معنی اسم لیدا

لیدا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم لیدا در ثبت احوال ایران

معنی لیدا Lida name meaning

لیدا یعنی: خانم، بانو و درخشش، وشاد

ریشه اسم لیدا

ریشه نام لیدا لاتین است و برگرفته از نام کشور قدیمی لیدیا و  منسوب به کشورهای یونان و اسلاوی میباشد.

اسم لیدا در ثبت احوال ایران

فراوانی لیدا در ثبت احوال

تعداد اسم لیدا در ثبت احوال نا مشخص است.

معنی لیدا در ثبت احوال

لیدا =معنی لیدا ثبت نشده.

اسم های مشابه لیدا

اسم دختر که به لیدابیاد

نام های دخترانه لادن و ویدا  از جمله اسم های دخترانه متناسب با لیدا هستند.

اسم پسر که به لیدابیاد

نام های پسرانه لیام و سینا  از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام لیدا هستند.

اگر به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم لیدا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید: