اسم اصیل ایرانی

اسم های اصیل ایرانی

فهرستی از نام های اصیل ایرانی

منتخبی از اسامی زیبای پارسی دختر و پسر

خیلی از دوستان و همراهان NameFarsi.com، اینستاگرام نام فارسی درخواست لیستی از نام های دختر و نام های پسر اصیل ایرانی داشتند، نام هایی که اکثرا ریشه فارسی (پارسی)، یا زبان های قدیمی ایرانی را دارند و اسمهای اصیل ایرانی به حساب می آیند. گرچه در قسمت اسم پسر و اسم دختر وبسایت اسم های ایرانی به صورت کامل به تفکیک به همراه معنی اسم آمده اند اما لازم دیدیم منتخبی از اسم های ایرانی زیبا و شیک که ریشه فارسی دارند و محبوبیت بیشتری بین پارسی زبانان ایران و سایر کشورهای دنیا دارند را یکجا قرار دهیم تا دسترسی همراهان نام فارسی به این نام ها راحت تر گردد. این نام های ایرانی شامل اسم های زیبای دوران کهن ایران (ایران باستان) دوران هخامنشی و حکومت داریوش و کوروش هستند که خیلی از این اسم ها در شاهنامه فردوسی نیز آمده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر (معنی نام و ریشه دقیق آن به سایر مطالب وبسایت نام فارسی و هم چنین نکات انتخاب اسم مراجعه نمایید.

اسم اصیل ایرانی
نام های اصیل ایرانی

نام های دختر و پسر ایرانی

اسامی زیبای پارسی به ترتیب حروف الفبا

اسم ایرانی با آ

آئوتا
آبتین
آبلانکا
آبنوش
آپادا
آپاما
آترنیا
آترونوش
آتریسا
آترین
آتش
آتشگون
آتنا
آتوسا
آدنا
آدورا
آذرگون
آذرنوش
آرا
آرامش
آرتا
آرتان
آرتوش
آرتیستون
آرتین
آرزین
آرسان
آرسیما
آرسین
آرش
آرشیدا
آرشین
آرگون
آرمان
آرمیتا
آرمیتان
آرمیلا
آرمین
آرنیکا
آروا
آروشا
آروین
آریا
آریامان
آریان
آریانا
آریتما
آریستا
آرین-آذین
آزمش
آزیتا
آزین
آسا
آسمین
آسیمان
آسیمن
آشا
آشینا
آفرین
آلیش
آموتیا
آنا
آناهیتا
آندیا
آنیتا
آوا
آویسا
آوینا (معنی اسم آوینا)
آیدا
آیدان
آیدین
آیلا
ارتاریا
ارتامن
ارتبرزین
ارتمن
اردا
اردلان
اردوان
اردین
ارزین
ارژن
ارسلان
ارسن
ارسیما
ارشا
ارشاما
ارشان
ارشانوش
ارشکان
ارشنوش
ارشیا
ارشین
ارغوان
ارمغان
اریکا
استاتیرا
اسفندیار
اشتوکان
اشکان
اشکین
افرا
افسون
افشان
افشین
المیرا
الیا
الیکا
انوش
انوشا
انوشیروان
انیران
اوتانا
اوراش
اورژن
اورش
اوستا
اهورا
ایرسا
ایلگار
ایلیا

اسم ایرانی با ب

بارسین
بارمان
بامین
ببروسا
بختیار
برانوش
بردیا
برزن
برزین
برسین
برنا
برهمن
بکتاش
بلاش
بلیان
بوران
بوژان
به آیین
بهتاش
بهنوش
بهنیا
بیارش
بیتا
بیژن
بینا

اسم ایرانی با پ

پاتیرا
پارتا
پارسا
پارسیا
پارمیدا
پاشا
پاکان
پاکتن
پانته آ
پرشان
پرنیا
پروا
پروین
پریا
پریتن
پریسا
پریوش
پژمان
پژوا
پوران
پورچیستا
پوریا
پوژمان
پوشیتا
پویا
پویان
پیران
پیروزان
پیمان

اسم ایرانی با ت

تابان
تارا
تانیا
ترسا
توران
توفان
توکا
تهمتن
تیران
تیگران
تینا

اسم ایرانی با ج

جامان
جامین
جانا
جوان
جویا
جویان
جهان

اسم ایرانی با چ و ح و خ

چاوش
چترا
چلیپا
چوبین
چیستا
حمیرا
حوریا
خدایار
خشایار
خوروش

اسم ایرانی با د

دارا
دارمان
داریا
داریوش
داماسپیا
دانا
دانوش
دانین
داورا
دایان
درسا
دریا
دریانوش
دستان
دلارا
دلاسا
دلربا
دلکش
دنیا
دیانا
دیانوش
دیبا
دینا

اسم ایرانی با ر

رابین
راتا
راتین
رادش
رادمان
رادنوش
رادوین
رادین
راژان
راژیان
راسا
راسپینا
راشین
رامتین
رامتینا
رامسین
رامش
رامونا
رامیار
رامیلا
رامین
رامینا
راویار
رایان (معنی اسم رایان)
رایش
رایکا
رخشان
ردگون
رزمیار
رزیتا
رسا
رسپینا
رستان
رکسانا
روان
روبینا
روژا
روژان
روژینا
رونیکا
رویا
رها
ریبار
ریبوار
ریکا
ریما

اسم ایرانی با ز

زانیار اسم پسر کردی هم هست
زرین
زلیخا
زونا
زیبا
زیبار
زیما

اسم ایرانی با ژ

ژالان
ژوپین
ژیا
ژیار
ژیلا
ژینا
ژیوار

اسم ایرانی با س

سارا (معنی اسم سارا)
سارنیا
سارینا
ساسان
ساشا
سالار
سامان
سامیار
سانا
سانان
سانیار
سبا
سپنتا
سپیتمن-ساینا
ستایان
ستایش
ستوش
سروش
سریرا
سمن
سمیرا
سوبا
سورا
سورن
سوزان
سوسن
سولان
سونیا
سهیلا
سیاوش
سیتا
سیروان
سیما
سیمین
سینا

اسم ایرانی با ش

شادان
شاران
شارمیتا
شارمین
شاهین
شایا
شایان
شایگان
شرمین
شروین
شکیلا
شمیلا
شمین
شنتیا
شوکا
شهرنوش
شهریار
شهلا
شهین
شیان
شیبا
شیدا
شیروان
شیرین
شیلا
شیما
شیوا

اسم ایرانی با ص، ع، غ

صبا
عرشیا
غوغا

اسم ایرانی با ف

فرامرز
فرامین
فرانک
فرجاد
فرحنا
فرحناز
فرخ
فرخزاد
فردین
فردین
فرزاد
فرزام
فرزان
فرزان
فرزانه
فرزین
فرزین
فرشاد
فرشته
فرشید
فرگون
فرمنش
فرناز
فرنبغ
فرنگیس
فرنو
فرنوش
فرود
فرورتیش
فروزان
فروغ
فروهر
فره وش
فرهاد
فرهبد
فرهنگ
فرهود
فریان
فریان
فریبا
فریبا
فریبرز
فرید
فریدون
فریدون
فریده
فریما
فیلا

اسم ایرانی با ک

کارمیلا
کارین
کاساندان
کامپوزیا
کامران
کامیار
کتایون
کردان
کسرا
کوروش
کوشا
کوشان
کیا
کیارش
کیارمین
کیامنش
کیان
کیانا
کیانوش
کیاوش
کیمیا
کیوان
کیهان

اسم ایرانی با گ

گردیا
گلسا
گلگون
گویار
گیتا
گیسیا

اسم ایرانی با ل

لادن
لاریسا
لبینا
لعیا
لنا
لومانا
لیدا
لیلا
لیلیا

اسم ایرانی با م

مازیار
ماکان
مانا
ماندا
ماندان
ماندانا
مانوش
مانیا
مانیار
ماه برزین
ماهان
مزدا
مژگان
مستان
مشکان
ملکا
ملیسا
مونا
مهاسا
مهان
مهتا
مهر آیین
مهران
مهرتاش
مهرسا
مهرگان
مهرنوش
مهریا
مهسا
مهسان
مهسیما
مهنوش
مهوش
مهیار
مهین
میترا
میتران
مینا

اسم ایرانی با ن

نادیا
ناریا
نازآفرین
نازنوش
نازنین
نازیلا
ناشا
ناکتا
ناییریکا
ندا
نرمین
نریمان
نسترن
نسرین
نسرین نوش
نکیسا
نگار
نگارین
نگین
نمیا
نوا
نوتریکا
نوش
نوشا
نوشافرین
نوشروان
نوشین
نوین
نیایش
نیسا
نیسان
نیش آ
نیک بین
نیکا
نیکتا
نیلا
نیما (معنی اسم نیما)
نینا
نیوتیش
نیوشا

اسم ایرانی با و

واران
وارتان
وانیا
ورتا
ورجا
وردان
وریا
وستا
ولکا
وندا
وهسودان
وهمن
ویدا
ویرا
ویستا
ویشکا

اسم ایرانی با ه

هامون
هانیا
هاوژین
هخامنش
هژبر
هژیر
هما
همایون
همیلا
هوتن
هورتاش
هورمان
هوشیار
هومان
هومن
هویار
هویدا
هیلدا
هیما
هیوا

اسم ایرانی با ی

یاسمن
یاسمین
یسنا
یکتا

19 نظر برای “اسم های اصیل ایرانی”

 1. با سلام خدمت دوستان من دنبال اسم پسر می گردم که به اسم دخترم بیاد
  اسم دخترم وانیا هست

 2. من اسم ایرانی دوست دارم اما جایی که اسم های زیبا و با مسمی فاطمه و زهرا و محمد و علی و مهدی هست. اولویت رو به اونها می دم.

  ایرانی ها هیچ گاه نژاد پرستانه فکر نمی کردند و فکر نمی کنند و فکر نخواهند کرد . زیرا اصالت دارند

  1. شما عرب هستی در مورد ایرانی ها اظهار نظر نکن
   از عرب ها بگو که از ایرانیا متنفرند

  2. شما عرب پرست و زاده عربی دلیل نمیشه ما با دشمنان مون خوب و ملایم رفتار کنیم ! همین اشتباه که اسامی بی نامو نشون اونا رو برداریم برای بچه هامون خودش خیلی جای تاسف داره ! مزحک ترین اسم واسه بچه بهتر از اسم عربیه !

  3. این دیدگاه درست نیست من خودم تات زبانم خوبه فرهنگ اینو داشته باشیم به نظر همه احترام بذاریم عرب و عجم و ترک و… نداره همه اقوام بد و خوب دارند عزیز قبل اینکه در مورد اعراب و… بد و بی راه بگی یه نگاهی به تاریخ بکن وسعت ایران قدیم رو ببین خیلی از خاک این اعراب برای ایران بودن الان هم مثل ترک و لر و… ما تو ایران عرب هم داریم

  4. با نظرت کاملا موافقم,با یه قومه ۷۰۰۰ هزار ساله که داره میره تو ۸۰۰۰ هزار سال که کسی نمیتونه اخه کل کل کنه و کل کلی هم نمیتونه کنه

 3. سلام اسم پسرم عرشیا است دنبال یه اسم پسر شبیه عرشیا میگردم اگه میتونید راهنمایی کنید

 4. سلام دوستان عرب و عرب جماعت نه عددن و نه آدمن که اصلا بخوایم در موردشون بحث و گفتگو کنیم ، نه تو اسم هامون جایی دارن و نه تو کشورمون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *