معنی اسم نیتا

نیتا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم نیتا در ثبت احوال ایران

معنی نیتا Nita name meaning

نیتا یعنی: مترادف بیتا، بی نظیر، بی مانند.

ریشه اسم نیتا

ریشه نام نیتا فارسی است.

اسم نیتا در ثبت احوال ایران

فراوانی نیتا در ثبت احوال

تعداد اسم نیتا در ثبت احوال ۴۳۵ نفر است.

معنی نیتا در ثبت احوال

نیتا = [ني = نه (به صورت شبه جمله) (در قديم) نيست، نبود + تا = لنگه، مثل، مانند]، بي‌مانند، بي نظير، بيتا، يگانه.

اسم های مشابه نیتا

اسم دختر که به نیتا بیاد

نام های دخترانه نورا، نغمه، نیل آی و ثنا  از جمله اسم های دخترانه متناسب با نیتا هستند.

اسم پسر که به نیتا بیاد

نام های پسرانه نیما، نریمان و نوید از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام نیتا هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم نیتا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم موژان

موژان

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم موژان در ثبت احوال ایران

معنی موژانMojan name meaning

موژان یعنی: موجان، گل نرگسی که نو شکفته و تازه درحال بازشدن است.

ریشه اسم موژان:

ریشه نام موژان فارسی است.

معنی و فروانی اسم موژان در ثبت احوال ایران:

فراوانی موژان در ثبت احوال

تعداد اسم موژان در ثبت احوال ۲۵۶۹ نفر است.

معنی موژان در ثبت احوال

موژان= (= موجان) (در قديم) خمار، پر كرشمه (چشم).

موژان

اسم های مشابه موژان:

اسم دختر که به موژان بیاد

نام های دخترانه  از جمله اسم های دخترانه متناسب با موژان هستند.

اسم پسر که به موژان بیاد

نام های پسرانه از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام موژان هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم موژان چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

اسم های مشابه موژان:

اسم دختر که به موژان بیاد

نام های دخترانه  از جمله اسم های دخترانه متناسب با موژان هستند.

اسم پسر که به موژان بیاد

نام های پسرانه از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام موژان هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم موژان چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم فرین

فرین

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم فرین در ثبت احوال ایران

معنی فرینFarin name meaning

فرین یعنی: باشکوه، شکوهمند، ستوده.

ریشه اسم فرین

ریشه نام فرین فارسی است.

اسم فرین در ثبت احوال ایران

فراوانی فرین در ثبت احوال

تعداد اسم فرین در ثبت احوال ۹۶۸ نفر است.

معنی فرین در ثبت احوال

فرین= (فر= شكوه و جلال + ين (پسوند نسبت))، ۱- (به مجاز) داراي شكوه و جلال؛ ۲- تابه‌اي از سفال براي پختن نان.

اسم های مشابه فرین

اسم دختر که به فرین بیاد

نام های دخترانه فریدا،  فرنوش و فرناز از جمله اسم های دخترانه متناسب با فرین هستند.

اسم پسر که به فرین بیاد

نام های پسرانه فرهود،فرزاد و فراز از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام فرین هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم فرین چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟