مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم پسر ترکی

اسم پسر ترکی اسم جدید زیبا برای پسر اسم ترکی پسرانه Tukish boy name

معنی اسم الیار

معنی نام الیار

معنی و ریشه دقیق اسم الیار

همانطور که در قسمت اسم پسر با ا در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم الیار اسم پسرانه ترکی – فارسی، نامی خوش آوا به سبب وجود آوای “ا” در ابتدا و انتهای نام؛ اسم الیار یک نام ترکی و فارسی است.

خیلی از دوستان هم پرسیده بودند که الیار اسم دختره یا پسر و در پاسخ به آن دوستان مجدد عرض می کنیم که الیار اسم پسر است.

الیار

اسم الیار

توضیحات تکمیلی درباره نام الیار را در ادامه بخوانید:

Continue reading

معنی اسم آنیل

معنی نام آنیل

معنی و ریشه دقیق اسم آنیل

همانطور که در قسمت اسم های پسر با آ در وبسایت نام فارسی دیده اید، اسم آنیل یک اسم پسر و دختر ایرانی خوش آوا با ریشه ترکی آذری است که معنی زیبا دارد. این اسم چند سالی است فقط برای نامگذاری دختر هم استفاده می شود و در حال حاضر در ثبت احوال اسم دختر ثبت شده است. آنیل اسم محبوب بین ایرانیان و به خصوص آذری زبانان برای نامگذاری فرزند پسر و دختر که چون سال ها برای نامگذاری فرزند استفاده نشده امروز یک اسم جدید از نظر خیلی پدر مادرها به حساب می آید.

معنی اسم آنیل

آنیل

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم آنیل را خواهید خواند:

Continue reading

معنی اسم آرتام

معنی نام آرتام

معنی و ریشه دقیق اسم آرتام

همانطور که در قسمت اسم پسر با آ در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم آرتام اسم پسرانه فارسی است. نامی خوش آوا و نسبتا کوتاه (اسم پسر دو هجایی) که چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید.

معنی اسم آرتام

آرتام

توضیحات تکمیلی درباره نام آرتام را در ادامه بخوانید:

Continue reading