Original Iranian name

اسم های اصیل ایرانی

فهرستی از نام های اصیل ایرانی

منتخبی از اسامی زیبای پارسی دختر و پسر

خیلی از دوستان و همراهان NameFarsi.com، اینستاگرام نام فارسی درخواست لیستی از نام های دختر و نام های پسر اصیل ایرانی داشتند، اسم های ایرانی اصیل که اکثرا ریشه فارسی (پارسی)، یا زبان های قدیمی ایرانی را دارند و اسمهای اصيل ايراني به حساب می آیند. گرچه در قسمت اسم پسر و اسم دختر وبسایت، اسم های ایرانی و آریایی به صورت کامل به تفکیک به همراه معنی اسم آمده اند. اما لازم دیدیم منتخبی از اسم های ایرانی زیبا و شیک که ریشه فارسی دارند و محبوبیت بیشتری بین پارسی زبانان ایران و سایر کشورهای دنیا دارند را یکجا قرار دهیم تا دسترسی همراهان نام فارسی به این نام ها راحت تر گردد.

اسامی آریایی

این نام های ایرانی آريايي شامل اسم های زیبای دوران کهن ایران (ایران باستان)، دوران هخامنشی و حکومت داریوش و کوروش هستند که خیلی از این اسم ها در کتاب شاهنامه فردوسی نیز آمده اند و اسامی شاهنامه ای محسوب می شوند. برای مشاهده توضیحات بیشتر (معنی نام و ریشه دقیق هر نام) علاوه بر کلیک روی اسم های مشخص شده، می توانید آن اسم را در قسمت جستجوی وبسایت نام‌فارسی جستجو نمایید. هم چنین نکات انتخاب اسم را نیز مطالعه بفرمایید.

اسم اصیل ایرانی
نام های اصیل ایرانی

نام های دختر و پسر ایرانی

اسامی زیبای پارسی اصیل به ترتیب حروف الفبا

اسم ایرانی با آ

آئوتا
آبتین
آبلانکا
آبنوش
آپادا
آپاما
آترنیا
آترونوش
آتریسا
آترین
آتش
آتشگون
آتنا
آتوسا
آدنا
آدورا
آذرگون
آذرنوش
آرا
آرامش
آرتا
آرتان
آرتوش
آرتیستون
آرتین
آرزین
آرسان
آرسیما
آرسین
آرش
آرشیدا
آرشین
آرگون
آرمان
آرمیتا
آرمیتان
آرمیلا
آرمین
آرنیکا
آروا
آروشا
آروین
آریا
آریامان
آریان
آریانا
آریتما
آریستا
آرین
آذین
آزمش
آزیتا
آزین
آسا
آسمین
آسیمان
آسیمن
آشا
آشینا
آفرین
آلیش
آموتیا
آنا
آناهیتا
آندیا
آنیتا
آوا
آویسا
آوینا (معنی اسم آوینا)
آیدا
آیدان
آیدین
آیلا
ارتاریا
ارتامن
ارتبرزین
ارتمن
اردا
اردلان
اردوان
اردین
ارزین
ارژن
ارسلان
ارسن
ارسیما
ارشا
ارشاما
ارشان
ارشانوش
ارشکان
ارشنوش
ارشیا
ارشین
ارغوان
ارمغان
اریکا
استاتیرا
اسفندیار
اشتوکان
اشکان
اشکین
افرا
افسون
افشان
افشین
المیرا
الیا
الیکا
انوش
انوشا
انوشیروان
انیران
اوتانا
اوراش
اورژن
اورش
اوستا
اهورا
ایرسا
ایلگار
ایلیا

اسم ایرانی با ب

بارسین
بارمان
بامین
ببروسا
بختیار
برانوش
بردیا
برزن
برزین
برسین
برنا
برهمن
بکتاش
بلاش
بلیان
بوران
بوژان
به آیین
بهتاش
بهنوش
بهنیا
بیارش
بیتا
بیژن
بینا

اسم ایرانی با پ

پاتیرا
پارتا
پارسا
پارسیا
پارمیدا
پاشا
پاکان
پاکتن
پانته آ
پرشان
پرنیا
پروا
پروین
پریا
پریتن
پریسا
پریوش
پژمان
پژوا
پوران
پورچیستا
پوریا
پوژمان
پوشیتا
پویا
پویان
پیران
پیروزان
پیمان

اسم ایرانی با ت

تابان
تارا
تانیا
ترسا
توران
توفان
توکا
تهمتن
تیران
تیگران
تینا

اسم ایرانی با ج

جامان
جامین
جانا
جوان
جویا
جویان
جهان

اسم ایرانی با چ و ح و خ

چاوش
چترا
چلیپا
چوبین
چیستا
حمیرا
حوریا
خدایار
خشایار
خوروش

اسم ایرانی با د

دارا
دارمان
داریا
داریوش
داماسپیا
دانا
دانوش
دانین
داورا
دایان
درسا
دریا
دریانوش
دستان
دلارا: ترکیب دل + آرا.
دلاسا: ترکیب دل + آسا. مایه آسایش دل.
دلربا
دلکش
دنیا
دیانا
دیانوش
دیبا
دینا

اسم ایرانی با ر

رابین
راتا
راتین
رادش
رادمان
رادنوش: ترکیب راد + نوش. راد به معنی بخشنده و جوانمرد است و نوش به معنی جاودان.
رادوین
رادین
راژان
راژیان
راسا
راسپینا
راشین
رامتین
رامتینا
رامسین
رامش
رامونا
رامیار
رامیلا
رامین
رامینا
راویار
رایان (معنی اسم رایان)
رایش
رایکا
رخشان
ردگون
رزمیار
رزیتا
رسا
رسپینا
رستان
رکسانا
روان
روبینا
روژا
روژان
روژینا
رونیکا
رویا
رها
ریبار
ریبوار
ریکا
ریما

اسم ایرانی با ز

زانیار اسم پسر کردی هست.
زرین
زلیخا
زونا
زیبا
زیبار
زیما

اسم ایرانی با ژ

ژالان
ژوپین
ژیا
ژیار
ژیلا
ژینا
ژیوار

اسم ایرانی با س

سارا (معنی اسم سارا)
سارنیا
سارینا
ساسان
ساشا
سالار
سامان
سامیار
سانا
سانان
سانیار
سبا
سپنتا
سپیتمن
ساینا
ستایان
ستایش
ستوش
سروش
سریرا
سمن
سمیرا
سمیرامیس
سوبا
سورا
سورن
سوزان
سوسن
سولان
سونیا
سهیلا
سیاوش
سیتا
سیروان
سیما
سیمین
سینا

اسم ایرانی با ش

شادان
شاران
شارمیتا
شارمین
شاهین
شایا
شایان
شایگان
شرمین
شروین
شکیلا
شمیلا
شمین
شنتیا
شوکا
شهرنوش
شهریار
شهلا
شهین
شیان
شیبا
شیدا
شیروان
شیرین
شیلا
شیما
شیوا

اسم ایرانی با ص، ع، غ

صبا
عرشیا
غوغا

اسم ایرانی با ف

فرامرز
فرامین
فرانک
فرجاد
فرحنا
فرحناز
فرخ
فرخزاد
فردین
فرزاد
فرزام
فرزان
فرزانه
فرزین
فرشاد
فرشته
فرشید
فرگون
فرمنش
فرناز
فرنبغ
فرنگیس
فرنو
فرنوش
فرود
فرورتیش
فروزان
فروغ
فروهر
فره وش
فرهاد
فرهبد: از ترکیب فره + بد. فره به معنی شکوه و جلال است و بد به معنای نگهبان و نگهدارنده. فرهبد یعنی نگهبان شکوه، نگه دارنده عظمت.
فرهمند: دارای شکوه و وقار؛ ۲- (به مجاز) خردمند و دانا، دارای فر، نورانی و با شکوه.
فرهنگ
فرهود
فریان
فریبا
فریبرز
فرید
فریدون
فریده
فریما
فیلا

اسم ایرانی با ک

کارمیلا
کارین
کاساندان
کامپوزیا
کامران
کامیار
کتایون
کردان
کسرا
کوروش
کوشا
کوشان
کیا
کیارش
کیارمین
کیامنش
کیان
کیانا
کیانوش
کیاوش
کیمیا
کیوان
کیهان

اسم ایرانی با گ

گردیا
گلسا
گلگون
گویار
گیتا
گیسو
گیسیا

اسم ایرانی با ل

لادن
لاریسا
لبینا
لعیا
لنا
لومانا
لیدا
لیلا
لیلیا

اسم ایرانی با م

مازیار
ماکان
مانا
ماندا
ماندان
ماندانا
مانوش
مانیا
مانیار
ماه برزین
ماهان
مزدا
مژگان
مستان
مشکان
ملکا
ملیسا
مونا
مهاسا
مهان
مهتا
مهر آیین
مهران
مهرتاش
مهرسا
مهرگان
مهرنوش
مهریا
مهسا
مهسان
مهسیما
مهنوش
مهوش
مهیار
مهین
میترا
میتران
مینا

اسم ایرانی با ن

نادیا
ناریا
نازآفرین
نازنوش
نازنین
نازیلا
ناشا
ناکتا
ناییریکا
ندا
نرمین
نریمان (اسم پسر شاهنامه ای)
نسترن
نسرین
نسرین نوش
نکیسا
نگار
نگارین
نگین
نمیا
نوا
نوتریکا
نوش
نوشا
نوشافرین
نوشروان
نوشین
نوین
نیایش
نیسا
نیسان
نیش آ
نیک بین
نیکا
نیکتا
نیلا
نیما (معنی اسم نیما)
نینا
نیوتیش
نیوشا

اسم ایرانی با و

واران
وارتان
وانیا
ورتا
ورجا
وردان
وریا
وستا
ولکا
وندا
وهسودان
وهمن
ویدا
ویرا
ویستا
ویشکا

اسم ایرانی با ه

هامون
هانیا
هاوژین
هخامنش
هژبر
هژیر
هما
همایون
همیلا
هوتن
هورتاش
هورمان
هوشیار
هومان
هومن
هویار
هویدا
هیلدا
هیما
هیوا

اسم ایرانی با ی

یاسمن
یاسمین
یسنا
یکتا

4.7/5 - (13 امتیاز)

34 نظر برای “اسم های اصیل ایرانی”

 1. عالی
  چند ساله از سایتتون استفاده کردم
  دستتون درد نکنه

  1. بنده هم تشکر می کنم از مطالب خوبتون . برای فرزندان خودم و خواهرم از اسامی خوب سایتتون استفاده کردیم و البته خواهرم از مشاور خوب دکتر نیکزاد هم استفاده کرد .

 2. با سلام خدمت دوستان من دنبال اسم پسر می گردم که به اسم دخترم بیاد
  اسم دخترم وانیا هست

 3. سلام.اسم پسرم امیرضا است یک اسم دخترونه پیشنهاد بدهید.ممنون

 4. من اسم ایرانی دوست دارم اما جایی که اسم های زیبا و با مسمی فاطمه و زهرا و محمد و علی و مهدی هست. اولویت رو به اونها می دم.

  ایرانی ها هیچ گاه نژاد پرستانه فکر نمی کردند و فکر نمی کنند و فکر نخواهند کرد . زیرا اصالت دارند

  1. شما عرب هستی در مورد ایرانی ها اظهار نظر نکن
   از عرب ها بگو که از ایرانیا متنفرند

  2. شما عرب پرست و زاده عربی دلیل نمیشه ما با دشمنان مون خوب و ملایم رفتار کنیم ! همین اشتباه که اسامی بی نامو نشون اونا رو برداریم برای بچه هامون خودش خیلی جای تاسف داره ! مزحک ترین اسم واسه بچه بهتر از اسم عربیه !

   1. این دیدگاه درست نیست من خودم تات زبانم خوبه فرهنگ اینو داشته باشیم به نظر همه احترام بذاریم عرب و عجم و ترک و… نداره همه اقوام بد و خوب دارند عزیز قبل اینکه در مورد اعراب و… بد و بی راه بگی یه نگاهی به تاریخ بکن وسعت ایران قدیم رو ببین خیلی از خاک این اعراب برای ایران بودن الان هم مثل ترک و لر و… ما تو ایران عرب هم داریم

   2. با نظرت کاملا موافقم,با یه قومه ۷۰۰۰ هزار ساله که داره میره تو ۸۰۰۰ هزار سال که کسی نمیتونه اخه کل کل کنه و کل کلی هم نمیتونه کنه

  3. عرب خر با زاده شدیم اعراب رو یه گا بدیم بعد اسم عربی بزاریم

  4. اصلا اين نامها زيبا نيستند دقيقا شما عرب هستيد وبوى از ايرانى بودن نبرده ايد متنفرم از همه عربها <<<<>>>>>

  5. بله درسته ایرانی ها هیچ گاه به دنبال انتقام و نژاد پرستی نبودند و نیستند.کسانی که غرور نژادپرستانه دارند ریشه آریایی ندارند.

  6. اسامی که بابت اصالت ایرانی بهش اشاره و افتخار کردید عربی هستند دوست عزیز
   باید به اصالت عربیتون افتخار کنید اسامی اصیل ایرانی را در شاهنامه فردوسی پارسی باید بهش افتخار کنید

 5. سلام
  اسم اشتوکان به چه معناست هرچی میگردم چیزی پیدا نمیکنم

 6. سلام اسم پسرم عرشیا است دنبال یه اسم پسر شبیه عرشیا میگردم اگه میتونید راهنمایی کنید

 7. سلام دوستان عرب و عرب جماعت نه عددن و نه آدمن که اصلا بخوایم در موردشون بحث و گفتگو کنیم ، نه تو اسم هامون جایی دارن و نه تو کشورمون

 8. باید همت کنیم تا اساس و اثار اسمهای عربی مثلا اسلامی و قرانی از کشورمون برچیده بشه!عزیزانی ک دوستدار این اسامی هستن تا حالا اصلا فکر کردین که این اسلام و قران و..چه دستاورد شایسته‌ای برامون داشته؟غیرازین بوده ک ورودش به کشورمون با هجوم وحمله بی دلیل و کشتار وحشیانه گسترده،غارت مردم بی دفاع تجاوز به مادران و نیاکان ما و بردگی کشیدن زنها و بچها بعدشم ظلم و زورگویی گرفتن خراج و جزیه سنگین چند صدساله تحمیل شد و در ادامه جز جهل و اختلاف فرقه‌ای و رسوم وفرهنگ واپسگرا عقب موندگی در همه عرصه ها تا به امروز ثمره‌ای بوده ک امدن این اسمها برامون داشته

  1. عقب موندگی شما ربطی به اسم نداره،با تعویض اسم و تغییر آداب و رسوم و نوع پوشش فرهنگ ما به سمت فساد میره.شمایی که فکر میکنی با حذف اسلام خوشبخت میشی و واسش بهونه پیدا میکنی،بله،شمایی که دم از ایرانی اصیل بودن میزنی،کجا‌ کوروش با حق جنگید،تازه ،همین جناب کوروش اونقدر حقطلب بودن که تو قرآن و چند روایت به ذولقرنین اومده.شما دقیقاً مشابه یک کمنیست رفتار میکنید و من شمارو جزء ایرانی ها نمیدونم.

 9. اسم دخترم رکسانا گذاشتم بعد به نظرتون اسم پسرم رو چی بزارم؟

  1. عرب پا برهنه و سوسمار خور چ ب اصالت ک بیاد دم اصالت بزنه اگه هزاران سال هم بگذرد شما همان بیابانی و وحشی بی اصالت هستین

  1. عرب پا برهنه و سوسمار خور چ ب اصالت ک بیاد دم اصالت بزنه اگه هزاران سال هم بگذرد شما همان بیابانی و وحشی بی اصالت هستین

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.