Narin name

معنی اسم نارین

نارین

معنی و ریشه دقیق اسم نارین

اسم دختر زیبا که در لیست اسم با ن از نام های خاص دخترانه محسوب می شود. اسم دو هجایی کوتاه با فراوانی نسبتا کم.

Narin name
اسم نارین

معنی نارین Narin name meaning

اسم نارین یعنی تر و تازه. روشن، تابان. ترکیب نار + ین (پسوند نسبت). نار “عربی” به معنی آتش است. نارین یعنی مثل آتش، آتشین. سرخرو و درخشان. که معنی زیباروی می دهد. معنی ای که در باره خیلی از اسم های دختر مشترک است. علاوه بر این نار را می توان معادل “انار” (میوه خاص ایران) دانست و نارین را مثل انار (سرخ، زیبارو، خاص) معنی کرد. در یک منبع خارجی نارین Narin، با ریشه عربی و شکننده و ظریف معنی شده است.

ریشه اسم نارین

اسم نارین در معنای تر و تازه فارسی است. اگر نارین ترکیب “نار” و “ین” در نظر گرفته شود، اسم فارسی – عربی است. البته چنین ترکیبی را اعراب استفاده نمی کنند و نمی توان نام های این چنینی را عربی دانست. اما واژه “نار” در این ترکیب عربی است و معنی آتش دارد.

اسم نارین در ثبت احوال

معنی نارین در ثبت احوال ایران

اسم نارین در ثبت احوال به صورت زیر معنی شده است:

(عربی ـ فارسی): نار + ین (پسوند نسبت)

نارین یعنی:

  1. منسوب به نار، آتش؛
  2. (به مجاز) سرخ رنگ (زیبا).

در ثبت احوال اشاره ای به معنی فارسی “نارین” نشده است.

فراوانی اسم نارین در ایران

تعداد اسم نارین در ایران ۷۷۶۸ نفر طبق آمار ثبت احوال تا تاریخ اسفند ۱۳۹۸ است.

اسم های مشابه نام نارین

اسم های نارون، نویان و رایان اسم اسم های مشابه نام نارین هستند. قسمت اسم دختر با ن را نیز ببیند.

اسم نارینه

اسم نارینه نیز که فقط یک “ه” در انتهای نام نارین اضافه دارد اینگونه معنی شده است:

  1. منسوب به انار
  2. منسوب به آتش
  3. (به مجاز) سرخ گون
  4. زیبارو
Nihan name

معنی اسم نیهان

نیهان

معنی و ریشه دقیق اسم نیهان

Nihan name
معنی اسم نیهان

اسم نیهان از نام هایی هست که در این سال ها بارها درموردش از ما پرسیده شد. اسمی که خیلی ها پرسیدند اسم دختر است یا پسر. معنی نیهان چیست. آیا اسم نیهان مورد تایید ثبت احوال ایران است یا خیر. در ابتدا باید بگوییم که نیهان اسم دختر است. در ادامه توضیحات کامل درباره این اسم جدید را خواهید خواند.

بیشتر بخوانید

name Nikoo

معنی نام نیکو

نام نیکو

معنی و ریشه دقیق اسم نیکو

در مطالب قبلی نام فارسی درباره نام نیک و انتخاب نام نیکو برای فرزند صحبت کردیم. خیلی از دوستان درباره اسم نیکو پرسیدند. اسم دختر زیبا با حرف ن. اسمی که مشابه نام های دیگر دخترانه زیبا با معنی خوب است. اسم های نیکا، نیکی، نیکتا. هم چنین مشابه اسم نیکان که اسم پسرانه شیک زیبایی است. بدون شک خیلی از ایرانیان با شنیدن اسم نیکو یاد هنرپیشه قدیمی ایرانی نیکو خردمند دوست داشتنی می افتند. علاوه بر این نیکو Nico نام خواننده قدیمی آلمانی نیز بوده است.

name Nikoo
معنی نام نیکو

معنی نیکو

اسم نیکو یعنی خوب، زیبا.

ریشه اسم نیکو

همانطور که در قسمت اسم دختر با ن دیدید، نیکو اسم دختر ایرانی اصیل با ریشه پارسی است.

اسم های مشابه نیکو

نیکا، نیکی، نیکتا که اسم های دخترانه فارسی هستند. اسم نیکان که اسم پسرانه فارسی است. لیست کامل اسم با ن را ببینید. اسم نیکو مشابه اسم های لاتین نیکول و نیکولاس نیز هستند. منبع خارجی اطلاعات اسم، نام نیکو Nico را اسم پسر با ریشه یونانی و به معنی مردم پیروز می داند که در کشورهای ایتالیا، فرانسه، بلژیک و … برای نام گذاری پسر استفاده شده است. که البته به نظر می رسد این نام در لاتین به ضمه و نه “او” ختم می شود. به طور کلی در زبان لاتین اسامی ختم شونده به ضمه اسامی دختر و نام های ختم شونده با “آ” نام های پسرانه هستند. مثل نام های پائولو و پائولا که به ترتیب پسرانه و دخترانه هستند. به همین ترتیب نام نیکا در زبان لاتین اسم دختر است.

اسم های دیگر که با نیکو شروع می شوند:

اسم نیکوچهر، نیکوراد، نیکوش، نیکولقا، نیکومهر، نیکوناز، نیکونام. که در این بین اسم های نیکوراد، نیکوش و نیکونام اسم پسرانه هستند و سایر نام ها اسم دختر فارسی.

اسم نیکو در ثبت احوال

  1. خوب.
  2. در قدیم به معنی دلپسند، مطبوع، ارزنده، گران‌بها، گران، درست، صحیح، پسندیده، شایسته، زیبا، شخص زیباروی.

فراوانی اسم نیکو در ایران

تعداد اسم نیکو در ایران طبق آمار ثبت احوال ایران در تاریخ بهمن ۱۳۹۸، ۵۰۱۴ نفر در ایران نام نیکو را دارند.

نام نیک برای فرزند

در آخر نیز بار دیگر پدر مادر های گرامی را به انتخاب نام نیکو برای فرزندشان می کنیم. نام فرزند اولین هدیه ای هست که به وی می دهید. هدیه ای که تا آخر عمر همراه جگرگوشه شما خواهد بود. در انتخاب اسم فرزند خود دقت نمایید.