فراوانی اسم دختر پسر

فراوانی نام ها

تعداد نام ها در ثبت احوال ایران

در مطالب قبلی فراوانی اسم های دختر و پسر جدید (تعداد افرادی که دارای اسم خاصی هستند) که خیلی از دوستان از ما خواسته بودند را قرار دادیم. این لیست شامل نام های محبوب دخترانه و نامهای پسرانه ایرانی محبوب است.

در ادامه فهرست اسم جدید سال ۹۸ و ۹۹ به همراه آخرین اطلاعات فراوانی هر اسم را برای شما همراهان “نام فارسی” قرار داده ایم. NameFarsi.com

فراوانی نامهای ایرانی
اسم ها و فراوانی شان در ایران
فراوانی اسم دختر پسر
فراوانی نام های سال ۹۸ ۹۹

فراوانی چند نام محبوب دخترانه و پسرانه که بیشتر سوال شدند.

فراوانی اسم دختر و پسر در ثبت احوال ایران سال ۹۸ و ۹۹

(به ترتیب حروف الفبا)

فراوانی اسم النا
فراوانی اسم السا
فراوانی اسم ایلیا
فراوانی اسم الینا (فراوانی نام الینا در ایران):
فراوانی اسم ارشان
فراوانی اسم السانا
فراوانی اسم ارمیا
فراوانی اسم الوین: طبق استعلام تیم نام فارسی از ثبت احوال تهران، این نام مورد تایید ثبت احوال نیست.
فراوانی اسم ادلیا
فراوانی اسم ارسام
فراوانی اسم بهراد
فراوانی اسم باراد
فراوانی اسم بارانا
فراوانی اسم برکه
فراوانی اسم باران
فراوانی اسم برسین
فراوانی اسم برنا
فراوانی اسم بهنیا
فراوانی اسم بنیتا
فراوانی اسم بهار
فراوانی اسم پارسا
فراوانی اسم پارمیس
فراوانی اسم پرنسا
فراوانی اسم پسر
فراوانی اسم پناه
فراوانی اسم پوریا
فراوانی اسم پدرام
فراوانی اسم پارمیدا
فراوانی اسم پانیسا
فراوانی اسم تینا
فراوانی اسم ترمه
فراوانی اسم تیدا

فراوانی اسم ترنم در ثبت احوال

فراوانی اسم ترنم ۲۱۹۵۹ نفر است.

فراوانی اسم تانیا
فراوانی اسم ترانه
فراوانی اسم تارا
فراوانی اسم توحید
فراوانی اسم تیارا
فراوانی اسم ثمینا
فراوانی اسم ثامن
فراوانی نام ثنا

فراوانی اسم جانا

فراوانی اسم جانا در ثبت احوال ۱۰۸۸ نفر است.

فراوانی اسم جانان

فراوانی اسم جانان در ایران، فراوانی اسم جانان در ثبت احوال ایران: ۳۷۷۳ نفر است.

فراوانی اسم جانیار
فراوانی اسم جعفر
فراوانی اسم جواد
فراوانی اسم جاوید
فراوانی اسم جلال
فراوانی اسم چیستا
فراوانی اسم چشمه
فراوانی اسم چکامه
فراوانی اسم حلما
فراوانی اسم حسین
فراوانی اسم حسنا
فراوانی اسم حنانه
فراوانی اسم حورا
فراوانی اسم حسام
فراوانی اسم حسن
فراوانی اسم حنا
فراوانی اسم حامد
فراوانی اسم حدیث
فراوانی اسم خدیجه
فراوانی اسم خورشید
فراوانی اسم خاطره
فراوانی اسم خشایار
فراوانی اسم خلیل
فراوانی اسم خیام
فراوانی اسم خزان

فراوانی نام خانوادگی

فراوانی نام خانوادگی در ثبت احوال

درباره تعداد نام خانوادگی در ثبت احوال اطلاعات دقیقی وجود ندارد متاسفانه.

فراوانی نام خدیجه

فراوانی اسم دلسا در ایران

فراوانی اسم دلسا: ۹۴۷۷ نفر است.

فراوانی اسم دنیز در ایران

فراوانی اسم دیان: ۹۱۰ نفر است.

فراوانی اسم دیانا در ثبت احوال:

فراوانی اسم دیانا

فراوانی اسم دلوین
فراوانی اسم دیبا
فراوانی اسم دایان
فراوانی اسم دلیار
فراوانی اسم رایان
فراوانی اسم رادین در ثبت احوال
فراوانی اسم رونیکا
فراوانی اسم رستا
فراوانی اسم روشا
فراوانی اسم رادوین
فراوانی اسم رقیه
فراوانی اسم رادمان
فراوانی اسم رها
فراوانی اسم زهره

فراوانی اسم زهرا در ایران:

فراوانی اسم زهرا

در ایران ۲۸۹۷۹۶۳ نام زهرا را دارند. (طبق آمار ثبت احوال ایران)

فراوانی اسم زینب
فراوانی اسم زانیار
فراوانی اسم زیبا
فراوانی اسم زکریا
فراوانی اسم مینا
فراوانی اسم زهرا ناز
فراوانی اسم روهان
فراوانی اسم ژینا
فراوانی اسم ژیوان
فراوانی اسم ژوانا
فراوانی اسم ژوان
فراوانی اسم نیوان
فراوانی اسم ژالین
فراوانی اسم نیکان در ایران
فراوانی اسم ماهک
فراوانی اسم سلنا
فراوانی اسم سارا
فراوانی اسم ستیا
فراوانی اسم سورنا
فراوانی اسم سامین
فراوانی اسم سوین
فراوانی اسم سلین
فراوانی اسم ساغر
فراوانی اسم سودا
فراوانی اسم سارینا
فراوانی اسم شایان
فراوانی اسم شایلین
فراوانی اسم شهرزاد
فراوانی اسم شهریار
فراوانی اسم شایلی
فراوانی اسم شنتیا
فراوانی اسم شاینا
فراوانی اسم شایراد
فراوانی اسم شروین
فراوانی اسم شانا
فراوانی اسم صبا
فراوانی اسم صدف
فراوانی اسم صادق
فراوانی اسم صنم
فراوانی اسم صدیقه
فراوانی اسم صغری
فراوانی اسم صالح
فراوانی اسم سوفیا
فراوانی اسم صفورا
فراوانی اسم صاینا

فراوانی اسم ضحی در ثبت احوال ایران

فراوانی اسم ضحی. فراوانی نام ضحی در ایران فراوانی نام ضحا: ۱۶۴۸۵ نفر است.

فراوانی اسم طاها
فراوانی اسم طاهره
فراوانی اسم طهورا
فراوانی اسم طیبه
فراوانی اسم طنین
فراوانی اسم طناز
فراوانی اسم طراوت
فراوانی اسم طوبی
فراوانی اسم طه
فراوانی اسم طلا
فراوانی اسم زهیر
فراوانی اسم علی
فراوانی اسم عطرین
فراوانی اسم عسل
فراوانی اسم علیسان
فراوانی اسم عرفان
فراوانی اسم عاطفه
فراوانی اسم عرشیا
فراوانی اسم عارفه
فراوانی اسم عماد
فراوانی اسم عادله
فراوانی اسم غزل
فراوانی اسم غزاله
فراوانی اسم غزال
فراوانی نام غزل
فراوانی اسم فرهان

فراوانی اسم فاطمه در ایران:

فراوانی اسم فاطمه ۴۳۳۲۲۲۸ نفر است.

فراوانی اسم فربد
فراوانی اسم فرهام
فراوانی اسم فهیمه
فراوانی اسم فرسام
فراوانی اسم فائزه
فراوانی اسم فردین
فراوانی اسم فلورا
فراوانی اسم قاسم
فراوانی اسم قدیر
فراوانی اسم قاصدک
فراوانی اسم کیان
فراوانی اسم کارن
فراوانی اسم کیمیا
فراوانی اسم کوروش
فراوانی اسم کیاشا
فراوانی اسم کیاراد
فراوانی اسم کیانمهر
فراوانی اسم کیانا
فراوانی اسم کیارش

نام فارسی

فراوانی اسم گندم در ثبت احوال:

فراوانی اسم گندم ۳۱۰۲ نفر است.

فراوانی اسم گلسا
فراوانی اسم گرشا
فراوانی اسم گیسو
فراوانی اسم گیلدا
فراوانی اسم گیتی
فراوانی اسم گلاریس
فراوانی اسم گلشن
فراوانی اسم گلشید
فراوانی اسم لیلا
فراوانی اسم لیا
فراوانی اسم لنیا
فراوانی اسم لنا
فراوانی اسم لاوین
فراوانی اسم لیام
فراوانی اسم لیدا

فراوانی اسم لیانا در ایران

فراوانی اسم لیانا در ثبت احوال ۱۰۰۹۵ نفر است.

فراوانی اسم لارا

فراوانی اسم مهرسام در ثبت احوال

فراوانی اسم مهرسام

فراوانی اسم مهرسا
فراوانی اسم ماهان
فراوانی اسم مریم
فراوانی اسم مانلی در ثبت احوال
فراوانی اسم ملکا
فراوانی اسم مونا
فراوانی اسم نویان
فراوانی اسم نفس
فراوانی اسم ناهید
فراوانی اسم نیلا در ثبت احوال
فراوانی اسم نهال
فراوانی اسم نیلوفر
فراوانی اسم نورا
فراوانی اسم ویانا
فراوانی اسم ویهان در ثبت احوال
فراوانی اسم وانیا
فراوانی اسم ونداد
فراوانی اسم وفا در ایران
فراوانی اسم وحید
فراوانی اسم وجیهه

فراوانی اسم ها

فراوانی اسم هامین
فراوانی اسم هیلدا: ۱۰۰۰ نفر.
فراوانی اسم هیراد
فراوانی اسم هستی
فراوانی اسم هلیا
فراوانی اسم هانیل
فراوانی اسم هانیه
فراوانی اسم هلن
فراوانی اسم یامین
فراوانی اسم یکتا
فراوانی اسم یاسمین
فراوانی اسم یاسین
فراوانی اسم یاس
فراوانی اسم یارا
فراوانی اسم یسنا
فراوانی اسم یوتاب
فراوانی اسم یونا در ثبت احوال

اگر در مورد تعداد (فراوانی) نام خاص دیگری سوال دارید، آن نام را در قسمت نظرات درج نمایید.

برای دریافت نام های خاص با فراوانی کم با مشاوره اسم تماس بگیرید.

یک نظر برای “فراوانی نام ها”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *