اسم با چه ریشه ای را برای فرزند خود انتخاب می کنید؟

مشاهده نتیجه

Loading ... Loading ...

این صفحه را دوست داشتید؟ روی دکمه زیر کلیک نمایید:

تبلیغات


اسم برای دوقلو دختر

اسم برای دوقلوهای دختر

اسم دوقلو

خیلی از مراجعین به وبسایت نام فارسی و اینستاگرام نام فارسی به دنبال اسم برای دوقلوها بودند و درخواست اسم زیبا برای دوقلوهای خود داشتند. در قسمت راهنمای انتخاب اسم نکاتی درباره انتخاب اسم برای دوقلوها گفتیم.

انتخاب اسم برای دوقلوهای دختر

اسم دوقلوها چه خوب است که با هم هماهنگ باشد. این هماهنگی می تواند در وزن اسم ها، حرف شروع شونده اسمها و یا معنی آن ها باشد. اسم های هم وزن شاید گزینه مناسبی برای انتخاب نام دوقلو ها باشد. اما اگر این اسامی از نظر معنایی به هم نزدیکی داشته باشند و در صورت امکان با نام پدر و مادر یا نام خانوادگی هماهنگی (وزنی و معنایی) داشته باشد ترکیبی زیباتر ایجاد می کند.

در ادامه لیستی از اسامی دختر برای دوقلو های دختر قرار گرفته است. اگر شما هم پیشنهاد برای اسمهای دوقلوها دارید در قسمت نظرات بفرمایید و خیلی زود اسم های پیشنهادیتان را به این لیست اضافه خواهیم کرد.

اسم دخترانه برای دوقلو دختر

اسم هایی که با هم هماهنگی دارند کنار هم قرار گرفته اند:

اسم آتنا و آنیتا و آنا یا آنیتا و هانیتا
اسم آتوسا و مهرسا
اسم آذر و کوثر یا اسم آذر و آزیتا
اسم آزیتا و آذین یا آزیتا و آتوسا
اسم السا و آیسل یا السا و المیرا
اسم الناز و الیکا و الهام
اسم آمیتیس و آرتمیس و آرمیتا
اسم آنوشا و پروشا و نیوشا
اسم آنیسا و آیسان و مهسا یا مهسان
اسم آوا و رزا و نوا و رها
اسم آوا و ترانه یا ترنم
اسم آوا و ندا
اسم آیدا و آیسودا و یلدا
اسم آیسان و آیسل
اسم آیسن و اگرین
اسم آیلین و آیگین
اسم ادرینا و ارنیکا
اسم آدرینا و آریانا
اسم الناز و طناز و مهرناز و نیاز
اسم باران و مهبان و مهسان و روژان و مژگان
اسم بارانا و مینا
اسم بهار و نگار
اسم بهنوش و فرنوش و مهنوش
اسم بیتا و آرمیتا
اسم بیتا و یکتا
اسم پارمیدا و پارمین
اسم پارمیس و پردیس
اسم پرستو و پریناز و پریسا
اسم پرنیان و درنیان
اسم پریا و پرنیا یا پرنیان
اسم پگاه و نگاه یا پگاه و پریا
اسم پونه و پگاه یا اسم پونه و پیمانه (به معنی جام شراب)
اسم تارا و سارا
اسم ترانه و یگانه و مهرانه
اسم ترلان و طناز
اسم ترمه و نرمه
اسم ترنم و ترانه
اسم توکا و شوکا
اسم تینا و مینا
اسم ثمین و درین و سوین و نگین
اسم ثنا و ثمین
اسم چلیپا و چیلک
اسم حورا و حسنا
اسم حسنا و یسنا
اسم درسا و آتوسا
اسم درسا و دل آسا و دلسا و دلارا و دلارام
اسم درسا و پریسا و مهسا
اسم دریا و مروارید
اسم دلنیا و دل آسا
اسم دنیا و درسا
اسم دیانا و لیانا
اسم روژان و موژان
اسم روژان و روژینا
اسم روشنک و ماهک یا روشنک و روژین
اسم رومینا و روژینا
اسم رونیکا و ملیکا
اسم رها و ریما
اسم زهره و زهرا
اسم سارا و آوا
اسم سارینا و سارگل یا سارینا و سارا و مهرسا
اسم سارینا و کیانا
اسم سانا و مانا
اسم سانای و سارای و ساینا و سارینا یا سابرینا
اسم ساناز و گلناز یا ساناز و صنم و سانیا
اسم سپیده و سپینود
اسم ستایش و نیایش
اسم سحر و ساغر یا سحر و سپیده
اسم سمن و صدف یا سمن و سیمین
اسم سوژین و روژین
اسم سوفیا و ساینا
اسم سوگل و سوگند
اسم سها و مونا و رها
اسم سیما و سیمین یا سیما و مینا
اسم شادی و شیدا و شادن
اسم شانلی و شایلین
اسم شبنم و شقایق
اسم شمیم و شبنم
اسم شیوا و شیدا و شیما
اسم صدف و ساحل
اسم ضحی و سها
اسم طنین و طناز یا طنین و نوا یا آوا
اسم عسل و غزل
اسم غزل و ترانه
اسم کیانا و کیمیا
اسم گلنوش و گلدونه
اسم گیلدا و گیتا
اسم لاله و لادن
اسم لینا و نینا
اسم مانیا و دالیا
اسم مرجان و مرضیه
اسم ملودی و ملینا یا اسم ملودی و ترانه یا آوا
اسم مبینا و رومینا
اسم مدیا و نادیا
اسم ملینا و ملیسا و ملیکا
اسم مونا و مانلی یا مونا و مانا
اسم مهرسا و درسا
یا مهرسا و مهرنوش
اسم مهسا و درسا
اسم مهشید و مهشاد
اسم مهنوش و گلنوش
اسم مینا و ملینا یا مینا و وانیا
اسم مینو و مینا
اسم نارگل و نازگل
اسم نازیلا و نارملا
اسم نگاه و نگار
اسم نوا و نیلا
اسم نورین و نورا
اسم نوشین و شیرین یا نوشین و بهنوش
اسم نیاز و راز
اسم نیروانا و تانیا
اسم نیکا و یکتا
اسم نیلا و نایلا
اسم نیلا و نیکا
اسم نیوشا و روشا
اسم ویانا و وانیا
اسم ویانا و ویونا
اسم هاله و هلیا
اسم هلن و الینا یا الیا
اسم هلیا و پریا
اسم هلیا و هانا
اسم هنگامه و هلیانه و مهرانه
اسم یاس و رز
اسم یاسمن و سیمین

برای مشاهده معنی اسم ها  و ریشه شان به اسم دختر مراجعه کنید. اگر ترکیب زیبایی برای اسم دوقلوهای دختر می دانید در قسمت نظرات درج نمایید.

ارسال برای دوستانShare on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

93 نظر برای اسم برای دوقلو دختر

 • اسم ارغوان و ارمغان

  0

  1
 • سلام دوستان لطفا یه اسم دختر بگید که به یلدا بیاد .مرسی

  1

  0
 • دروود لطفا دوتا اسم که به مارال و غزال , یا به رسول بیان , دوقلوی دختر
  سپاس

  1

  0
 • چند اسم دوقلو دختر با تشکر از خانوم مهسا از همراهان نام فارسی که این اسم ها را نوشتند:
  اسم دو قلو دختر زیبا:
  ادلیا و دالیا
  ارنیکا و رونیکا
  النا و هلنا
  الیکا و اریکا
  آترا و آدلیا
  آتریا و آترین
  آترین و آتوین
  آرنیا و آرمیلا – آرنیا و آرنیکا – اسم آرنیا و آریکا – آرنیا و لیونا – اسم آرنیلا و آرمیلا – آروشا و روشانا
  آلین و آوین
  آماندا و برندا
  آمی تیدا و آمیتیس
  آنیا و آنیل – آنیسا و آنیا
  اسم آویسا و آیسا
  آوین و آتوین
  آیرین و آیگین
  بارانا و ژوانا – بارین و باران
  بتینا و بنیتا
  برندا و وندا
  پانا و یانا
  اسم پانیا و وانیا
  پرمیس و پریاس
  پرن و پرنا – پرنیان و درنیان
  پناه و پانا
  تیارا و تیانا – تیارا و کیارا – تیدا و گیلدا – تیدا و ویدا
  اسم دلنیا و دلسا
  دیارا و تیارا
  راژان و روژین
  راسپینا و دسپینا
  راشا و راشین
  رامیا و رابیا
  رانیا و رابیا
  روژان و آرژان – اسم روژان و فوژان – روژان و موژان – روژان و نوژان
  رومینا و رومیسا
  رونیا و رانا – رونیا و روشا – رونیا و رونیسا – اسم رونیا و رونیکا – رونیتا و روناتا . هانیتا
  رونیسا و رومیسا – رویسا و رونیسا
  ژانین و ژالان – ژانین و ژانیا
  ساورینا و آورینا
  سوژین و سولین
  سیتا و تیسا
  اسم سایدا و سایا
  سپینود و سپیتا
  ستیا و سپیتا
  ستیلا و ستیا
  سدا و سلدا
  سلن و هلن – سلین و سوین – سولین و ملورین – سوین و ثمین
  سیلوانا و سالویا
  شادن و شارن
  شادینا و شادیسا
  شارونا و شاران – شارونا و شارنا – شارین ، شادلین ، شادین ،
  فانیذ و پانیذ
  کیانا و تیانا
  کیانا و کیارا
  لاوین و اوین
  لاوین و اوین
  لنیا و آنیا
  لنیا و لیلیا
  لیا و رایا – لیا و لنا – لیا و لیانا- لیا و لیانا
  لیوسا و لیونا
  ماتیلدا و مانیلدا
  مانا و مانیا – مانیا و دالیا- مانیا و مانیتا – مانیا و مانیدا – مانیان و مانیا – مانیدا و پانیدا
  مانیسا و آنیسا
  مانیلدا و آنیلدا
  ماهک و ماهانا
  مایکا و مانیا
  مه نیا و وانیا
  مینوسا و رومیسا
  نارین و لاوین
  نژلا و نیلا
  نورا و نوژا
  نوژا و روژا
  نیاز و راز
  نیکا و نیکادل
  هلیسا و لیوسا
  هونیا و رونیا
  هیرا و هیلا
  ویان و نیان – ویانا و وانیا – یانا و یانیا

  2

  3
 • اسم ویدا و یلدا و شیدا

  3

  0
 • سلام یه اسم دختر که به مرسانا بیاد رو میشه بگین 😎

  0

  0
 • لطفا پیشنهاد بدین کدوم قشنگ تره؟ -الهه و لاله- الهه و الیسا- الهه و اورینا- الهه و اذرمینا- الهه و ارمینا

  1

  1
 • لطفا اسم دو قلو دختر بگین که به اسم نازنین بیاد

  0

  0
 • اسمی با معنی و هم وزن سلاله میخواستم بگین

  0

  0
 • اسم دختر که اخرش (ام) باشه به جز آرام و دلارام

  0

  0
 • اسم های مهگل، سرگل، فرگل، سوگل، به هم میان

  0

  0
 • سلام ببخشید من دوتا اسم پسر انتخاب کردم
  باراد و آراد
  و میخوام دوتا اسم دختر که بهشون بیاد انتخاب کنم
  باراد و باران
  انتخاب شده ولی برای آراد اسمی نیس که هم به آراد بیاد هم باران

  0

  0
 • ببخشید اگر میشه چندتا اسم هم بگین که به سارا و مرصاد بیاد به جز “مهرسا و مهرسام”

  واسمی که به مبینا و محمد بیاد
  خیلی ممنون از همه 😉

  0

  0
 • سلام

  اسم یسنا و مدیسا

  0

  0
 • سلام دوستان ی اسم دختر که به سوشیانت بیاد ترجیحا ارمنی یا زرتشتی باشه

  0

  0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبادل نظر درباره اسم


مشاهده بقیه کلیپ ها در: کلیپ خنده دار بچه ها