معنی اسم نوید

نوید

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم نوید در ثبت احوال ایران

معنی نوید Navid name meaning

نوید یعنی: مژده، خبر خوش. پیام خوب.

ریشه اسم نوید

ریشه نام نوید فارسی است و نوید یک نام اصیل ایرانی محسوب می شود. بد نیست بدانید که اسم نوید در کشور  پاکستان برای نام خانوادگی نیز استفاده می شود. در ادامه بررسی دقیق اسم نوید را خواهید خواند.

نوید
طرح اسم نوید برای پروفایل

اسم نوید در ثبت احوال ایران

فراوانی نوید در ثبت احوال

تعداد اسم نوید در ثبت احوال ۵۷۶۲۶ نفر است.

معنی نوید در ثبت احوال

نوید = خبر خوش، مژده. وعده نیک و خوش، سخن امیدوار کننده. در قدیم وعده‌ی دعوت به مهمانی، مقابل خرام.

اسم های مشابه نوید

اسم دختر که به نوید بیاد

نام های دخترانه نادیا، نیوشا، دنیا، آدرینا، ویدا و نورا از جمله اسم های دخترانه متناسب با نوید هستند.

اسم پسر که به نوید بیاد

نام های پسرانه نویان، وحید و آدرین از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام نوید هستند. قسمت اسم پسر با ن را نیز ببینید.

شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید؟ قسمت مشاوره اسم را ببینید.

اسم نوید به انگلیسی

طرح اسم نوید Navid برای پروفایل به صورت اسم نوشته (عکس نوشته نام نويد). البته برخی معتقدند نگارش اسم نوید به انگلیسی به صورت Naveed درست است. لیست افراد معروف با اسم نوید را نیز می توانید اینجا ببینید.

Navid
Navid name

بررسی دقیق اسم نوید

نوید Navid اسم پسر چهار حرفی کوتاه ایرانی با ریشه فارسی است. یک اسم خوش آوا، تلفظ روان و معنی بسیار مثبت. فراوانی اسم نوید متوسط است و فراوانی نسبتا زیادی ندارد و رشد تعداد اسم نوید نیز برخلاف خیلی از نام های پسرانه کوتاه، سرعت زیادی ندارد. نوید گزینه ای مناسب برای انتخاب اسم فرزند پسر است.

نظر شما درباره اسم نوید چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم فراز

فراز

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم فراز در ثبت احوال ایران

معنی فراز Faraz  name meaning

فراز یعنی: جای بلند، بلندترین بخش از جایی، به مجاز خوب و خوش. فراز را به عنوان اسم، می توان به مجاز بلندمرتبه و عالیقدر نیز معنی کرد.

ریشه اسم فراز

ریشه نام فراز فارسی است. یک نام اصیل ایرانی پسرانه.

اسم فراز به انگلیسی. اسم فراز نی نی سایت. اسم پسر هم وزن فراز. اسم فراز قشنگه؟ معنی اسم فراز در ثبت احوال. اسامی مشابه فراز و بررسی دقیق اسم فراز را در ادامه خواهید خواند.

طرح اسم فراز پروفایل
اسم فراز برای پروفایل

اسم فراز در ثبت احوال ایران

فراوانی فراز در ثبت احوال

تعداد اسم فراز در ثبت احوال ۸۸۳۹ نفر است.

معنی فراز در ثبت احوال

فراز =  جای بلند، بلندترین بخش از جایی، بلندی، باز. فراز در قدیم به مجاز خوبی و خوشی حال و وضع. دارای وضع رو به بالا. به مجاز خوب، خوش.

اسم فراز به انگلیسی

فراز به انگلیسی به صورت Faraz درست است. جالب هست که وبسایت های لاتین زبان این نام را اسم اسلامی! می دانند و معنی ارتفاع را برایشان آورده اند. برای مثال اینجا را ببینید.

Faraz English
فراز به انگلیسی

اسامی مشابه فراز

اسم دختر که به فراز بیاد

نام های دخترانه فرزانه، فریناز، فرناز، فرنوش و فریال از جمله اسم های دخترانه متناسب با فراز هستند. قسمت اسم دختر با ف را نیز ببینید.

اسم پسر که به فراز بیاد

اسم پسر هم وزن فراز، نام آراز از اسامی مشابه فراز است. نام های پسرانه فرزاد، فرهاد، فریبرز، فرزان، فرهوش و فریدون از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام فراز هستند. قسمت اسم پسر با ف را نیز ببینید.

شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید؟ قسمت مشاوره اسم را ببینید.

اسم فراز قشنگه؟

فراز اسم پسر کوتاه چهار حرفی با تلفظ روان و معنی زیباست. ریشه فارسی اصیل این اسم نیز برای ما ایرانی ها یک مزیت مهم در انتخاب اسم محسوب می شود.

نظر شما درباره اسم فراز چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

Dara Sadra Arad name

اسم دارا آراد صدرا

بررسی اسم دارا، آراد و صدرا

اسم هایی که از نظر آوا تقریبا مشابه هستند. دارا و آراد اسم پسر فارسی و صدرا اسم عربی (مذهبی) پسرانه است. در ادامه ابتدا این نام ها را از نظر معنا بررسی می کنیم و سپس بررسی تخصصی این نام های پسرانه زیبا در کنار هم را خواهیم خواند:

معنی اسم دارا

معنی اسم دارا مشخص است و نیاز به معنی کردن ندارد و به معنی دارنده و غنی (بی نیاز) است.

معنی اسم آراد

آراد در آیین زرتشتی نام فرشته‌ی موكل بر دین و تدبیر امور و مصالحی كه به روز آراد متعلق است، روز بیست و پنجم ماه شمسی به نام اوست. آراد در پهلوی یعنی آرای، آراینده. آراد اسم زرتشتی است. بررسی دقیق اسم آراد را بخوانید: اسم آراد.

معنی اسم صدرا

صدرا متشکل از صدر + الف نسبت است. صدر به معنی پیشوا (پیشوای دینی) است. صدرا اسم پسر مذهبی محسوب می شود.

choosing boy name
انتخاب اسم پسر

بررسی تخصصی تر اسم های پسرانه

از نظر آوا هر سه اسم مشابه هم هستند و شاید کمی آراد و دارا آوای گوش نوازتری داشته باشد اما هر سه تلفظ روانی دارند. آراد و دارا از نام های فارسی و صدرا نامی عربی است. به طور کلی نگاه عموم به اسامی عربی نگاه مثبتی نیست.

اسم آراد در ده سال اخیر خیلی خیلی محبوب شد (به دلیل معنی و آوای زیبا). بطوری که فراوانی آن از دارا و صدرا بیشتر است. اما رشد فراوانی آن کاهشی است. دارا به مراتب فراوانی کمتری نسبت به صدرا و آراد دارد و اسم خاص تری محسوب می شود. انتخاب بین این سه اسم مشکل است اما اگر به دنبال اسم خاص تری هستید که محبوبیت نسبی خوبی هم دارد اسم دارا پیشنهاد می شود.