Pointless names

اسم های بی نقطه

اسامی بدون نقطه دختر و پسر

اسم های دختر و پسر که نقطه ندارند

خیلی از همراهان نام‌فارسی در این ۱۲ سال فعالیت وبسایت مان، از ما درخواست پیشنهاد اسم های بی نقطه داشتند. نام های دخترانه و پسرانه که فاقد نقطه هستند و در واقع بدون نقطه. این اسم های زیبا در واقع شامل حروف نقطه دار نیستند و نکته جالبی که دارند، می توان بسیاری از آن ها را بدون برداشتن قلم از کاغذ نوشت.

Names without a dot

در ادامه لیست کامل اسم های دختر و پسر بدون نقطه را قرار داده ایم:

اسم دختر بی نقطه

اسامی دخترانه که نقطه ندارند

Pointless girl names
اسم بی نقطه دختر

اسم دختر شیک بدون نقطه Pointless girl names

لیست کامل اسامی دختر بی نقطه با معنی دقیق:

۱ ال آی: اسم دختر ترکی به معنی ماه طایفه، خوش چهره، زیبا.
۲ السا: دانه ای خوشبو که بر روی خمیر نان می پاشند. بررسی کاملتر: اسم السا.
۳ الما
۴ الهام: وحی. به دل افکندن، در دل انداختن، القاء معنی خاص در قلب به طریق فیض.
۵ الهه: رب النوع، در اعتقادات قدیم خیلی از فرهنگ های باستانی، نیمه خدایی که نماینده‌‌ نوعی خاص بوده و به صورت زنی ظاهر می‌شده است.
۶ آرا: آراینده.
۷ آرام: موقر، با آرامش، متین.
۸ آرامهر: آرا + مهر، مهر آرا، آراینده خورشید. آراینده مهربانی.
۹ آسا: آسودن، آسایش دهنده، وقار، ثبات، آراینده.
۱۰ آساره: نام دختر به زبان لری بختیاری به معنی ستاره.
۱۱ آسودا: راحت و آرام، آسوده.
۱۲ آسوده: آرام، راحت، خاطرجمع، فارغ، بی خیال.
۱۳ آلا: سرخ، سرخ کم نگ – نعمت ها. بررسی کامل: اسم آلا.
۱۴ آلاله: اسم گل، شقایق، لاله.
۱۵ آلما: اسم ترکی دختر به معنی سیب. درخت سیب جنگلی.
۱۶ آمال: اسم عربی دخترانه به معنی آرزوها، آرمان ها، امیدها.
۱۷ آهو: غزال، غزاله، (به مجاز) معشوق زیبا، (در قدیم) (به مجاز) چشم زیبا.
۱۸ آوا: آواز، بانگ، صدا، صلا، صوت، لحن، ندا، نغمه. بررسی کامل: اسم آوا.
۱۹ آرامه: منسوب به آرام، آرام.
۲۰ آوامهر: ترکیب آوا و مهر. صدای زیبای مهر.
۲۱ آی سو: اسم ترکی. مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب، ماه و آب. بررسی کامل: اسم آیسو.
۲۲ آی سودا: اسم ترکی به معنی ماه در آب.
۲۳ آی گل: آی (ترکی) + گل (فارسی) گلی چون ماه.
۲۴ حلما: بردباران، صبوران – به ضم ح، جمع حلیم، صبوران، دختران صبور.
۲۵ حماسه: دلاوری، شجاعت، رجز، شعرحماسی، شعررزمی، رزم نامه.
۲۶ حورا: زن زیبای بهشتی، زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.
۲۷ داگل: داگل نام دخترانه لری است به معنی مادری که مانندگل لطیف و زیبا و دوست داشتنی است.
۲۸ درا: جلاجل، درای، زنگ، ناقوس.
۲۹ درسا: شبیه به دُر، گران قیمت و ارزشمند.
۳۰ درگل: در (عربی) + گل (فارسی) مروارید گل ها. مجازا زیبای ارزشمند.
۳۱ دروار: (دُر + وار (پسوند شباهت) مثل مروارید. ارزشمند، گرانبها.
۳۲ دعا: نیایش، راز و نیاز، مناجات، ورد.
۳۳ دل آرا: آرامش و شادی دیگران، محبوب، معشوق. دلارا: بررسی کامل: اسم دلارا.
۳۴ دل آرام: آرامش دهنده قلب، تسکین دهنده دل. دلارام: بررسی کامل: اسم دلارام.
۳۵ دل آسا: مایه آسایس دل، موجب تسکین و آسایش دل. به نوعی معادل اسم دلسا هست.
۳۶ دل آوا: نوای دل.
۳۷ ملکا: بررسی کامل اسم ملکا.
۳۸ وهار: نام کردی به معنای فصل بهار.
۳۹ دلدار: جانان، دلارام، دلبر، دلداده.
۴۰ دلسا: به معنی مایه آسایش دل یا مانند دل. بررسی کامل: اسم دلسا.
۴۱ راما: منسوب به رام.
۴۲ رسا: رسیده، واضح، بلند.
۴۳ رها: خلاص، فارغ، مرخص، نجات یافته و آزاد. پراکنده.
۴۴ سروه: اسم دختر کردی به معنی نسیم.
۴۵ ساحل: لب دریا. زمینی که در کنار دریا یا دریاچه یا رودی بزرگ واقع شده است، مرزبین آب و خشکی.
۴۶ سارا: خالص، پاک. بررسی کامل: اسم سارا.
۴۷ سارال: اسم دخترانه کردی، نام روستایی در نزدیکی سنندج.
۴۸ سارای: آسایش دل، ماه زرد، ماه شب چهارده.
۴۹ سارگل: گل زرد.
۵۰ ساره: به معنی امیره من، زوجه ابراهیم خلیل (ع). بررسی کامل: اسم ساره.
۵۱ سالومه: صلح و آرامش، صفا و دوستی.
۵۲ سامره: مؤنث سامر، نام شهری در عراق.
۵۳ ساهره مؤنث ساهر، چشمه روان.
۵۴ ساوا خالص، ناب، طلای خالص.
۵۵ سحر: بامداد، پگاه، جادو، سپیده دم.
۵۶ سحرگل: گل زیبای بامداد.
۵۷ سرمه: کحل، سیاهی، تیرگی، تاریکی.
۵۸ سروا: عمارتی که پیشگاه آن گشاده بود سرواز، مانند سرو، سربلند مثل درخت سرو اسمی کردی است.
۵۹ سرور: بزرگ، پیشوا، خداوندگار، خواجه، رئیس، سر، سرپرست.
۶۰ سعاد: نام معشوقه ای در عرب.
۶۱ سلاله: بچه، خانواده، فرزند، کودک.
۶۲ سلما: آشتی، زنِ صلح طلب. نام دختر بین المللی.
۶۳ سلوا: یک کومونه در ایتالیا. بررسی کامل: اسم سلوا.
۶۴ سما: آسمان، ارض، زمین.
۶۵ سها: ستاره کم نور، اختر، کوکب.
۶۶ سودا: اسم دختر ترکی به معنی عشق. بررسی کامل: اسم سودا.
۶۷ سوده: ساییده، کوفته، نرم، سوراخ، مذاب،نام دختر زمعه بن قیس بن عبد شمس.
۶۸ سورا: پرنده ای است سیاه رنگ دارای نقطه های سفید که خوش آواز است.
۶۹ سوری: گل سرخ، گل محمدی، منسوب به سور.
۷۰ سوگل: مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب.
۷۱ سوما: ماه، نور ماه؛ (به مجاز) زيبا؛ نهر آب و مجراي قنات.
۷۲ سی دا: اسم دخترانه لری است . سی دا به معنی برای مادر.
۷۳ صالحه: شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی.
۷۴ صدا: صلا، صوت، ندا،آواز، بانگ.
۷۵ طاهره: پاکدامن، پاک.
۷۶ طاووس: زیبا. رنگارنگ. نام نوعی پرنده.
۷۷ طلا: کم یاب، شخص بسیار ارزشمند.
۷۸ طلوع: برآمدن، دمیدن، طلعت، پیدایش.
۷۹ طهورا: به معنی پاک کننده، تطهیر کننده. بررسی کامل: اسم طهورا.
۸۰ عادله: عادل، دادگر.
۸۱ عسل: انگبین، شهد، بسیار شیرین و دوست داشتنی.
۸۲ کام مهر: دوست داشتن. پسندیده.
۸۳ کلاله: زلف، موی مجعد، کاکل، کسمه، دسته گل.
۸۴ گل آسا: زیبنده مثل گل
۸۵ گل رو: کسی که مثل گل زیباست
۸۶ گلاره: اسم دختر کردی به معنی نور چشمی، بسیار عزیز و گرامی.
۸۷ گلرو: زیباروی.
۸۸ وداد: دوستی، صمیمیت، عشق، محبت.
۸۹ گلسا: مثل گل، زیباروی. چون گل، مانند گل، گلسان.
۹۰ گلسار: مانند گل، به شکل گل، گل چهره.
۹۱ گلسر: آن که سر و رویی چون گل دارد.
۹۲ گلمهر: نام دخترانه به معنی گل خورشید.
۹۳ گلی: منسوب به گل، به رنگ سرخ، به گونه ی گل، به رنگ گل.
۹۴ هلسا: بررسی کام اسم هلسا.
۹۵ گوهر: اصل، تبار، حسب، نژاد، نسب، جوهر.
۹۶ گوهرآرا: کسی که با جواهر آراسته شده باشد.
۹۷ لاله: آلاله، شقایق، گلی به شکل جام و سرخ رنگ.
۹۸ لاله رو: لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد.
۹۹ لی لی: ظریف و شکننده.
۱۰۰ مارال: آهو، زیبا و خوش اندام. اسم دخترانه تورکی.
۱۰۱ ماه گل: ماهی که مانند گل است. گلی که مانند ماه می تابد.
۱۰۲ ماهرو: یعنی آنکه صورتی چون ماه دارد. زیبارو. معادل اسم ماهچهر.
۱۰۳ ماهروی: کسی که مانند ماه تابان و دلرباست. زیبا.
۱۰۴ ماهسار: زیبا چون ماه.
۱۰۵ ماهک: به معنی خوبروی کوچک، معشوقه زیبا روی و یا خوب روی دوست داشتنی. ماه + ک تصغیر یا ک تحبیب.
۱۰۶ ماهور: بررسی کامل: اسم ماهور.
۱۰۷ ماهورا: بررسی کامل: اسم ماهورا.
۱۰۸ مائده: اسم دختر عربی به معنی سفره، سفره آسمانی، خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم.
۱۰۹ مرسده: ملکه، عروس جهان، شاداب، زیبا.
۱۱۰ مروا: فال نیک و دعای خیر. اسم اوستایی با تلفظ Morva.
۱۱۱ مروه: بسیار خوشبو و معطر.
۱۱۲ مری دا: نام دخترانه لری.
۱۱۳ مسکا: به معنی لبخند.
۱۱۴ معصومه: اسم دختر عربی به معنی معصوم، پاک، بی گناه، با عصمت، لقب حضرت فاطمه.
۱۱۵ ملکه: شهربانو .سلطنت، صفت راسخ در نفس.
۱۱۶ ملودی: آهنگ، لحن، نغمه، خوش آهنگی. بررسی کامل: اسم ملودی.
۱۱۷ ملوک: پادشاهان، شاهان، ملک ها.
۱۱۸ مه کام: آرزوی زیبای روی،دارای کام و آرزویی چون ماه روشن.
۱۱۹ مها: بزرگ، منسوب به ماه، سنگی مانند بلور.
۱۲۰ مهاد: گهواره، مهد، بستر.
۱۲۱ مهراوه: مرکب از مهر.
۱۲۲ مهرآرا: مهربانی و محبت آرا .ویژگی آن که به مهربانی و محبت آرایش شده.
۱۲۳ مهرآوا: صدا و نوای محبت و دوستی.
۱۲۴ مهرسا: شبیه به مهر، مانند خورشید. بررسی کامل: اسم مهرسا.
۱۲۵ مهرکام: کسی که به دوستی دستت را میگیرد.
۱۲۶ مهرو: خوبرو، زیبا رو، ماهی که در روز نمایان است.
۱۲۷ مهری: منسوب به مهر و محبت.
۱۲۸ مهسا: مانند ماه، زیبا، چون ماه زیبا و درخشان.
۱۲۹ مهسو: دارای زیبای چون ماه، چشمان فریبنده چون ماه، نور ماه.
۱۳۰ مهگل: گلی به مانند ماه زیبا و تابان.
۱۳۱ مهلا: آهسته، آرامش، صبور.
۱۳۲ مهواره: مثل ماه، زیبا و خاص.
۱۳۳ هاله: خرمن ماه. (در نجوم) حلقه‌ی نورانی سفید یا رنگی كه گاهی گِردِ قرص ماه یا خورشید دیده می شود؛ ۲- حلقه یا حاشیه‌ی تابناكی كه در اطراف چیزی به ویژه در اطراف سر مقدسین در نقاشی‌ها دیده می شود؛ ۳- (به مجاز) آنچه گرداگرد چیزی یا جایی را فرا می‌گیرد.
۱۳۴ هدا: اسم عربی به معنی راهنما.
۱۳۵ هرسام: اسمی بختیاری به معنی اشکهایم.
۱۳۶ هلاله: گلی زرد رنگ خوشبو. اسم اولین پادشاه زن ایرانی است.
۱۳۷ هلما: حلما به معنی صبور است و هلما به معنی ستاره درخشان. بررسی کامل اسم هلما و حلما را ببینید.
۱۳۸ هما: نام پرنده ای افسانه ای دارای بال های بلند.
۱۳۹ همای: خجسته، مبارک، فرخنده.
۱۴۰ همدم: انیس، دلارام، دمساز.
۱۴۱ هوده: حق، درستی، راستی، فایده.
۱۴۲ هورمهر: خورشید.
۱۴۳ پیشنهاد شما؟

در قسمت نظرات اگر اسم بی نقطه دیگری سراغ دارید بنویسید تا به لیست اضافه کنیم.

اسم پسر بی نقطه

اسامی پسرانه که نقطه ندارند

Pointless boy names
اسم بی نقطه پسر

اسم پسر شیک بدون نقطه Pointless boy names

لیست کامل اسامی پسر بی نقطه با معنی دقیق:

۱ ارس: نام رودخانه‌ای بزرگ که از کوه های هزار ترکیه سرچشمه می‌گیرد و مرز میان ایران و قفقاز را طی کرده و به درای خزر می‌ریزد.
۲ اهورا: بررسی کامل: اسم اهورا.
۳ آراد: نام فرشته موکل بر دین و تدبیر. بررسی کامل: اسم آراد.
۴ والا: بلند، رفیع، مرتفع، بلندپایه، گرامی، شایسته. بررسی کامل: اسم والا.
۵ آرسام: زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه. بررسی کامل: اسم آرسام.
۶ آسام: سام، داستان خوشایند، حدیث خوش. در برخی منابع به عنوان اسم لری پسر  آمده است.
۷ آسو: شفق، هنگام طلوع خورشید. در برخی منابع معنی تندی، شتاب و کوشا نیز برای این اسم زیبا آمده است.
۸ آکو: اسم کردی پسرانه به معنی قله کوه، مکان بلند، انسان با عظمت.
۹ حامد: ستایشگر، ستاینده، مداح.
۱۰ حامی: اسم پسر عربی به معنی پشتیبان، حمایت کننده. طرفدار، کمک، مجیر.
۱۱ هومهر: مهربان خوب. بررسی کامل: اسم هومهر.
۱۲ حسام: تیغ، سیف، شمشیر، قداره.
۱۳ دادار: دادگر، عادل.
۱۴ دارا: به معنی دارنده، ثروتمند، غنی. توانگر، ثروتمند، غنی، مالک.
۱۵ هورداد: داده خورشید. ترکیب هور به معنی خورشید و داد. معنی خورشید عدالت هم برایش قابل تعبیر است.
۱۶ داور: نام موبدی است.
۱۷ داوود: محبوب، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل.
۱۸ دسم: فرمانده ده تن سرباز.
۱۹ دلاور: دلیر، قهرمان.
۲۰ راد: جوانمرد، بخشنده، دلاور، دلیر.
۲۱ رادمهر: بررسی کامل: اسم رادمهر.
۲۲ راما: منسوب به رام، رام. آرام، متین.
۲۳ راوی: اسم با ریشه عربی به معنی روایتگر.
۲۴ رسام: رسم کننده، طراح، نقاش.
۲۵ رسول: فرستاده، پیام آور، پیغمبر، پیک، سفیر.
۲۶ رام: یعنی آرام.
۲۷ رهام: نام پسر گودرز که در جنگ دوازده رخ ‘ بارمان ‘ را کشت، پرنده ای که شکار نکند. بررسی کامل: اسم رهام.
۲۸ رهی: غلام، بنده، چاکر.
۲۹ ساعی: تلاشگر، کوشا.
۳۰ هورام: آرام خوب. بررسی کامل: اسم هورام.
۳۱ سالار: سردار، فرمانده، پیر، ریش سفید.
۳۲ مهراد: مهتر و بزرگتر، بخشنده بزرگ. بررسی کاملتر: اسم مهراد.
۳۳ سام: جهان پهلوان پدر زال و جد رستم جهان پهلوان، آتش. بررسی تخصصی: اسم سام.
۳۴ سامر: اسم عربی پسرانه به معنی داستان سر، افسانه گوینده، قصه گو.
۳۵ سامراد: بررسی کامل: اسم سامراد.
۳۶ سردار: پیشوا، رئیس، سردسته، فرمانده.
۳۷ صارم: اسم عربی، شمشیر تیز، قطع کننده، برنده.
۳۸ صالح: اسم پسر عربی به معنی امین، پارسا، پرهیزگار، خلف.
۳۹ صدرا: اسم عربی، منسوب به صدر، ارج دهنده.
۴۰ طاها: اسم عربی، نام سوره ای در قران کریم.
۴۱ عادل: نام عربی پسرانه به معنی دادگر، دادگستر، دادور.
۴۲ علی: بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا. معنی و بررسی کامل اسم: علی.
۴۳ عماد: پالار، رکن، ستون، تکیه گاه، متکا.
۴۴ کاوه: نام شخصیتِ اساطیری شاهنامه و آهنگری ایرانی.
۴۵ کسری: خسرو پرویز، معرب از فارسی خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد.
۴۶ کمال: بلوغ، پختگی، رسایی، رشد.
۴۷ کهرام: نام قلعه ای در هندوستان.
۴۸ کی راد: ترکیب کی به معنی پادشاه و راد به معنی بخشنده است. کی راد یعنی شاه بخشنده، پادشاه جوانمرد.
۴۹ گرامی: ارجمند، مقدم.
۵۰ محمد: ستوده، بسیار تحسین شده.
۵۱ محمود: ممدوح، ستایش شده، نیک.
۵۲ مهرسام: بررسی کامل: اسم مهرسام.
۵۳ مرصاد: بزنگاه، رصدخانه، زیجگاه، کمین گاه، گذرگاه.
۵۴ مسعود: خوشبخت، سعادتمند، نیک بخت.
۵۵ مهداد: داده ماه. مجازا بزرگزاده و اصیل و بالا مقام.
۵۶ مهدی: هدایت شده، آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعه.
۵۷ مهرداد: داده مهر، آفریده شده ی مهر. نام چوپانی که کوروش را پرورش داد.
۵۸ مهراس: بررسی کامل: اسم مهراس.
۵۹ مهرام: آن که ماه رام اوست، خوشبخت.
۶۰ موسی: از آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان.
۶۱ هادی: راهنما، رهبر. دلیل، راهبر، راهنما، رهبر، مرشد.
۶۲ برخی از نام ها به دلیل اینکه در ثبت احوال نبودند و قابلیت ثبت نداشتند حذف شدند.
۶۳ پیشنهاد شما؟

در قسمت نظرات اگر اسم بی نقطه دیگری (پسرانه یا دخترانه) سراغ دارید که در لیست بالا نیست، بنویسید تا به لیست اضافه کنیم.

منابع

 1. وبلاگ نام فارسی، نوشته دکتر نیکزاد، مقاله ۱۴۵٫
 2. لغت نامه دهخدا.
 3. فرهنگ لغات عمید.
4.9/5 - (23 امتیاز)

39 نظر برای “اسم های بی نقطه”

  1. اسم های بی نقطه: محمود مهاد حداد رسام ارسام
   + عادله عادل اسداله اسد احد صمد

   3
   1
  1. سارا هم اسم بی نقطه هست اما اکثر سارا ها پر از نقطه و پر از لک بر خلاف ظاهر مهربان، یک مار درونشان دارند که بیشتر شبیه اژدها هست. تو همین سایت اسم سارا رو سرچ می کنی و نظرات رو می خونی بیشتر می فهمی

   0
   1
   1. دقت نمایید. اسم علی هم در بین اسامی بی نقطه هست.

    9
    1
  1. اسم منم آوا هستم
   عالی بود این لیست اسم های بی نقطه سایتتون ولی کاش بیشتر بود

   3
   0
   1. اسمم حامد (بی نقطه)، بابام باقر
    عموم زاهد (با نقطه)، پاهام ثابت
    دست نزن برق می گیرتت
    پا نزن که جلق میشه کارت

    رپ کردم چطور بود

    3
    3
 1. اسما اسرا سارا سام هما هدا الهام ساره گلی خیلی اسم بی نقطه، هست

  7
  1
  1. عالی بود لیست سایت تون. ممنون بابت اسم های زیبای بی نقطه

   1
   1
 2. خیلی زیباست این لیست هایی که روی سایتتون قرار دادین
  لیست اسم های با مهر هم عالی بود

  3
  0
  1. اسم آرسام عالی بود
   تو همین سایت بررسی کامل اسم آرسام رو هم ببین

   1
   0
 3. من هم اسمم عسل هست یک نام بی نقطه. اسم خواهرم غزل و برادرم امیرعلی.

  1
  0

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.