Avestan names

اسم های اوستایی

همانطور که در مطالب قبلی “NameFarsi.com” گفتیم، نام های ایرانی زیبا که در گذشته تا به امروز برای نامگذاری نام دختر و پسر انتخاب می شده و می شوند دارای ریشه های مختلفی بوده اند. خیلی از نام ها همانند خیلی از واژگان مصطلح در میان ایرانیان و فارسی زبانان ریشه در دیگر زبان های باستانی مثل اوستایی، سنسکریت، عبری و … دارند.

اسامی اوستایی

در قسمت زبان های باستانی هم گفتیم که اوستایی یکی از زبان های باستانی و کهن ایرانیان است و خیلی از نام های ایرانی اصیل ریشه اوستایی دارند. نام هایی که اصطلاحا اسم های زردشتی (زرتشتی) هم نامیده می شوند.

متاسفانه خیلی از ایرانیان، با اسم های اصیل ایرانی که ریشه اصلیشان اوستایی هست آشنایی ندارند. باید بدانیم خیلی از اسم های ایرانی و علاوه بر آن خیلی از واژگانی که امروزه ما از آن در گفتار خود استفاده می کنیم ریشه اوستايي دارند. اگر وسعت دید خود را نیز کمی بیشتر کنیم می بینیم که بسیاری از واژگان حتی غربی که ریشه یونانی و رومی دارند نیز تشابهات بسیار و اشتراکاتی با واژه های فارسی و اوستایی دارند. این بحث از چارچوب این مطلب کمی خارج می رود. اما حقیقتی انکار نشدنی است. اما نکته بد آن عدم آگاهی و شناخت ایرانیان از این مساله هست. دلیلش هم همانطور که بارها در وبسایت نام فارسی و اینستاگرام اشاره کردیم عدم مطالعه است.

در ادامه بنا به درخواست همراهان نام فارسی، لیست نام های اوستایی به همراه معنی شان را قرار داده ایم:

اسامی اوستایی
اسم اوستایی

نام های اوستایی دختر و پسر

اسامی زردشتی (اسم های زرتشتی)

نام اوستایی معنی اسم
آتبین اسم اوستایی، āthvoya) 1- به معنی از خاندانِ «آثویه»؛ ۲- (در دساتیر).
آترینا (آتَرین+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترین.
آتین (در زند و پازند) ۱- موجود شده، پیدا گردیده؛ ۲- به هم رسیده.
آراد معنی آراد
آرتا نام اوستایی مقدس، راست گفتار، درست کردار.
آرش اسم اوستايي ۱- درخشنده؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام یکی از تیراندازان زمان منوچهر.
آرمیتا نام اوستایی دختر به معنی پارسا، پاک، فروتن.
آسنا ارفع، بلندتر، عالیتر. توضیح کاملتر: اسم آسنا.
آسو ۱- (در کردی) به معنی افق طلایی؛ ۲- (در پهلوی) صورت پهلوی واژه «آهو».
آناهیت (اسم اوستایی دخترانه معادل نام محبوب آناهیتا.
آناهیتا  بی آلایش، پاک، به دور از آلودگی و ناپاکی؛ ۲- (در اساطیر)
آناهید = آناهیتا
آنیتا اسم اوستایی دختر. آنیتا یعنی آراستگی، مهربانی، خوشرویی.
آوید دانش، خرد، عقل. در زبان اوستایی کلمه‌های «آوید، وید، ویدا»
اَروند (اوستایی، aurvant) (در تفسیر پهلوی، arvand) 1- تند، تیز، چالاک، دلیر.
اسفند (اوستایی) ۱- (= اسپند) مقدس؛ ۲- (در گاه شماری) ماه دوازدهم از سال شمسی.
اسفندیار (اوستایی) ۱- مقدس آفریده یا آفریده (خرد) پاک؛ ۲- (اَعلام) (در شاهنامه).
الوند (در اوستا) ۱- تندمند و دارای تندی و تیزی؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام کوهی است.
امیرسام (عربی ـ اوستایی) از نام‌های مرکب، امیر و سام. توضیح کامل: اسم امیرسام.
اوستا نام اوستایی پسر به معنی ۱- اساس، بنیاد، پناه، یاوری؛ ۲- (اَعلام) ۱) کتاب مقدس ایرانی.
اهورا اسم پسرانه اوستایی. (در ادیان) به لغت اوستا وجود مطلق و هستی بخش اهورا مزدا هستی.
بامی (اوستایی) ۱- درخشان؛ ۲- (اَعلام) ۱) لقب شهر بلخ؛ ۲) صفت شهر اوشیدر.
بردیا ۱- (در یونانی، smeydis)؛ ۲- (در اوستایی) به معنای «بلند پایه». توضیح بیشتر: اسم بردیا.
برزو ۱- (اوستایی) تنومند، بلند پایه؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام پسر سهراب پسر رستم
بلاش ۱- از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم پادشاه ساسانی و نوزده
بهرام ۱- به معنای «در هم شکننده مقاومت»؛ ۲- (در گزارش پهلوی اوستا، varhrān،v
بهمن ۱- (در اوستایی، vohumana)؛ ۲-(در پهلوی، vahuman) نیک اندیش، به منش
پرشان (از اوستایی، paršāna)، رزمجو .
پروین (اوستایی) ۱- (در نجوم) دسته‌ای از شش ستاره درخشان در صورت فلکیِ ثور.
پشوتن ۱- فداکار؛ ۲- (در اوستایی، pesho tanu) به معنی محکوم تن.
تهمورث (در اوستایی، taxmo urupa) (= طهمورث) ۱- به معنی قوی جثه و نیرومند.
جاماسب (اوستایی، jāmāspa) 1- به معنای دارای اسب درخشان؛ ۲- (اَعلام) نام برادر.
چمران (اَعلام) ۱) نام پارسایی در یشتِ سیزدهم (اوستا) ؛ ۲) چمران (= مصطفی چمر.
خجسته (اوستایی) ۱- مبارک، فرخنده؛ ۲- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در دستگاه نوا.
NameFarsi.com
دیانا ۱- (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطوره‌های رومی) الهه ماه.
دینا ۱- داور، داوری؛ ۲- ‌(در اوستایی) دین؛ ۳- (در عبری) (= دینه) انتقام یاف.
رانیکا (اوستایی) پسندیده و دوست داشتنی.
رشنک نامی اوستایی (زردشتی) به معنی ۱- روشن؛ ۲- (در گیاه شناسی) نام گیاهی است (شاتل)؛ ۳- (اَعلام).
زرتشت ۱- دارنده شتر زرد، زردشت؛ ۲- (اَعلام) پیامبر ایران باستان از خانواده‌. توضیح کاملتر: اسم زرتشت.
زریر ۱- تیز خاطر؛ ۲- سبک روح؛ ۳- نام گیاهی (اسپرک)؛ ۴- (در اوستا)
ساتیار (اوستایی) از نام‌های زرتشتی که گونه دیگر آن به نظر میرسد سادیار باشد. هم چنین از سرداران داریوش هخامنشی بوده است.
سام (در اوستایی) ۱- به معنی سیاه؛ ۲- نام خانواده‌ای ایرانی.
ساینا ۱- (اَعلام) نام خاندانی از موبدان زرتشتی؛ ۲- (در طبری) ساکت .
سپنتا  پاک و مقدس.
سوشیانت (اسم اوستایی) ۱- به معنی نجات دهنده؛ ۲- (اَعلام) منجی موعود در دین زرتشتی.
شمیسا (= شمسا)
فرهام (اوستایی) نیک اندیش. از واژه (اوستایی) «فرایوهومت».
کارن (= قارِن)، ن قارِن. اسم پسر محبوب در دهه اخیر.
کیارش (از کی + آرش)، ۱- در اوستا «kavi arshan» به معنی کی و شهریار دلیر.
کیومرث (= گیومرت)، ۱- زنده فانی. جزء اول «گیو» و «گیه» به معنی جان و زندگی .
لهراسب ۱- در اوستایی به معنی صاحب اسب تندرو. ۲- صفتی برای خورشید.
مایا ۱- اسم اوستايي. مایا یعنی منش نیک، بخشنده. ۲- (اَعلام) ۱) (در روم باستان) اِلهه.
اینستاگرام نام فارسی را ببینید.
مزدا نام اوستايي ۱- به معنی دانا ؛ ۲- (در ادیان) در آیین زرتشتی به خدا اطلاق 
مزدک (= مژدک) (اَعلام) مزدک: [قرن ۶ میلادی] پسر بامداد است که گوین
مهرآذر (مهر = مهربانی و محبت + آذر = آتش)، ۱- آتشِ مهربانی و محبت؛
مهیا اسم دختر اوستایی، بزرگ.
میترا (اوستایی) ۱- مهر، خورشید؛ ۲- پیمان؛ ۳- (= مهر)،   مهر.
مینو در ادیان بهشت و فردوس را گویند؛ در زبان پهلوی این واژه مینوک و صورت اوستایی
ناهید در نجوم به سیاره زهره گویند. دومین سیاره منظومه شمسی به نسبت فاصله از خورشید.
نرسی (اوستایی) این نام شاید “جلوه مرد” یا “جلوه مردمان” باشد.
نریمان (= نیرم) به معنی نر منش، مرد سرشت و دلیر و پهلوان. توضیح بیشتر: اسم نریمان.
وستا اسم دخترانه اوستایی ۱- (= اوستا) اوستا؛ ۲- (در ادیان) کتاب مقدس زردشتیان.
وندا ۱- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ ۲- (در اوستا) ستایش کننده، نیایش کننده.
ویانا (نام اوستایی) فرزانگی، بخردی، دانایی.
ویونا وَیُو (در سنسکریت) = عروس و (در اوستایی) = ازدواج کردن + نا.
هرمز (اوستایی) (= ارمز، ارمزد، اورمزد، هورمز و هورمزد)، (در ادیان) اهورام
هورا ۱- (در سانسکریت) سورا (هورا) یک قسم شربت است که در بند چهار آفرینگان.
هیربد ۱- آموزگار، معلم؛ ۲- شاگرد، آموزنده؛ ۳- رئیس آتشکده. هیر به معنی آتش است و بد به معنی نگهبان.
یانا اسم زیبای اوستایی به معنی نیکی رسان، نکویی بخش؛ ۲- (در ترکی) در حال اشتعال.
یسنا اسم اوستایی دختر هم ریشه با یشت، در لغت به معنی پرستش، ستایش، نماز، جشن. یسنا از نام هایی هست در دهه اخیر بسیار نزد ایرانیان محبوب شد.

* اگر اسم با ریشه اوستایی را سراغ دارید که در لیست بالا نیامده است، در قسمت نظرات بنویسید تا در اولین فرصت روی وبسایت نامفارسی قرار گیرد.

شاد باشید و خوشنام | نام فارسی دات کام

4.7/5 - (13 امتیاز)

20 نظر برای “اسم های اوستایی”

 1. سلام من اسمم آتینا هست اوستایی هم هست به معنی گل نیلوفر ولی چرا نیست؟؟

  1
  3
 2. عالی بود. سپاس از اسم‌های اوستایی که ریشه در تاریخ ایران دارند.

  5
  0
 3. آویستا هم همان اسم ودخترانه ی زیبا از مشتقات اوستا به معنی خردمند و آگاهی دهنده و هدایت شده با کتاب مقدس است…اوستا پسرانه و ویستا و آویستا ودخترانه ی این نامند

  1
  0
 4. سلام
  ویونا تو لیست اسامی ثبت احوال نیست،ایا این اسم ثبت میشه؟

  1
  0
 5. سلام اسم های اهورا و اوستا که در لیست بالا بود مورد تایید ثبت احوال هست؟؟

  5
  0
  1. سلام. بله هر دو اسم اهورا و اوستا مورد تایید ثبت احوال ایران هستند.

   0
   0
  2. درود بله _ من بلوچ هستم . نام دو پسر من اهــورا و اوســـتا هست . ثبت احوال در آنزمان (۱۳۸۵) گیر داد ، اما چون در کتاب نام های مجاز قرار داشت ، در پایان موافقت کردند . جالب اینجاست که وقتی مجبور به موافقت شدند با تاسف به من نگاه میکردند و میگفتند که آخه چرا از این اسمهای نامناسب میخواهی برای فرزند بذاری؟ گفتم : چون ایرانی ام ، ۵۰ سال بعد میفهمی چرا نامهای ایرانی انتخاب کردم . شما برید برای فرزندانتان نامهای عربی بگذارید که حتی خود اعراب هم دیگه الان نمیگذارند . دیگه بسه . هر چقدر در این هزار سال به اعراب باج دادیم و به فرهنگ و ادب و هنر و تاریخ ایران عزیزمان ضربه زدیم /. جان ما فدای ایـــــران جـــان _ عثمان عمرزهی از جکی گور بلوچستان _ پاییز ۱۴۰۲

   10
   0
 6. فربد هم اسم اوستایی
  فر به معنی شکوه
  بد هم معنی نگهدارنده
  هر ایرانی شایسته اسم ایرانی

  3
  0
 7. واقعا اسم های اصیل ایرانی به نسبت اسم های عربی قشنگ تر و زیبا تره و زیباییش به اصالت هست نه به معنیش

  11
  2
  1. آوید در حال حاضر فقط به عنوان اسم دختر مورد تایید ثبت احوال ایران است.

   1
   0

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.