای فارسی.
۲۷چیلانه  درخت عناب.
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با چ

اسم دختر با ج

لیست نام دختر ایرانی با حرف ج

فهرست کامل اسامی دخترانه با حرف جیم. نام های ایرانی رایج در ایران که لزوما ریشه فارسی ندارند. اسم های دختر با “ج” که ریشه کردی، عربی یا گیلکی دارند. اسم دختر فارسی با ج در صفحه قبلی قرار گرفته اند.

اسم دخترانه با جیم Girl’s name with J

ردیفاسم ایرانیریشه نام  معنی اسم
۱جانامکردی ضمیر دستوری (نگارش کردی: جێناو)
۲جلوهعربی   حالت دلپذیر در کسی یا چیزی، زیبایی، نما، ظاهر جذب کننده، نمایان شدن، آشکار کردن
۳جمیلهعربی  زیبا، زن زیبا
۴جنانعربی   بهشت
۵جنتاسم عربی  بهشت، باغ، پردیس
۶جواهرعربی   جمع جوهر، سنگ گران بها مثل یاقوت یا زمرد اسامی اصیل
۷جیرانمغولی  آهو
۸جیلانام گیلکی   = ژیلا، ژاله تگرگ
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام دختر فارسی با ج