Iranian boy name

Iranian boy name

اسم های ایرانی پسر

اسم پسر ایرانی با تلفظ در انگلیسی

در این قسمت تلفظ برخی از نام های پسرانه محبوب را قرار دادیم. چون در این ۱۱ سال فعالیت وبسایت #نام_فارسی بارها دوستان درباره تلفظ نام ها پرسیدند. بخصوص در مورد تلفظ اسم های جدید (اسم هایی که کمتر به گوش عموم آشنا هستند و در این سال ها مرسوم تر می شوند)

Iranian boys’ name

این لیست شامل نام های زیبای ایرانی پسرانه (اسم های اصیل با ریشه پارسی) و هم چنین اسم های جدید پسرانه هست که تلفظ نسبتا روان در زبان انگلیسی و بیشتر زبان ها دارند.

اسم پسر ایرانی
اسم ایرانی پسر

آرون Aron رایان Rayan ایلیا Ilia سورن Soren آلان Alan Allan
آدرین Adrian داریو Dario داریان Darian آرسن Arsen سام Sam اروین Erwin رابین Robin
باراد (simillar to Brad)

اشوان Ashvan & اشکان Ashkan
هومن Houman داریس Daris سامین Saamin آرسان Arsan
نیکان Nickan آران Aran نیما Nima
Nāmi نامی Raman رامان Noyan نویان

Ramin رامین Kian کیان Makan ماکان Hakan هاکان Ram رام Ramyad رامیاد
Shahan شاهان (is also simillar to Sean)
Radin رادین Radvin رادوین Arvin آروین
Arta آرتا Artan آرتان Artam آرتام
Pakan پاکان Kamran کامران Dara دارا
Youna (Hebrew) یونا  Ario آریو Hamin هامین
Aren آرن Aria آریا Ermia (Hebrew) ارمیا
Atmin آتمین Aran آران Daris داریس
Adin آدین Benyamin (=Benjamin Hewbrew) بنیامین
Nivan نیوان Arian آرین Kamyar کامیار.

Houmān هومان Armān آرمان Dāriā داریا Sāmān سامان Rātin راتین Sourenā سورنا
Benyām بنیام Armes آرمس Jānyār جانیار
Mehrās مهراس Kiā کیا Sāmyār سامیار
Arshen آرشن Arshan آرشان Mātyār ماتیار
Diāko دیاکو Rādmān رادمان
Kiāsām کیاسام Dānyār دانیار Sourin سورین

Farimān فریمان Shahsām شهسام Shahsān شهسان Shahyār شهیار Farzād فرزاد Farzām فرزام Farbod فربد

Hounām هونام Ariāman آریامن Eris اریس Hourād هوراد Rāmtin رامتین Rāstin راستین
Omid امید Diān دیان Rāmyād رامیاد
Fahām فهام Nickbod نیکبد
Kāvān کاوان Mārtyā مارتیا
Dāris داریس Māhyād مهیاد
Shahbod شهبد Nāmin نامین Rām رام
Rāmi رامی Irmān ایرمان Ahourā اهورا
Hourām هورام Hirbod هیربد Ariorād آریوراد
Farnāmفرنام Houyar هویار Artia آرتیا

Ardiyān اردیان Kiyamehr کیامهر kiyarad کیاراد
Kiyaram کیارام Manyar مانیار
Aryanmehr آریان مهر MehrYad مهریاد

کاویان Kāviyān رهیار Rahyār کیبد Keibod
ژیوار Zhivār یارا Yārā ماهبد Māhbod
هامان Hāmān شهریار Sharyār
سامان Sāmān یارسا Yārsā
آریاراد AriāRād ماهیار Māhyār بهامین Bahāmin
دیار Diyār کامین Kāmin

در آخر پیشنهاد می کنیم حتما قسمت تلفظ درست اسم ها را نیز ببینید. هم چنین اگر درباره تلفظ اسم خاصی ابهام دارید در قسمت نظرات بنویسید تا به شما در اسرع وقت پاسخ دهیم. همچنین اگر به دنبال نام های ایرانی بین المللی یا اسم هایی که تلفظ روان در خارج از کشور را دارند هستید، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

🔅 نام فارسی: مرجع نام ها 🔅

Stylish boy name

اسم پسر

اسم پسر جدید و شیک

منتخبی از زیباترین و جدیدترین اسامی پسرانه شامل اسم های پسر شیک و امروزی. در مطالب قبلی و بخش اسم پسر و دختر وبسایت، لیست کامل نام های پسرانه به ترتیب حروف الفبا قرار دارند. اما در این قسمت بنا بر تجربه ۱۱ ساله تیم نام فارسی در زمینه اسم های ایرانی، بر آن شدیم تا فهرستی از اسم های جدید امروزی که به اصطلاح پدر مادرها اسم پسر شیک هستند را قرار دهیم. تا انتخاب اسم پسر برای فرزند کمی راحت تر صورت پذیرد. بنابراین خیلی از نام های ناملموس تر، اسامی ای که محبوبیت کمتری داشتند (بر اساس نظر سنجی اسم و نظرات دوستان نام فارسی در اینستاگرام و تلگرام) از این لیست حذف شدند. مجموعه گردآوری شده شامل نام های جدید و به روزتر پسرونه است.

Boys' Name
اسم پسر Boy Name

در این لیست سعی شده است نام های پسر به روزتر، اسامی پسرانه که طبق تعاملات ما در دهه گذشته با همراهان NameFarsi محبوب تر و مقبول تر برای انتخاب اسم فرزند پسر هستند ارائه شود. اما قبل از آن همانطور که در راهنمای انتخاب اسم گفتیم، معیار های انتخاب نام کودک را مرور مختصری می کنیم. با این تفاوت که معیارهای پدر مادرهای امروزی تر را بیشتر در نظر بگیریم. ❤️

معیارهای انتخاب اسم:

 1. کوتاه بودن نام
 2. خوش آوا بودن اسم
 3. اسم با معنی زیبا
 4. اسم با فراوانی کم (جدید بودن)
 5. ریشه اسم

لیست اسم پسر جدید و امروزی

Stylish new boy’s name

اسم های جدید پسرانه امروزی با معنی، متناسب با سلیقه پدر مادر های امروزی. 🌹

چند اسم پسر منتخب را در ابتدا ببینید:

کاویان آبتین رایبد کیاشا بابک دامون نِرسی هامون داریا کوهیار ونداد پَرشان نیاوش البرز سهراب (اسامی شاهنامه های را میز ببینید) بامداد سورن سورنا خشایار دماوند کاوه آذرخش ایرج نوژَن پاشا سهند ساسان سیاوش کیخسرو زاگرس بِلاش مهرپاد کارون کی‌خرَد

ضمنا می توانید برای مشاهده لیست کامل اسم پسر با حرف مورد نظر خود، روی تیترهای مربوطه کلیک نمایید.

اسم پسر با ا

اَبیش: بی رنج
اَپروَند: دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند
اَپروَیژ: پیروزمند و شکست ناپذیر. نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
اَترس: دلیر، بی ترس
اَرتان: راستگو. نام پسر ویشتاسب
اَرشَن: نام برادر کاووس
اَرشام: پسر عموی داریوش بزرگ
اَرشان: نام نیای داریوش بزرگ
اَشوداد: نام برادر هوشنگ پیشدادی
اَنوش: بی مرگ. جاویدان
اَوَرداد: از سرداران کورش بزرگ
اَوَرکام: نام پسر داریوش هخامنشی
اُزیرن: گاه پسین
اُوژن: زننده و شکست دهنده دشمن
ارد: نام سیزدهمین پادشاه اشکانی
اردشیر: نام پادشاه هخامنشی و ساسانی
اردلان: از واژه ارد ایرانی است
اردوان: در اوستا، پشتیبان راستی و درستی است.
ارشا: راست و درست
ارشک: نام نخستین پادشاه اشکانی.
اروَند: شریف، نجیب. نام پدر لهراسب.
اسپاد: دارنده سپاه نیرومند
اسپهبُد: نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان.
اشتاد: راستی
اشکان: نام سومین نیای پاکر
افشین: نام سردار ایرانی
البرز: کوه بلند. نام پهلوانی است.
الوند: توانا و تیزپا
امید: نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد. معنیش روی خودش هست. امید و آرزو.
امیدوار: نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار
اندریمان: کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است.
اهورا: هستی بخش، خداوند
اورمزدیار: خدایار، یاور اهورا
اوستا: دانش، کتاب دینی. اسم های اوستایی.
اوشیدر: پروراننده قانون مقدس
ایزد: ستایش و ستودن
ایزدیار: یاور ستودنی

اسم پسر با آ

آبتین: نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
آترین: نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ
آدُر: آذر، آتش
آذرخش: صاعقه، برق
آراد: نام فرشته موکل بر دین و تدبیر امور روز آراد، نام روز بیست و پنجم ماه شمسی، (در زبان پهلوی) آرای، آراینده.
آراز: (معنی: زلال و پاک). اسم ترکی پسرانه معادل آراس است.
آرتا: اسم اوستایی. آرتا یعنی مقدس، راست گفتار، درست کردار.
آرتین: منسوب به آرت، پاکی و تقدس، نام هفتمین پادشاه ماد
آرش: پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی
آرمان: آرزو، خواسته
آرمین: آرامش، آسودگی
آروین: معنی اسم آروین و نظرات درباره این نام.
آریا: اصیل و آزاد، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش
آریامن: نام فرمانده ناوگان خشایار شاه
آریامنش: نام پسر داریوش
آریوبرزن: دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم
آزاد: نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده
آزادمهر: مهربان و رها.
آژمان: بی زمان
آسا: نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده. آسا در حال حاضر اسم دختر است.
آوید: دانش و خرد، مشتاق (اسم پسر و دختر) و در حال حاضر فقط برای فرزند دختر مورد تایید ثبت احوال کشور است.
آیریک: نام نیای یازدهم اشوزرتشت

اسم پسر با ب

بدخشان: لعل
برِشنوم: پاک و تمیز
برازمان: بلند اندیشه
بردیا: نام پسر کوچک کورش
برسام: نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی
برمک: نام وزیر شیروی ساسانی
بَهاوند: در اوستا به چم وهوونت دارنده نیکی
بُرزو: بلندبالا. نام پسر سهراب
بُرزویه: نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو.
بُندار: دارنده اصل و بنیاد
بهراد: نیکی بخش
بهروز: روزگار نیک و خوش
بهزاد: نام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زور. آنکه سرشتش نیک است.
بهمرد: مرد خوب و نیک.
بابک: نام پسر ساسان در زمان اشکانیان
باتیس: نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم
باربد: نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز
بامداد: نام پدر مزدک
بخت آفرین: نام پدر هیربد شهریار
بهرام: فتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامه
بهمن: نیک منش. نام پسر اسفندیار. نام ماه یازدهم ایرانیان.
بهنام: نیک نام
بیژن: نام پسر گیو

اسم پسر با ب

پَریبُرز: بلند بالا، نام پسر کیکاووس
پارسا: پرهیزکار و فروتن.
پاکدین: دین درست، دین پاک.
پاکزاد: پاک نژاد، نجیب.
پاکمهر: پاک و مهربان. آنکه مهربانیش پاک و بدون نیت است.
پدرام: نام نبیره سام. درود، شادباش.
پرهام: معنی اسم پرهام را ببینید.
پژمان: به معنی دلتنگ. پژمان (حسين پژمان بختياری) اديب و شاعر معاصر.
پوریا: نام یکی از پهلوانان ایران.
پولاد: نام پسر آزادمرد پسر رستم
پویا: جوینده.
پویان: پوییدن.
پیروز: پادشاه ساسانی. به معنی موفق. برنده.
پیلتَن: پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال
پیمان: مهر، عهد

اسم پسر با ت

تَهمتَن: بزرگ پیکر
تاژ: برادر هوشنگ پیشدادی
تیرداد: بخشنده تیر. نام دومین پادشاه اشکانیان
تیگران: نام یکی از سرداران خشایار شاه

اسم پسر با ج

جاوید: نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان
جم: به معنی جام. برخی آن را معادل جمشید (مخفف جمشید) می دانند.
جمشید: از پادشاهان پیشدادی. به معنی جم درخشان یا جم شاه.
جهانگیر: نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران.

اسم پسر با چ

چالیک: از بازی های کودکان
چلیپا: گردونه مهر
چینوَد: چگونه زیستن

اسم پسر با خ

خداداد: داده خدا.
خدایار: آنکه خداوند یار اوست.
خدیو: بلند جایگاه، سرور
خردمند: نام یکی از پیروان دستور آذرکیوان
خشایار: شاه دلیر و مردمنش
خوشنام: درستکار، نیکنام

اسم پسر با د

دَریز: نام داماد داریوش بزرگ
دادمهر: یعنی عدالت دوست. نام چند تن از امير زادگان و شاهزادگان در تاريخ.
دادنام: آنکه به عدالت معروف است.
دادوَر: دادگر، عادل
دارا: دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی
داراب: نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی
داریوش: نام سومین شاهنشاه هخامنشی.
داژو: سوخته، داغ
دانیار: به معنی بخشنده این اسم ریشه کردی نیز دارد. معنی یار دانا نیز برای این اسم آمده است.
دلاور: دلیر، قهرمان
دماوند: نام سرداری درزمان ساسانیان.
دهناد: از نام های برگزیده
دینیار: یاری دهنده دین

اسم پسر با ر

رادمهر: مهربان بخشنده.
رادوین: جوانمرد، بخشنده.
رادین: بخشنده، جوانمرد.
راستین: درست، راست قامت.
رامبد یعنی آرامش دهنده. ترکیب رام به معنی آرام و بد به معنی نگهبان.
رامیار: یار آرام. در برخی منابع چوپان.
رامین: (= رام، رامتين)، نام عاشق ويسه. (اين كلمه در بعضی منابع مركب از «رام»به معني طرب و «ين»است به معني طربناك است).
رایان: اندیشمند
رایبد: به معنی حکیم، دانا.
رایکا: (اسم گیلکی) (= ریکا) به معنی پسر، محبوب و مطلوب.
رایمون: اسم گیلکی پسرانه به معنی پسر باهوش.
رسام: به معنی رسم کننده است و ریشه عربی دارد.

اسم پسر با ز

زَریر: دارنده جوشن زرین
زَم: نام یکی از پسران غباد ساسانی.
زَواره: پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم.
زادان: نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرون.
زال: نام پدر رستم.
زامیاد: نگهبان زمین.

اسم پسر با ژ

ژاماسب: نام شوهر پورچیستا جوانترین دختر اشوزرتشت.
ژوپین: نام پسر کیکاووس

اسم پسر با س

سروش: گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار.
سپهر: آسمان
سپنتا: مقدس، ورجاوند.
ساسان: نام پدر بزرگ اردشیر بابکان
سالار: پدر زال، پسر نریمان
سام: بهدینی از خاندان گرشاسب
سامان: نام بزرگ زاده بلخ
سانیار: حامی وپشتیبان، نام یکی از قبایل کرد.
سپند: ورجاوند و مقدس. اسفند
سپهر: به معنی آسمان است.
سپهرداد: داده یا آفریده آسمان
سپیدار: درخت بلند و راست
سرافراز: سربلند، با افتخار
سزاوار: شایسته
سهراب: تابش سرخ. نام پسر زال
سورن: دلیر و پهلوان، توانا
سوشیانت: برگزیده دینی
سیامک: نام پسر کیومرس در شاهنامه
سیاوش: نام پسر کیکاووس. از شصخیت های شاهنامه فردوسی.
سینا: یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت.

New Boy Name
اسم پسر جدیدNew Boy Name

اسم پسر با ش

شاهان: مانند شاه.
شاهرخ: آنگه رخ شاهانه دارد. زیباروی.
شایان: شایسته.
شایگان: شایسته.
شروین
شهرام: شاه آرامش.
شهریار: پادشاه، شاه. (در قديم) حاكم، فرمانروا.
شهیاد
شهیار: یار و یاور شاه.

اسم پسر با ف

فروهر: نیروی اهورایی درون انسان. Farvahar
فرساد: (دساتیر) ۱- حکیم، دانشمند، دانا، عاقل؛ ۲- نام درختی
فرهود: مرد درشت اندام. قوی هیکل.
فُرود: نام پسر سیاوش.
فراز: بالا، بلندی
فرازمان: دارای اندیشه‌ بلند، دارای افكار متعالی.
فرازمند
فرامرز: نام پسر رستم زال
فربد: نگهبان و نگهدار فر. Farbod
فربود: راست و درست
فرخ: بزرگی و شوکت. از مفسران اوستا در زمان ساسانی
فرداد: زاده‌ي با شأن و شكوه و شوكت، مولود با شكوه. فرزند شکوهمند.
فردین: پیشرو در دین
فرزاد: فرزند با شكوه و عظمت.
فرزام: لايق، در خور، شايسته، سزاوار.
فرزین: معادل فرزان هم هست. به معنی فروزان؛ همچنین مهره‌ وزير در بازی شطرنج. نام مكاني در كرمان.
فرشاد: شادبخت و شادمان.
فرشید: نورانی تر.
فرنام: نام یکی از سرداران شاپور
فرهاد: پیشرو قانون.نام پهلوانی در شاهنامه. نام چند پادشاه اشکانی.
فرهود: پسر زیبا، صداقت و راستی در دین.
فرهومند: باشکوه و بزرگ
فریان: خاندانی از دوستان اشو زرتشت
فریبرز: نام پسر کیکاووس
فیروز: نام هجدهمین پادشاه ساسانی

اسم پسر با ک

کارن: شجاع و دلیر
کامیار: کامیاب، کامروا
کیاراد: به معنی سلطان جوانمرد

اسم پسر با گ

گَرشاسب: در اوستا به چم پهلوان نامی، همانند رستم شاهنامه.
گالوس: نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیس
گرانمایه: پرارزش، پر ارج
گژدهم: از جنگجویان و سرداران کیانی و پدر گردآفرید
گشتاسب: نام پنجمین پادشاه کیانی
گودرز: نام پسر گیو، از پهلوانان نامی لشکر کیکاووس
گیل: گرد و پهلوان
گیو: پهلوان ایرانی

اسم پسر با ل

لهراسب: دارنده اسب تیزرو. پدر گشتاسب

اسم پسر با م

مهراب: نام پادشاه کابل و پدر رودابه
مهرین: مهربان. Mehrin
مازار: یکی از سرداران مادی کورش
مازیار: نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان
ماکان: نام پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی
ماندگار: پایدار، ماندنی
مانی: اندیشمند، نام پیکر نگار نامی در دوران شاپور
ماهان: نام پسر کیخسرو پسر اردشیر پسر غباد
ماهر: زبر دست
ماهوار: از گوشه های موسیقی
ماونداد: نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان.
مزدک: نام پسر بامداد در دوران ساسانی
منوشفر: نام پدر منوچهر شاه پیشدادی
مه زاد: بزرگزاده و یا زاده ماه.
مهراد: جوانمرد، زیباروی.
مهران: یکی از هفت خاندان نامی دوران ساسانی
مهرجو: آنکه به دنبال مهربانی است. مهردوست و مهربان.
مهرداد: نام چوپانی که کوروش را پرورش داد
مهرزاد: زاده مهر
مهرگان: جشن ملی ایران
مهیار: یار ماه. زیبا و با عظمت مثل ماه.

اسم پسر با ن

نَستور: نام پسر زریر، برادر شاه گشتاسب.
نامجو: جوینده نام.
نامدار: محبوب و معروف.
نامور: نامدار و ماهی افتخار.
نریمان: دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه
نکیسا: نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویز
نمایان: آشکار، هویدا
نوتریکا: نام سومین برادر اشوزرتشت
نوید: مژده شادمانی
نیکان: توضیح کامل و نظرات درباره: اسم نیکان.
نیکدل: آنکه دلی نیک و خوب دارد.
نیکروز: سعادتمند، خوشبخت
نیکزاد: آنکه خوب زاده شده و ذاتش نیک است.
نیکنام: نیکونام، خوشنام.
نیما: نام یکی از شاعران ایرانی.
نیو: پهلوان و دلیر.
نیوان یعنی: مرد دلیر، شجاع، پهلوان. اسم کردی پسر.

اسم پسر با ه

هَخامنش: دوست منش. نام سردودمان هخامنشیان. (موسس سلسلسه هخامنشی)
هَردار: نام هشتمین نیای اشوزرتشت
هَژیر: خوو پسندیده، از پهلوانان دوره کیانی پسر گودرز
هُرمز: نام سومین پادشاه ساسانی
هُزوارش: شرح و تفسیر
هُژبر: دلیر و نامجو
هامان: یکی از درباریان خشایار شاه
هامرز: نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی
هامون: از نام های ایرانی
همگون: همرنگ، همانند
هوبَر: دربردارنده نیکی
هوتن: فرماندار ساحلی در روزگار داریوش.
هوداد: نیک آفرید
هودین: نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان
هوشیدر:
هوم: گیاه مقدس
هومن: خوب منش
هیرسا: معادل نام پارسا است. ریشه نام فارسی.

اسم پسر با و

وَهمنش: خوش منش، نیک منش
وُهومن: ریشه اصلی بهمن امروزی
ورزم: شعله آتش، گرمی آتش
ورساز: جوان آراسته و زیبا
وهامان: نام پدر سلمان فارسی.

اسم پسر با ی

یزدان داد: موبدی در سده نهم که در کرمان می زیسته است.
یزدان مهر: آنکه مهربانیش زیاد در اندازه خداوند است. بسیار مهربان.
یزدان یار: معادل نام خدایار که در بالا اشاره شد.

❤️ لیست کامل اسامی با هر حرف را نیز می توانید با لمس ه تیتر (مثلا اسم پسر با س) ببینید.

شاد باشید و خوشنام | نام فارسی دات کام

اسم سورنا

معنی اسم سورنا

سورنا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم سورنا در ثبت احوال ایران

همانطور که در لیست کامل اسم پسر با س دیدید اسم سورنا از اسم های زیبای پسرانه ایرانی است. اسم اصیل ایرانی پسرانه، نامی خوش آوا، با فراوانی کم. نامی که تمامی ویژگی های یک اسم مناسب برای پسر را دارد.

Sourena name
اسم سورنا Sourena name

همه چیز درباره اسم سورنا

معنی سورنا

Sourena (Sorena) name meaning

معنی اسم سورنا در بیشتر منابع، به اسم سورن ارجاع داده می شود. پیشنهاد می کنیم شما هم توضیح و بررسی اسم سورن را در وبسایت ما بخوانید. بر اساس خیلی منابع و برخی تعابیر نام سورنا در واقع صورت دیگر سورن است. سورن + الف (که به احتمال زیاد الف نسبت است).

 1. اگر سورن را معادل سورین بدانیم، پس سورنا نیز به معنی دلیر و شجاع خواهد بود.
 2. سورن نام خاندانی در زمان اشکانیان بوده. پس سورنا می شود منسوب به خاندان سورن.
 3. علاوه بر این سورنا در برخی منابع قدرتمند معنی شده است.

خیلی از نام ها در واژه نامه دهخدا یا دیگر لغت نامه ها معانی متفاوتی غیر از معنی اسم دارند. زمانی که به یک اسم از دید واژه نگاه می شود معانی دیگر آن را نیز می توان بررسی کرد که البته از نظر ما خیلی در مورد اسم ها درست نیست. اما در ادامه معنی “سورنا” در لغت نامه دهخدا را خواهید دید.

Sorena name
اسم سورنا Sorena’s name

در ادامه اطلاعات دقیق تر اسم سورنا را بخوانید.

بیشتر بخوانید

ارشیا Arshia

معنی اسم ارشیا

نام ارشیا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم ارشیا در ثبت احوال ایران

در قسمت اسم پسر با ا در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام‌فارسی گفتیم، اسم ارشیا اسم پسرانه فارسی، نامی خوش آوا به سبب وجود آوای “ا” در ابتدا و انتهای نام. اسم ارشیا چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها تقریبا یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید. توجه کنید که این نام را با اسم عرشیا که ریشه عربی دارد اشتباه نگیرید.

ارشیا درسته یا عرشیا؟!

برخی از دوستان همواره می پرسند که ارشیا درست هست یا عرشیا؟ باید بگوییم هر دو درست هستند و هر دو نام پسرانه هستند با املای کمی متفاوت.

همه چیز درباره نام ارشیا را در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید

اسم پوریا

معنی اسم پوریا

پوریا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم پوریا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم پوریا

همانطور که در قسمت اسم پسر با پ و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، پوریا اسم فارسی پسرانه و از جمله نام های ریشه دار در فرهنگ ایران زمین است. نامی که علاوه بر آوای خوش و معنی خیلی زیبا، یادآور شخصیتی بزرگ در تاریخ ایران زمین نیز هست. پوریا از نام های محبوب در بین ایرانیان از قدیم تا به امروز است و جالب است که این محبوبیت سبب نشده فراوانی این اسم خیلی زیاد باشد و همواره در دهه های مختلف فراوانی نسبی کمی هم داشته است.

معنی پوریا

اسم پوریا یعنی چه؟ Pourya name meaning

معنی اسم پوریا: بسیار دارنده، دارا.

ریشه اسم پوریا

ریشه نام پوریا فارسی است.

پوریا
اسم پوریا

پوریا اسم پسر یا دختر؟

برای ما خیلی عجیب است که برخی دوستان پرسیدند که پوریا اسم پسرانه است یا دخترانه. شاید به دلیل مختوم بودن این نام زیبا به حرف الف برای برخی افراد خارج از کشور که اطلاعات کامل زبانی از زبان فارسی ندارند، این شبهه به وجود آمده باشد.

تاریخچه اسم پوریا

پوریای ولی

معمولا ایرانیان نام پوریا را با نام پهلوان معروف ایرانی، شخصیت باستانی، پوریای ولی که مظهر جوانمردی است می شناسند. نام اصلی او محمود خوارزمی متخلص به قتالی است که در ورزش‌های زورخانه‌ای پیشینه زیادی داشته است. پوریای ولی در جوانی کشتی می‌گرفت و پیشه پوستین‌دوزی و کلاه‌دوزی داشت. در همان زمان جوانی، به شهرهای گوناگون آسیای میانه، ایران و هندوستان سفر کرد و همه جا کشتی گرفت و به پهلوانی نام یافت. پوریای ولی در میان ورزشکاران ایرانی نمونه اخلاق، مردانگی و جوانمردی است و نه تنها در مقام یک پهلوان، بلکه در مقام یک قدیس در میان مردم جایگاهی والا و افسانه‌ای دارد.

پوریا از نامدارترین کشتی گیران دوران خود، یار و یاور مستمندان و ستم دیدگان نیز بود. در اواخر عمر خود، به عرفان و فلسفه متمایل شد و در زمره عارفان، اقطاب و درویشان درآمد و احتمالا از همین رو، لقب ولی را هم بدست آورد. او در سال ٧٠٣ اثر بزرگ خود، کنزالحقایق، را تألیف نمود.

اسم پوریا در لغت نامه دهخدا

در کتاب لغتنامه دهخدا پوریا معنی نشده است و فقط “پوریای ولی” آمده است.

پوریای ولی: پهلوان محمود خوارزمی ملقب به پوریای ولی و نیز ملقب به قتالی. اصل او از مردم گنجه است. شجاعی عارف بود. او را مثنویی است بنام کنزالحقائق. وی بسال ۷۲۲ هـ . ق. در خیوق در گذشته است. رجوع به تذکرهٔ صبح گلشن و قاموس الاعلام ترکی و ریحانة الادب و مجالس العشاق شود.

از اوست: آنیم که پیل [چرخ ] برنتابد لت ما بر چرخ زنند نوبت شوکت ما گر در صف ما مورچه ای گیرد جای آن مورچه شیر گردد از دولت ما. و نیز او راست: بهشت و دوزخت با تست در پوست چرا بیرون ز خود میجوئی ای دوست. و هم از اوست: افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. دربارهٔ پوریای ولی افسانه هایی در میان پهلوانان و زورخانه کاران رایج است.

شهر تاریخی گنجه

شهر گنجه شهری در شمال غربی جمهوری آذربایجان و از شهرهای تاریخی قفقاز است. گنجه برای سده‌ها یک مرکز تاریخی و فرهنگی مهم در منطقه بوده است. این شهر تا سال ۱۸۰۴ میلادی، پایتخت خانات گنجه و بخشی از خاک ایران بود.

پس از واگذاری این شهر به امپراتوری روسیه توسط قاجارها طی پیمان گلستان در سال ۱۸۱۳ میلادی، اداره این شهر میان شمار فراوانی از فرمانداری‌ها از جمله فرمانداری گرجستان، فرمانداری گرجستان – ایمرتی، فرمانداری تفلیس و فرمانداری الیزابت‌پول جابجا شد. در حال حاضر گنجه بخشی از خاک جمهوری آذربایجان شد. گنجه همچنین زادگاه نظامی گنجوی شاعر پارسی‌گوی ایرانی است.

اسامی شبیه پوریا و هماهنگ با نام پوریا

اسم پسر که به پوریا بیاد:

پارسا، پاشا، آریا، پرهام، شهرام، پویان، پویا، پیمان و قسمت اسم های پسرانه با پ را ببینید.

اسم دختر که به پوریا بیاد:

پریا، پانته آ، پرنیان، رایا، پرنسا، پردیس، پریسا، پارمیدا، پارسوا، پارمیس و قسمت اسم دختر با پ را ببینید.

شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید؟ قسمت مشاوره اسم را ببینید.

اسم پوریا به انگلیسی با فونت زیبا

نوشتن اسم پوریا (عکسنوشته و اسمنوشته نام پوریا به انگلیسی Pourya or Pouria) برای پروفایل با فونت زیبا.

Pourya
اسم پوریا به انگلیسی

به نظرتون کدام شکل نوشتاری اسم پوريا در انگلیسی مناسب تر است؟ Pourya یا Pouria؟

پوریا Pourya
معنی اسم پوریا

نظرسنجی اسم پوریا

اسم پوریا قشنگه؟

نظر شما درباره اسم پوريا چیست؟ آیا این نام را می پسندید؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را درباره این اسم زیبا بنویسید.

منابع

 1. وبلاگ نام فارسی، نوشته دکتر نیکزاد، مقاله ۱۲۴
 2. سازمان ثبت احوال ایران.
 3. لغت نامه دهخدا: پوریای ولی.
 4. ویکی پدیا: پوریای ولی.
 5. شهر گنجه: ویکیپدیا.
اسم پسر جدید

اسم پسر جدید شیک

اسم پسر شیک

شامل نام های شیک، اسم پسر امروزی به همراه معنی اسم ها و ریشه دقیق

اسم های زیبای پسرانه جدید ایرانی

بنا به درخواست همراهان NameFarsi.com اسامی جدید پسر در این بخش قرار گرفتند.

در مطالب قبلی وب سایت، اسم های پسرانه که شامل لیست کامل اسم های پسرانه فارسی و ایرانی غیر فارسی به ترتیب حروف الفبا بود را قرار دادیم. اما در زیر گلچین از زیباترین اسم های پسرانه، شامل اسم های جدید، شیک و امروزی که اسامی محبوب پسرانه هستند را به تفکیک مشاهده خواهید کرد:

اسم پسر جدید شیک
اسم پسر شیک

اسم های جدید شیک پسرانه سال ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

می توانید برای دیدن بررسی دقیق و کامل هر اسم روی آن کلیک (لمس) نمایید:

 1. ایلیا
 2. آریا
 3. آراد
 4. آروین
 5. بردیا
 6. باراد
 7. پارسا
 8. پرهام
 9. داریو
 10. داریوش
 11. دارا
 12. رادین
 13. رادوین
 14. رایان
 15. سامیار
 16. سام
 17. سامراد
 18. شهیار
 19. شروین
 20. شاهان
 21. کورش
 22. کیان
 23. کایان
 24. گرشا
 25. گیو
 26. مهراد
 27. مهیار
 28. مهرزاد
 29. نویان
 30. نوید
 31. نریمان
 32. ونداد
 33. هامین
 34. هومن
 35. یونا
 36. یوحنا
 37. یارا (اسم مشترک بین دختر و پسر)

لیست نام های پسرانه

لیست اسامی پسر ایرانی در دسته بندی های مختلف که می توانید روی هر کدام که نیاز دارید کلیک (لمس) نمایید و اسم های مربوط به آن طبقه بندی را ببینید.

اسامی پسرونه

با این تقسیم بندی می توانید راحت تر بنا به سلیقه و علاقه تان اسم مورد نظر خود را انتخاب نمایید و یا گلچینی از اسامی مورد پسند خود تهیه کنید و اگر بین نام ها تردید داشتید در اینستاگرام یا تلگرام  به ما پیام دهید تا برایتان نظرسنجی قرار دهیم و یا نظر مشاور اسم را برایتان ارسال نماییم.

که شامل لیست منتخبی از اسم های پسرانه (جدا از اینکه ریشه اسم چیست). لازم به ذکر است که این اسامی به انتخاب همراهان نام فارسی است و شما هم می توانید در نظرسنجی زیباترین نام پسر در این قسمت شرکت نمایید.

مناسب برای والدین که به زودی صاحب فرزند دوقلو پسر می شوند و هم چنین کسانی که فرزند پسر دوم به جمع خانواده شان اضافه می شود. شامل اسم های پسرانه هماهنگ و زیبای ایرانی.

اینستاگرام نام فارسی به آدرس NameFarsi@ مدت هاست که با طراحی تصویر نام های زیبای ایرانی همراه شما بوده است. در این قسمت اسم هایی که بیش از دیگر نام ها محبوب شده اند (لایک Like گرفته است) قرار گرفته است.

 • اسم های پسر بین المللی

شامل نام های زیبای پسرانه است که ریشه ایرانی دارند و در سایر کشور های دنیا نیز کاربرد دارند.

شامل اسم های پسرانه لری زیبا

شامل اسم های پسرانه ترکی زیبا

شامل اسم های پسرانه کردی زیبا

شامل اسم های پسرانه گیلکی و مازنی (مازندرانی) زیبا

اسم پسر شیک جدید
اسم پسر جدید
 • برای دریافت جدیدترین اسم های پسرانه زیبا می توانید با مشاوره اسم ما تماس بگیرید.