اسم شاهوین

اسم شاهوین

شاهوین

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم شاهوین در ثبت احوال ایران

اسم شاهوین در وهله اول نامی با فراوانی بسیار کم (نادر) در ایران است. خوشبختانه بر اساس استعلامی که تیم نام‌فارسی اخیرا از ثبت احوال کشور داشتیم، این نام مورد تایید ثبت احوال برای نامگذاری فرزند پسر است و از نام های به اصطلاح خاص محسوب می شود.

همه چیز درباره اسم شاهوین

معنی شاهوین Shahvin name meaning

شاهوین یعنی: مانند شاه، شاه کوچک. از نظر معنا مشابه اسم شاهان است که در چند سال پیش ناشناخته بود و از نظر فراوانی و تعداد وضعیتی مشابه اسم شاهوین داشت. شاهوین مثل خیلی از اسم های زیبای فارسی، از جمله اسم های دارای معنی و مفهوم شاه است.

ریشه اسم شاهوین

ریشه نام شاهوین فارسی است. اسمی از نظر ساختاری مرکب از شاه + وین. “وین” در برخی منابع پسوند تصغیر معنی شده است. پسوندی که در اسم های الوین (اسم ترکی پسر)، رادوین (اسم فارسی) و دلوین (اسم کردی) هم به چشم می خورد و در همگی به نوعی به عنوان پسوند نسبت معنا شده اند.

بر اساس یک منبع آنلاین، وین در زبان سنسکریت یک پسوند هست و به نظر می رسد پسوند نسبیت باشد. دوستانی که در این زمینه (معنی وین در زبان هندی) اطلاعات دارند، در قسمت نظرات بنویسند.

با این تفاسیر، معنی نام شاهوین، همانند شاه، شاهانه و در تعبیر دیگر، شاه کوچک درست به نظر می رسد. ❤️ در ادامه بررسی کامل اسم شاهوین را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

Name meaning king

اسم های با معنی شاه

اسامی که معنا و مفهوم شاه دارند

شامل اسم های دختر و پسر که معنی پادشاه را در خود دارند. این لیست جالب که از سری #لیست_اسم_پیج_نام_فارسی در شبکه های اجتماعی (به خصوص اینستاگرام نام‌فارسی) نیز هست شامل دو بخش است:

  1. اسم های شامل واژه شاه یا شه.
  2. اسم هایی که معنا و مفهوم شاه و پادشاه دارند اما پسوند یا پیشوند “شاه” را ندارند.

لازم به ذکر است که در این لیست هم اسم دخترانه وجود دارد و هم اسم پسرانه.

اسم های شامل شاه (شه)

اسم هایی که با شاه شروع می شوند

شاهان، شاهیار، شاهین، شاهرخ، شاهرود، شاهدخت.

اسم هایی که با شه شروع می شوند

شهنام، شهرام، شهیار، شهبد، شهروز، شهرخ، شهسام، شهدخت، شهرو، شهزاد، شهراز، شهناز، شهیاد، شهمیر، شهداد، شهراد و شهگل.

اسم هایی که به شاه (شا) ختم می شوند

کیاشا، پاشا.

اسم با معنی شاه
اسم به معنی شاه

اسم هایی که معنی شاه و پادشاه دارند

اسم هایی چون، کیان، کیا، کیارخ، کیرخ، آیهان و هاکان که اسم ترکی پسر هستند، کیارش، کیاوش، کیاندخت، کیبد، کیاسام، کیابد، کیمند و امیر که ریشه عربی دارد، گرچه برخی معتقدند این اسم ریشه ایرانی داد. شاهو هم که اسم کردی پسرانه است.

اسم با شاه
اسم که معنی شاه می دهد

همانطور که مشاهده می فرمایید بیشتر این نام ها، اسم پسرانه هستند و در این بین اسم های شهراز، شهزاد، شهگل، شهرو، شهدخت، کیاندخت و شهناز اسامی دخترانه هستند.

لازم به ذکر است که خیلی از نام ها هستند که با پیشوند “شه” آغاز می شوند اما معنی و مفهوم شاه و پادشاه ندارند مثل مثلا اسم های شهرزاد، شهران، شهرناز، شهرنوش و شهره. قسم اسم دختر با ش و اسم پسر با ش را نیز ببینید.

به نظر شما کدام اسم پسر و کدام اسم دختر زیباترین اسم های با معنی و مفهوم شاه و پادشاه هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.

❤️ نام فارسی | مرجع تخصصی اسم های ایرانی | از سال ۱۳۸۸

منبع: وبسایت NameFarsi.com