معنی اسم مهتا

مهتا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مهتا در ثبت احوال ایران

معنی مهتا Mahta name meaning

مهتا یعنی: همتای ماه، زیبا و درخشان همچون ماه

ریشه اسم مهتا

ریشه نام مهتا فارسی است.

اسم مهتا در ثبت احوال ایران

فراوانی مهتا در ثبت احوال

تعداد اسم مهتا در ثبت احوال ۹۱۹۱ نفر است.

معنی مهتا در ثبت احوال

مهتا = ۱- همانند ماه، چون ماه؛ ۲- (به مجاز) زيبارو.

اسم های مشابه مهتا

اسم دختر که به مهتا بیاد

نام های دخترانه آناهیتا، هستی و بیتا از جمله اسم های دخترانه متناسب با مهتا هستند.

اسم پسر که به مهتا بیاد

نام های پسرانه مهیار و ماهان  از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام مهتا هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم مهتا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم مانا

مانا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مانا در ثبت احوال ایران

معنی مانا Mana name meaning

مانا یعنی: ماندگار و پایدار.

ریشه اسم مانا

ریشه نام مانا فارسی است.

اسم مانا در ثبت احوال ایران

فراوانی مانا در ثبت احوال

تعداد اسم مانا در ثبت احوال ۴۶۲۵ نفر است.

معنی مانا در ثبت احوال

مانا = (صفت از ماندن) ۱- ماندني، پايدار؛ ۲- (در پهلوي) مانند و مانند بودن.

اسم های مشابه مانا

اسم دختر که به مانا بیاد

نام های دخترانه ملینا، نیلا و مارال  از جمله اسم های دخترانه متناسب با مانا هستند.

اسم پسر که به مانا بیاد

نام های پسرانه ماهور، نریمان و نیما از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام مانا هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم مانا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم مهنا

مهنا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مهنا در ثبت احوال ایران

معنی مهنا Mohanna  name meaning

مهنا یعنی: گوارا و خوش.

ریشه اسم مهنا

ریشه نام مهنا عربی است.

اسم مهنا در ثبت احوال ایران

فراوانی مهنا در ثبت احوال

تعداد اسم مهنا در ثبت احوال  ۳۰۳۶۶ نفر است.

معنی مهنا در ثبت احوال

مهنا = (عربي) ۱- در خور، شايسته؛ ۲- (در قديم) گوارا و خوش؛ ۳- دور از رنج.

اسم های مشابه مهنا

اسم دختر که به مهنا بیاد

نام های دخترانه حناء و مها از جمله اسم های دخترانه متناسب با مهنا هستند.

اسم پسر که به مهنا بیاد

نام های پسرانه  محمد و حامد از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام مهنا هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم مهنا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟