معنی اسم ساینا

ساینا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم ساینا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم ساینا

معنی ساینا Saina name meaning

ساینا یعنی: سیمرغ، عنقاء، همچنین نام خاندانی از موبدان زرتشتی است، درطبری به معنی ساکت و بی صدا همچنین سایه ای که مشخص و قابل رویت نباشد.

ریشه اسم ساینا

ریشه نام ساینا فارسی است.

معنی اسم ساینا

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم ساینا را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

معنی اسم مهرنوش

مهرنوش

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مهرنوش در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم مهرنوش

معنی مهرنوش Mehrnoush name meaning

مهرنوش یعنی: نام فارسی اصیل شاهنامه ای مهربانی جاودان و خورشید جاوید، دختر همیشه مهربان، شنوای مهربانی نیز برایش آمده است.

ریشه اسم مهرنوش

ریشه نام مهرنوش فارسی  است.

معنی اسم مهرنوش

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم مهرنوش را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

معنی اسم مهرزاد

مهرزاد

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مهرزاد در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم مهرزاد

معنی مهرزاد Mehrzad name meaning

مهرزاد یعنی: (اسم مشترک دختر و پسر) به معنی زاده خورشید.

ریشه اسم مهرزاد

ریشه نام مهرزاد فارسی است.

معنی اسم مهرزاد

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم مهرزاد را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

معنی اسم مروارید

مروارید

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مروارید در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم مروارید

معنی مروارید Morvird name meaning

مروارید یعنی: ماده ای قیمتی و سخت سفید یا نقره ای رنگ که در بعضی صدف های دریایی یافت می شود.

در، لوء لوء

ریشه اسم مروارید

ریشه نام مروارید فارسی  است.

معنی اسم مروارید

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم مروارید را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

معنی اسم نسترن

نسترن

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم نسترن در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم نسترن

معنی نسترن Nastaran name meaning

نسترن یعنی: گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد.

ریشه اسم نسترن

ریشه نام نسترن فارسی است.

معنی اسم نسترن

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم نسترن را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

معنی اسم آترین

آترین

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم آترین در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم آترین

معنی آترین Atrin name meaning

آترین یعنی: آذرین، مانند آتش زیبا و پر انرژی. آترین اسم پسر اوپدرم نیز بوده است. در بند ۱۶ سنگنوشته بیستون آمده است که:

داریوش شاه گوید: چون من گئومات مغ را کشتم پس از آن مردی آثرین (آثرینا) نام پسر او در خوزستان (اووج) برخاست. به مردم چنین گفت: من در خوزستان شاه هستم. پس از آن خوزیان نافرمان شدند. به طرف آن آثرین گرویدند. او در خوزستان شاه شد.

در واقع آثرین معادل آترین امروزی هست.

ریشه اسم آترین

ریشه نام آترین فارسی است و یک نام پسرانه اصیل ایرانی محسوب می شود.

معنی اسم آترین
اسم آترین معنی و ریشه اترین

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم آترین را خواهید دید.

بیشتر بخوانید