معنی اسم مهیار

مهیار

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مهیار در ثبت احوال ایران

معنی مهیار Mahyar name meaning

مهیار یعنی: دوست و یاور ماه، ازشخصیتهای شاهنامه و همچنین نام زرگری در دوران بهرام گور پادشاه ساسانی.

ریشه اسم مهیار

ریشه نام مهیارفارسی است.

اسم مهیار در ثبت احوال ایران

فراوانی مهیار در ثبت احوال

تعداد اسم مهیار در ثبت احوال ۳۹۰۹۷ نفر است.

معنی مهیار در ثبت احوال

مهیار = ۱- (= ماهيار)، ( ماهيار؛ ۲- (اَعلام) ۱) پيرمردي مهمان نواز در روزگار بهرام گور؛ ۲) پهلوان ايراني كه نام او دو بار در گرشاسب نامه‌ي اسدي طوسي آمده، اول در جنگ اول گرشاسب با لشكر بهو، دوم در جنگ دوم گرشاسب با سالاران بهو؛ ۳) مهیار دیلمی: [قرن ۵ هجری] شاعر عرب زبان ایرانی، از شاگردان شریف‌رضی.

اسم های مشابه مهیار

اسم دختر که به مهیار بیاد

نام های دخترانه مهتا،ماندانا و مهرسا از جمله اسم های دخترانه متناسب با مهیار هستند.

اسم پسر که به مهیار بیاد

نام های پسرانه هورام، زانیار و  و مهرزاد  از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام مهیار هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم مهیار چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم فرید

فرید

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم فرید در ثبت احوال ایران

معنی فرید Farid name meaning

فرید یعنی: یکتا، یگانه، بی نظیر.

ریشه اسم فرید

ریشه نام فرید عربی است.

اسم فرید در ثبت احوال ایران

فراوانی فرید در ثبت احوال

تعداد اسم فرید در ثبت احوال  ۳۴۸۶۵ نفر است.

معنی فرید در ثبت احوال

فرید = (عربي) (در قديم) يگانه، يكتا، بي نظير.

اسم های مشابه فرید

اسم دختر که به فرید بیاد

نام های دخترانه فریال، فرنوش  از جمله اسم های دخترانه متناسب با فرید هستند.

اسم پسر که به فرید بیاد

نام های پسرانه فراز، فرزاد و نوید  از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام فرید هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم فرید چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم والا

والا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم والا در ثبت احوال ایران

معنی والا Vala name meaning

والا یعنی: بلند مرتبه، عزیز، گرامی، اصیل، هریک از اشراف دارای ارج و اهمیت، برتر، شایسته، پسندیده.

ریشه اسم والا

ریشه نام والا عربی است.

اسم والا در ثبت احوال ایران

فراوانی والا در ثبت احوال

تعداد اسم والا در ثبت احوال  ۴۶۰ نفر است.

معنی والا در ثبت احوال

والا = (= بالا) ۱- دارنده‌ي مقام و مرتبه‌ي مهم، به ويژه مقام و مرتبه‌ي دنيايي به صورت عنوان براي اشخاص؛ ۲- عزيز، گرامي، محترم؛ ۳- اصيل، نژاده؛ ۴- هر يك از افراد طبقه مرفه از اعيان و اشراف؛ ۵- داراي ارج و اهميت؛ ۶- (در قديم) رفيع، بلند؛ ۷- برتر، فائق، شامل؛ ۸- شايسته، پسنديده.

اسم های مشابه والا

اسم دختر که به والا بیاد

نام های دخترانه سلوا، نیلاو  سویل  از جمله اسم های دخترانه متناسب با والا هستند.

اسم پسر که به والا بیاد

نام های پسرانه هورام و سالار  از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام والا هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم والا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟