Shahnameh Names

اسم های شاهنامه

نام های شاهنامه

اسم های شاهنامه ای

در این یک دهه فعالیت وبسایت #نام_فارسی به کرات زمانی صحبت از نام های ایرانی اصیل و در واقع اسامی پارسی دختر و پسر می شود، زمانی که تاریخچه آن نام ها را نگاه می کنیم ردی از شاهنامه، کتاب فاخر فردوسی گرانقدر را می بینیم. کتاب ارزشمندی که خیلی ها آن را اولین کتاب در سبک اسطوره ای حماسی در دنیا می دانند. علاوه بر این خیلی ها معتقدند اگر امروزه ما فارسی صحبت می کنیم دلیلش وجود کتاب شاهنامه است. گرچه زبانمان در طول تاریخ دستخوش تغییرات بسیار شده است. اما هنوز بسیاری از واژگانمان (شامل اسم پسر و دختر) پارسی اصیل هستند و بی شک به دلیل وجود شاهنامه بوده است.

خیلی از دوستان گرامی فارسی زبان در سراسر دنیا (ساکنین ایران، افغانستان، تاجیکستان و ایرانیان و پارسی زبانان سراسر دنیا) به دنبال اسم های شاهنامه ای هستند. نام های اصیل ایرانی. تا این اسم دختر و پسر شاهنامه های برای فرزند خود انتخاب نمایند. در ادامه لیست کامل اسامی شاهنامه ای را به همراه معنی و تاریخچه اسم قرار داده ایم:

اسامی شاهنامه ای Names of Shahnameh

گرشاسپ: پهلوان سیستانی از نژاد نیرم و پدر نریمان.

نریمان: پهلوان زمان منوچهر و نیای رستم.

سام: فرزند نریمان.

زال (دستان) و پرنگ: فرزندان سام.

رودابه: همسر زال و دختر سیندخت و مهراب کابلی.

رستم، زواره، شغاد: فرزندان زال. رستم قهرمان و شخصیت اصلی کتاب شاهنامه.

تهمینه: دختر شاه سمنگان، همسر رستم و مادر سهراب.

سهراب، فرامرز، آزادمرد، جهانگیر، بانوگشسب و زربانو: فرزندان رستم.

آذربرزین و گیسیابانو: فرزندان فرامرز.

برزو: فرزند سهراب.

شهریار: فرزند برزو.

پدرام: نواده سهراب.

کیومرث نخستین انسان و نخستین پادشاه ایران.

سیامک پسر و پادشاه بعد از کیومرث.

هوشنگ پسر و پادشاه بعد از کیومرث.

تاژ و اشو داد فرزندان دیگر کیومرث.

طهمورث پسر و پادشاه بعد از هوشنگ.

مهرناز نام خواهر کیکاووس پادشاه کیانی و همسر رستم پهلوان شاهنامه.

جمشید پسر و پادشاه بعد از طهمورث.

پری چهر همسر جمشید.

شهرناز و ارنواز دختران جمشید و همسران فریدون.

رهام نام پسر گودرز، پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی است. رهام در جنگ‌هایی که با تورانیان و خاقان چین و جنگ‌هایی که به خونخواهی سیاوش برپا می‌شد، به فرماندهی گودرز پدر خود یا رستم شرکت می‌کرد.

ضحاک پادشاه بعد جمشید.

مهراس

کاوه (کاوه آهنگر)

شیدست از تبار جمشید.

همایون فرزند شیدست.

آبتین فرزند همایون.

اسم پسر شاهنامه ای
اسم پسر از شاهنامه

فرانک همسر آبتین.

فریدون پسر آبتین و فرانک و پادشاه بعد از ضحاک.

برمایَه (شادکام) و کیانوش فرزندان دیگر آبتین.

ایرج فرزند فریدون و ارنواز (دختر جمشید).

تور (تورج) و سلم فرزندان فریدون و شهرناز (دختر جمشید).

ماه آفرید: همسر ایرج. معنی اسم: آفریده ماه. مجازا زیباروی.

ماه رخ: فرزند ایرج و ماه آفرید. معنی: آنکه چهره ای چون ماه دارد. زیباروی.

پشَنگ: فرزند کیانوش و همسر ماه رخ.

منوچهر: فرزند پَشَنگ و ماه رخ.

طهماسب و نوذر و کی قَباد نام فرزندان منوچهر.

زو (زاب): فرزند طهماسب.

گرشاسپ (گَرشاسب): اسم فرزند زو و اخرین پادشاه پیشدادی.

طوس و گستهم فرزندان نوذر.

ریونیز داماد طوس (از نسل شاوران پهلوان دوران سیاوش).

زادشم فرزند تور.

اسم دختر شاهنامه ای
اسم دختر از شاهنامه

ویسه و پَشَنگ: فرزندان زادشم.

گرسیوَز، جَهن، اَغریرَث و اَفراسیاب فرزندان پشنگ.

شیدَه، فرنگیس، منیژه، اِسپَنوی و سرخه فرزندان افراسیاب، اخرین شاه توران.

فرنگیس: همسر سیاوش و مادر کیخسرو.

پشَنگ: فرزند شیده و نوه افراسیاب.

استُقیلا، ایلا، بُرزوایلا، کَهیلا نوادگان افراسیاب.

پیران، نَستیهَن (نَستهَن)، کُلباد، هومان و بارمان فرزندان ویسه.

گل شهر همسر پیران ویسه.

رویین، جریره و … فرزندان پیران و گل شهر.

جریره همسر سیاوش و مادر فرود.

کی‌قَباد نواده فریدون و اولین پادشاه کیانیان (پادشاه بعد از گرشاسب، اخرین پادشاه پیشدادی).

کیکاووس (کیوس)، آرش (کی آرش یا کیارش)، کی نشین، کی آرمین (کیارمین) و پرین فرزندان کی قباد.

سودابه (یا همان سوداوه) دختر شاه هاماوران و همسر کی کاووس.

فریبرز و سیاوش فرزندان سودابه و کی کاووس.

فرود فرزند سیاوش و جریره (دختر پیران ویسه).

هومان و بارمان فرزندان ویسه. هومان یعنی نیک اندیش.

کی خسرو فرزند سیاوش و فرنگیس (دختر افراسیاب).

لهراسپ پادشاه کیانی بعد از کیخسرو (نواده کی قَباد). لهراسپ فرزند کی نشین. (معادل اسم لهراسب)

گشتاسپ و زَریر فرزندان لهراسپ.

کتایون (ناهید): دختر قیصر روم و همسر گُشتاسپ. ناهید نام سیاره منظومه شمسی نیز هست.

به آفرید، همای، شیدسپ، اسفندیار و پَشوتَن فرشیدورد فرزندان گُشتاسپ.

روزبه: نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی.

بستور (نستور) فرزند زَریر.

نوش آذر، مهرنوش، بهمن و بهزاد یا نوشاد فرزندان اسفندیار. بهمن نام یازدهمین ماه ایرانیان نیز هست. آذر نیز نام نام نهم ایرانیان. معنی اسم ماه های ایرانی را بدانید.

ساسان فرزند بهمن.

همای چهرزاد یا آتوسا همسر بهمن.

داراب و بابک فرزندان ساسان.

دارا ( داریوش سوم) و اسکندر فرزندان داراب.

اردشیر، بابکان و شاپور فرزندان بابک.

روشنک فرزند دارا.

۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی (روز زبان فارسی) مبارک باد

روز فردوسی
روز زبان فارسی

در آخر اگر احیانا اسمی را می شناسید که در شاهنامه هست و از قلم افتاده است، حتما در قسمت نظرات بفرمایید. تا در اسرع وقت به لیست نامهای شاهنامه اضافه کنیم.

شاد باشید و خوشنام

اسامی اوستایی

اسم های اوستایی

همانطور که در مطالب قبلی “NameFarsi.com” گفتیم، نام های ایرانی زیبا که در گذشته تا به امروز برای نامگذاری نام دختر و پسر انتخاب می شده و می شوند دارای ریشه های مختلفی بوده اند. خیلی از نام ها همانند خیلی از واژگان مصطلح در میان ایرانیان و فارسی زبانان ریشه در دیگر زبان های باستانی مثل اوستایی، سنسکریت، عبری و … دارند.

اسامی اوستایی

در قسمت زبان های باستانی هم گفتیم که اوستایی یکی از زبان های باستانی و کهن ایرانیان است و خیلی از نام های ایرانی اصیل ریشه اوستایی دارند.

اسامی اوستایی
اسم اوستایی

متاسفانه خیلی از ایرانیان، با اسم های اصیل ایرانی که ریشه اصلیشان اوستایی هست آشنایی ندارند. باید بدانیم خیلی از اسم های ایرانی و علاوه بر آن خیلی از واژگانی که امروزه ما از آن در گفتار خود استفاده می کنیم ریشه اوستایی دارند. اگر وسعت دید خود را نیز کمی بیشتر کنیم می بینیم که بسیاری از واژگان حتی غربی که ریشه یونانی و رومی دارند نیز تشابهات بسیار و اشتراکاتی با واژه های فارسی و اوستایی دارند. این بحث از چارچوب این مطلب کمی خارج می رود. اما حقیقتی انکار نشدنی است. اما نکته بد آن عدم آگاهی و شناخت ایرانیان از این مساله هست. دلیلش هم همانطور که بارها در وبسایت نام فارسی و اینستاگرام اشاره کردیم عدم مطالعه است.

در ادامه بنا به درخواست همراهان نام فارسی، لیست نام های اوستایی به همراه معنی شان را قرار داده ایم:

بیشتر بخوانید